اطلاعیه

مقاله انگلیسی تقویت ظرفیت جذب و تسهیل نوآوری در سازمان های مهمان نوازی از طریق توانمندسازی رهبری

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1143

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Hospitality Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  تقویت ظرفیت جذب و تسهیل نوآوری در سازمان های مهمان نوازی از طریق توانمندسازی رهبری

عنوان کامل انگلیسی:

Fostering absorptive capacity and facilitating innovation in hospitality organizations through empowering leadership

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1143)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

توانمندسازی رهبری ، تبادل با کیفیت دانش در بین کارکنان را تسهیل می کند. اگرچه تحقیقات موجود نقش مهم توانمندسازی رهبری در سطح کارمندان را برجسته می کنند ، اما شناخت کمی از مکانیسم های سازمانی که از این توانمندسازی سود می برند وجود دارد. به طور خاص ، این مطالعه ارتباط توانمندسازی رهبری با توانمندی های سازمان های مهمان نوازی در اکتساب و استفاده از دانش ، یعنی ظرفیت جذب را بررسی کرده است. همچنین ، روابط بین ظرفیت جذب و ابعاد مختلف نوآوری سازمانی به ندرت بررسی شده است. این مطالعه برای پر کردن شکاف تحقیق ، از یک روش جمع آوری داده با تاخیر زمانی استفاده کرده و یک مدل ساختاری پیشنهادی را با استفاده از بسته R Lavaan بررسی کرده است. نتایج نشان داد که توانمند سازی رهبری رابطه مثبت با ظرفیت جذب بالقوه و بالفعل دارد. ظرفیت جذب با محصول ، فرآیند و نوآوری اجرایی رابطه مثبت داشت. همچنین ، توانمندسازی رهبری به طور غیر مستقیم از طریق ظرفیت جذب بالقوه و بالفعل با نوآوری ارتباط داشت. بر این اساس ، سهم و پیامدهای این مطالعه مورد بحث قرار گرفت.

واژه های کلیدی: توانمندسازی رهبری ، ظرفیت جذب ، نوآوری محصول ، نوآوری فرآیند ، نوآوری اجرایی ، مدیریت دانش

۱.مقدمه

تعداد زیادی از تحقیقات نقش مهمی که توانمندسازی رهبری در تعیین اثربخشی مدیریتی و سازمانی در تمامی زمینه ها ایفا می کند ، نشان می دهند. (کارملی و همکاران ، ۲۰۱۱ ؛ چن و همکاران ، ۲۰۰۷ ؛ ژانگ و بارتول ، ۲۰۱۰ ؛ ژانگ و ژو ، ۲۰۱۴). توانمندسازی رهبری و متعاقباً توانمندسازی کارکنان ، به ویژه در صنعت مهمان نوازی بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا کارکنان توانمند با در نظر گرفتن انعطاف پذیری در سفارشی سازی خدمات ، می توانند به طور موثرتری به نیازها یا درخواستهای مختلف مشتریان پاسخ دهند (چبات .و کولیاس، ۲۰۰۰). دانشمندان گزارش کرده اند که توانمندسازی رهبری تأثیرات مثبتی بر نتایج سازمانی در سطح کارکنان ایجاد می کند ، از جمله تعهد سازمانی (راوب و رابرت ، ۲۰۱۳) ، رضایت شغلی (کلارک و دیگران ، ۲۰۰۹ ؛ ناماسیوایام و دیگران ، ۲۰۱۴) ، عملکرد (آری و همکاران . ، ۲۰۱۹) ، خلاقیت کارکنان (هون ، ۲۰۱۱) و رفتار خلاقانه (لوه و همکاران ، ۲۰۱۴)..

