مقاله ترجمه شده تأثیر اندازه ی شرکت در عملکرد مبتکرانه

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M239

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۹

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۲۷    صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تأثیر اندازه ی شرکت در عملکرد مبتکرانه

عنوان انگلیسی:

Company Size Effect in Innovative Performance

چکیده فارسی:

این تحقیق، نتایج پژوهشی است که هدف آن ارزیابی تأثیر اندازه ی شرکت در سبک های مدیریتی منابع بیرونی تکنولوژی اطلاعات و تأثیرات متناظر این سبک ها در عملکرد ابتکاری کسب و کار بوده است، ارائه می دهد. این بررسی، بر مبنای مجموعه اطلاعاتی از شرکت های صنعتی برزیل که مبتکر در نظر گرفته می شوند، جمع آوری شده است. تحلیل روابط بین مدیریت منابع درونی تکنولوژیکی اطلاعات و عملکرد، اندازه ی شرکت ها را آشکار  کردند گرچه تعداد کمی محدود هستند، تفاوت آشکار بسیاری در جنبه های مربوط به دسترسی به تکنولوژی و انواع منابع بیرونی از تکنولوژیکی اطلاعات استفاده شده توسط شرکت ها وجود دارند. چندین تفاوت بارز بین شرکت های کوچک و بزرگ در مورد چگونگی تأثیرگذاری سبک های مدیریتی بر عملکرد مبتکرانه نیز تشخیص داده شده اند.

واژگان کلیدی: شرکت، عملکرد مبتکرانه، مدیریت، منابع بیرونی، تکنولوژیکی اطلاعات.

مقدمه

این مقاله برای درک پردازشی در ارتباط ارزیابی تکنولوژی اطلاعاتی و عملکرد مبتکرانه هستند، پیشنهاد شده است و تمرکز آن بر سبک هایی  است که کسب و کارها بر طبق اندازه و هدف شان برای ایجاد یک چهارچوب کاری عملی و نظری برای توسعه ی یک پردازش نوآوری تکنولوژیکی پایدار اقتباس کرده اند.

مدیریت شکل های دسترسی به تکنولوژی و منابع تکنولوژی اطلاعات و منابع کاربران بین شرکایی در توسعه ی نوآوری، فرصت های تجاری را توسعه و عملکرد را بهبود می بخشد. کسب و کارها شراکتشان را با هدف استفاده از منابع بیرونی اطلاعاتی برای اهداف نوآوری تقویت می کنند؛ اگرچه آنها هنوز هم به یک استراتژی مدیریتی نیاز دارند. (linder,2003).

چندین پژوهشگر، همزمان سعی در اثبات تأثیر اندازه ی کسب و کارها بر توسعه ی فعالیت های در ارتباط با نوآوری داشتند که بسیاری از آنها تا به حال شناخته شده اند. (Greve,2008) شرکت های بزرگ به لحاظ دررونی، ساختارهای حرفه ای تر و پیچیده تری دارند. در نتیجه، تصمیمات به یک حالت کمتر وابسته ای به امور اداری اتخاذ می شوند و از لحاظ تغییر کردن، انعطاف کمتری دارند (Chen, 1995). شرکت های بزرگ به لحاظ بیرونی، قدرت بازاری قوی تری دارند و یک تأثیر قوی تر در انتشار نوآوری دارند (Boone, 2004).

Abstract

The study it searched to evaluate the influence of the size of the company in the process of management of external sources of technological information. The survey was carried through in industrial companies Brazilian innovators having aimed to contribute for the inferences on the form of technology management and the innovative performance. The analysis of the relation between the management of external sources of technological information and the performance, according the size of the companies disclosed that significant differences exist, in the relative aspects to the management structure especially, chances of access to the technology, the external sources of technological information and to the indicators of innovative performance. The effected analyses stand out the contribution of the partnership and the external relationship in the choice of the modality of access to the technology and in the source of technological, independent information of the size of the companies.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.