اطلاعیه

مقاله انگلیسی تعهد سازمانی در زمینه نوآوری اجتماعی دیجیتال: آیا آنالیز مقایسه ای کیفی،  اطلاعات را به رگرسیون خطی اضافه می کند؟

این مقاله علمی پژوهشی(ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1346

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Technological Forecasting & Social Change

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ : تعهد سازمانی در زمینه نوآوری اجتماعی دیجیتال: آیا آنالیز مقایسه ای کیفی،  اطلاعات را به رگرسیون خطی اضافه می کند؟

عنوان کامل انگلیسی:

Organisational commitment in the digital social innovation context: does qualitative comparative analysis add information to linear regression?

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1346)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

شناخت عوامل انگیزشی موثر بر متخصصان ، برای سازمان هایی با منابع محدود، به ویژه سازمان هایی که طرح های خود را در زمینه نوآوری اجتماعی دیجیتال (DSI) توسعه می دهند، استراتژیک است. این مقاله یک رگرسیون  و یک آنالیز مقایسه ای کیفی فازی علی را بر اساس ضرورت و روابط کافی بین محرک های انگیزشی ، مقایسه می کند . این مطالعه می‌تواند به متخصصان در زمینه طراحی سیستم‌های انگیزشی خاص برای تقویت تعهد کمک کند و سرمایه انسانی را در سازمان‌های آسیب‌پذیر که گاهی اوقات کاملاً فاقد بودجه هستند، حفظ کند. FsQCA سوالاتی را در مورد تعمیم عوامل انگیزشی و ارتباط نسبی آنها مطرح می کند و نشان می دهد که برخی از عناصر علی که به طور متداول در تحلیل رگرسیون به عنوان عوامل انگیزشی فرض می شوند ممکن است صحیح نباشند. این مقاله راه های جدیدی را برای تحلیل انگیزشی باز می کند که دوگانگی سنتی هرزبرگ را بین عوامل بیرونی و درونی با تمایز قائل شدن بین وجود و عدم وجود عواملی که ممکن است تعهد سازمانی را تبیین کند،غنی می کند و برخی از مباحث پیرامون پیش بین های این سازه را روشن می کند.

کلیدواژه‌ها: نوآوری اجتماعی دیجیتال، تحلیل مقایسه‌ای کیفی فازی (fsQCA)، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، محرک‌های انگیزشی

Abstract:  

Knowing the motivational factors that affect professionals is strategic for organisations with limited resources, especially those that develop initiatives in the field of digital social innovation (DSI). This article contrasts a regression and causal fuzzy qualitative comparative analysis based on necessity and sufficiency relations between motivational drivers. The study can help practitioners design specific motivation systems that foster commitment and retain human capital in vulnerable organisations that are sometimes totally starved of funds. FsQCA raises questions over the generalisation of the motivational factors and its relative relevance and shows that some causality elements traditionally assumed in regression analysis as motivational factors may not be such. The article opens up new avenues of motivational analysis that enrich the traditional Herzberg dichotomy between extrinsic and intrinsic factors by discriminating between the presence and the absence of factors that may explain organisational commitment and shed light on some of the discussions around antecedents of this construct.

Keywords: Digital Social Innovation, fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA), job satisfaction, organisational commitment, motivational drivers

۱. Introduction

Digital social innovation (DSI) is a global phenomenon, and recent studies in the scientific literature have analysed how particular communities are taking advantage of the benefits of technology to address social challenges Rodrigo, Palacios & Ortiz-Marcos (2019). define the construct as “an effective organisational network model leveraged by information and communication technological systems (ICTs) whose ends and means are social”. One example of the geographic magnitude of the DSI phenomenon can be seen in Abbott & Suseno (2021), which shows how certain groups of Australian women entrepreneurs are creating influence at different levels by relying on the power of digital technologies. Another interesting example of grassroots ‘empowerment in remote rural communities’ is described by Tim, Cui & Sheng (2021), who demonstrate the opportunities digital technologies offer them to launch their ventures through online commerce. The point is that new technologies allow DSI initiatives to mobilise and empower citizens through platforms that evolve into virtual communities (Luo et al., 2021), involving them in political action and allowing them to react to outdated planning processes and political practices (Mehmood and Imran, 2021). The European Commission has been promoting several projects that implement this sort of socially-oriented initiative. Our line of research originally stems from one of the projects funded by the European Commission within the H2020 Framework, called Stars4All (S4A). The article explores some of the challenges that arose in achieving the survival of the S4A project, common challenges faced by such initiatives and projects…

۵.Discussion

In each methodology the most important results are presented first. Then we compare the results of both methodologies in relation to the literature. The discussion highlights the fact that, in the specific area of the article and for the commitment field in general, fsQCA offers an extra contribution beyond that of other more traditional methodologies such as regression analysis. Finally we discuss the implications of the results for practice, outline the study’s limitations and suggest future research.

The central finding of the linear regression analysis is that E-Management and I- Responsibility make more significant contributions than all the other variables in explaining the organisational commitment developed by the professionals in the DSI field…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله در مورد رشته مدیریت

مقاله انگلیسی در مورد رفتار سازمانی

مقاله انگلیسی در مورد تعهد سازمانی

مقاله انگلیسی در مورد مدیریت منابع انسانی

دانلود مقاله انگلیسی در مورد رضایت شغلی

دانلود مقاله انگلیسی درباره IT

مقالات جدید انگیزش سازمانی

مقالات انگلیسی درباره نوآوری با ترجمه

مقاله انگلیسی درباره رسانه های اجتماعی