۵.۳.محدودیت ها و دستورالعمل هایی برای تحقیقات آتی

همانند سایر مطالعات ، این مطالعه نیز دارای محدودیت هایی می باشد. این محدودیت ها ممکن است پیشنهادهایی را برای مطالعات آینده با تمرکز بر موضوعات مرتبط ارائه دهند. ابتدا ، ما از یک پلتفرم آنلاین برای جمع آوری داده های نمونه استفاده کردیم ، که عمدتا در اروپا و ایالات متحده زندگی می کنند. از این نظر ممکن است ، تعمیم پذیری یافته های این مطالعه برای آن کشورها محدود باشد ، و این نشان می دهد که نیاز به تحقیقات بیشتر برای تأیید اینکه آیا این یافته ها برای مناطق دیگر قابل تعمیم است وجود دارد. دوم ، ما نشان دادیم که تأثیر توانمندسازی رهبری در سطح سازمانی ممکن است به مطالعات تجربی بیشتری فراتر از تعداد محدود مطالعات تجربی (به عنوان مثال ، چن و همکاران ، ۲۰۱۹ ؛ جانسن و همکاران ، ۲۰۰۵ ؛ کرکمن و روزن ، ۱۹۹۹) و استدلال های نظری ارائه شده توسط چن و بلیز (۲۰۰۲) ، نیاز داشته باشد…

Abstract

Empowering leadership facilitates a high-quality exchange of knowledge among employees. Although existing research highlights important contributions of empowering leadership at an employee level, there is little understanding of organizational mechanisms that benefit from this type of direction. Specifically, this study examined the connection of empowering leadership to the abilities of hospitality organizations to acquire and apply knowledge, namely absorptive capacity. Also, the relationships between absorptive capacity and multidimensional organizational innovation have been scarcely investigated. To bridge the research gap, this study used a time-lagged data collection method and examined a proposed structural model using the R Lavaan package. The results revealed empowering leadership had a positive relationship with potential and realized absorptive capacity. Absorptive capacity had a positive relationship with the product, process, and administrative innovation. Also, empowering leadership was indirectly associated with innovation through potential and realized absorptive capacity. Accordingly, contributions and implications of this study were discussed.

Keywords: Empowering leadership, Absorptive capacity, Product innovation, Process innovation, Administrative innovation, Knowledge management

۱.Introduction

 A substantial body of research demonstrates the vital role that empowering leadership plays in determining managerial and organizational effectiveness across contexts (Carmeli et al., 2011; Chen et al., 2007; Zhang and Bartol, 2010; Zhang and Zhou, 2014). Empowering leadership, and subsequently employee empowerment, is especially critical in the hospitality industry because empowered employees can more effectively respond to customers’ various needs or requests with given flexibility of service customizations (Chebat and Kollias, 2000). Scholars have reported that empowering leadership generates positive effects on outcomes at the employee level, including organizational commitment (Raub and Robert, 2013), job satisfaction (Clark et al., 2009; Namasivayam et al., 2014), performance (Aryee et al., 2019), employee creativity (Hon, 2011), and innovative behavior (Luoh et al., 2014)…

۵.۳.Limitations and directions for future research

As with other studies, the limitations of this current research must be understood. These limitations might offer suggestions for future studies focusing on relevant topics. First, we used an online platform to collect data from samples, mainly living in Europe and the United States. In this sense, the generalizability of the findings of this study might be constrained to those countries, suggesting that there is a scholarly need to confirm whether the findings are generalizable to other regions. Second, we highlighted that the effect of empowering leadership at an organizational level may need more empirical support beyond limited numbers of empirical support (e.g., Chen et al., 2019; Jansen et al., 2005; Kirkman and Rosen, 1999) and theoretical arguments made by Chen and Bliese (2002)…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقالات جدید رشته مدیریت با ترجمه تخصصی

دانلود مقاله انگلیسی در مورد توانمندسازی

دانلود مقاله انگلیسی در مورد رفتار سازمانی

دانلود مقاله انگلیسی در مورد منابع انسانی

دانلود مقاله انگلیسی در مورد سبک های رهبری

دانلود مقاله انگلیسی در مورد ظرفیت جذب

دانلود مقاله انگلیسی در مورد نوآوری

دانلود مقاله انگلیسی در مورد مدیریت دانش

مقاله انگلیسیدر مورد مهارت شغلی