اطلاعیه

مقاله انگلیسی نوآوری مشارکتی از طریق مدیریت استعداد

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۱۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M755

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: European Management Journal

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۸ : نوآوری مشارکتی از طریق مدیریت استعداد: یک مطالعه کیفی در مورد همکاری در مراقبت های بهداشتی

عنوان انگلیسی:

Cooperative innovation through a talent management pool: A qualitative study on coopetition in healthcare

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M755)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

در سال های اخیر، بخش درمانی آلمان با رقابت فزاینده ای رو برو شده است بیمارستان ها علاوه بر کمبود منابع مالی ، به دلیل کمبود نیروی کار نیاز به این دارند که در زمینه ی جغرافیایی یکسان به منظور جذب و نگه داری از کارمندان مستعد، به رقابت با یکدیگر بپردازند. با این حال، ۴ بیمارستان که در ناحیه ی یکسانی فعالیت داشتند با یکدیگر همکاری می کنند تا این کمبود نیروی کار را با ایجاد یک منبع مدیریت استعداد جبران کنند. واژه ی ” هم رقابتی ” مفهومی است که همزمان بیانگر رقابت و همکاری است. در این مقاله، یک نمونه ی مطالعاتی برای افزایش درک ما از این واژه به کار گرفته شد. این نتایج نشان می دهند که درک از فعالان سازمانی در رقابت ها متفاوت است و می تواند از نوآوری در همکاری با رقبا جلوگیری کند، در حالی که مسائل دیده شده و محدودیت های منابع “هم رقابتی” را شبیه سازی می کنند. ما با استفاده از یافته های تحقیقاتی این مقاله، متون جاری در مورد “هم رقابتی” را تحت تاثیر قرار دادیم، که مفاهیمی را برای تحقیقات در این زمینه در بر دارد.

Abstract

In recent years, the Dutch healthcare sector has been confronted with increased competition. Not only are financial resources scarce, Dutch hospitals also need to compete with other hospitals in the same geographic area to attract and retain talented employees due to considerable labour shortages. However, four hospitals operating in the same region are cooperating to cope with these shortages by developing a joint Talent Management Pool. ‘Coopetiton’ is a concept used for simultaneous cooperation and competition. In this paper, a case study is performed in order to enhance our understanding of coopetition. Among other things, the findings suggest that perceptions of organizational actors on competition differ and might hinder cooperative innovation with competitors, while perceived shared problems and resource constraints stimulate coopetition. We reflect on the current coopetition literature in light of the research findings, which have implications for future research on this topic.

Keywords Coopetition,Innovation,Competition,Healthcare,Talent management,Hospitals

Introduction

In modern societies many hospitals are facing major challenges, such as the impact of an ageing population, intense competition to attract employees, financial constraints due to governmental cuts as a result of rising national healthcare costs and the introduction of new technologies, such as e-health (Groves, 2011; Hendriks, Ligthart, & Schouteten, 2016; Ramamonjiarivelo et al., 2015). These challenges emerge in a dynamic and complex healthcare environment that can be characterized by strict national regulations, regulatory authorities, associations for medical specialists, a variety of professionals, patient associations, social partners including trade unions and works councils, and national and local governments (Peeters, Delnoij, & Friele, 2014; Swayne, Duncan, & Ginter, 2008).

All of these developments imply increased complexity, less leeway and more public transparency. As a consequence, we can discern a dynamic interplay between the forces of competition (scarce resources, the need to achieve economies of scale) and cooperation. In this paper we focus on cooperation and competition among hospitals with respect to human resources. Hospitals operating in the same region may compete for scarce human resources in a specific sector, for example nurses and medical specialists. The high degree of institutionalization (both coercive and normative mechanisms; legislation and professional norms) can also lead to hospital cooperation, for example in relation to joint educational programmes for nurses agreed upon in the sector, and the sharing of medical specialists (Mascia, Di Vincenzo, & Cicchetti, 2012). The coexistence of both competition and cooperation in the hospital sector is interesting and intriguing from a management and innovation perspective. The focus in this study is on four Dutch hospitals that both compete and cooperate in a dynamic and complex environment.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت استعداد

مقالات ترجمه شده نوآوری سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت مشارکتی

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقاله انگلیسی ترجمه شده در مورد مدیریت بیمارستان