مقالات انگلیسی کیفیت حسابرسی و کیفیت حسابداری با ترجمه ۲۰۲۰-۲۰۲۱

در این صفحه مجموعه مقالات انگلیسی علمی پژوهشی و علمی ترویجی (مروری) جدید درباره کیفیت حسابرسی و کیفیت حسابداری  ، کیفیت گزارشگری مالی با ترجمه تخصصی مربوط به سال های ۲۰۲۱ – ۲۰۲۰ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸ و … از مجلات (ISI, JCR, اسکوپوس Scopus و…) و نشریات معتبر الزویر ( ساینس دایرکت ) ، امرالد ، اشپرینگر ، وایلی و .. موجود می باشد- مقالات ترجمه شده کیفیت حسابرسی و حسابداری کاملا تخصصی ، روان و سلیس به زبان فارسی به صورت فایل وورد WORD ترجمه و تایپ شده اند. مقالات کیفیت حسابداری و حسابرسی به عنوان مقاله بیس برای نگارش پروپوزال و پایان نامه های مرتبط(مقاله بیس درباره کیفیت حسابرسی و حسابداری ۲۰۲۰ – ۲۰۲۱) نیز قابل استفاده می باشند- دانلود مقالات انگلیسی کیفیت حسابداری و حسابرسی، رایگان می باشد –مقالات ۲۰۲۰ , ۲۰۱۹ کیفیت حسابرسی و کیفیت حسابداری  با ترجمه تخصصی به لیست اضافه شد

مقالات ۲۰۲۱ درباره کیفیت حسابداری به بخش مقالات بدون ترجمه اضافه گردید

برای مشاهده جزییات و دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده کیفیت حسابرسی

مقالات انگلیسی با ترجمه تخصصی 2020-2019

مقالات بیس پایان نامه در تمامی رشته ها

بر روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمائید

 1. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ متغیرهای موثر بر استفاده عملکرد حسابرسی داخلی از تجزیه و تحلیل داده ها در عصر کلان داده ها: شواهد جهانی
 2. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ حسابرسی مبتنی بر اخلاق برای توسعه هوش مصنوعی قابل اعتماد
 3. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ تأثیر خوانایی و انتخاب زبان در گزارش های حسابداری مدیریت بر ریسک پذیری
 4. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ کیفیت اقلام تعهدی و هزینه بدهی
 5. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ تحول ترازنامه با توجه به فناوری جدید دیجیتال
 6. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ ارزیابی کیفیت افشاء اطلاعات حسابداری زیست محیطی سازمانی براساس مدل جستجوی تصویر
 7. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ جلب اعتماد سرمایه گذار: نقش مدیریت سود گذشته
 8. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ تجدید فعالیت های مشاوره ای گسترده در Big 4 و کیفیت حسابرسی

 9. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰: IFRS و کیفیت حسابداری
 10. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ اثرات سازمانی و محیطی در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی با کمک رایانه (CAATTs) توسط موسسات حسابرسی
 11. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ کمیته های حسابرسی ، مدیران زن و انواع متخصصان مالی زن و مرد
 12. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ حفاظت از سرمایه گذار ، پذیرش متقاطع و کیفیت حسابداری
 13. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ چگونه تلاش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی تأثیر می گذارد: چشم انداز فرآیند حسابرسی و نتایج حسابرسی
 14. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ چگونه کمیته حسابرسی قبل از IPO کارایی قیمت گذاری IPO را در اقتصادهایی با عدم قطعیت و عدم تقارن اطلاعات کم، بهبود می بخشد؟
 15. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ رابطه بین مشارکت سهامداران عمده در وثیقه سهام و محافظه کاری حسابداری در چین
 16. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ مقایسه پذیری حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی
 17. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک سیستماتیک
 18. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ روابط بین ویژگی های شرکت حسابرسی و شاخص های ویژه کیفیت حسابرسی
 19. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ آیا همگرایی IFRS کیفیت حسابداری را افزایش می دهد
 20. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ آیا مالکیت نهادی بر رابطه بین کیفیت حسابداری و هزینه سرمایه تاثیرگذار است
 21. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ اتخاذ IFRS اجباری و پیش بینی های مدیریتی: تاثیر تغییرات اجرایی
 22. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ آیا جنسیت بر کیفیت خدمات حسابرسی تاثیرگذار است؟
 23. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ تأثیر ویژگی های حسابرسی داخلی بر اثربخشی کنترل داخلی بر روی عملیات و انطباق
 24. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ اثرات چند وظیفه گی بر کیفیت قضاوت حسابرسان
 25. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ کاهش رشد زیاد تحریفات حسابداری پس از قانون ساربنز اکسلی
 26. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ چگونه سیستم حسابداری زیست محیطی-اقتصادی می تواند سیستم های اطلاعات زیست محیطی و کیفیت داده ها را برای تصمیم گیری بهبود بخشد
 27. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ رابطه ی بین اعمال تخفیف در هزینه های حسابرسی در طول بحران مالی جهانی و کیفیت درآمد و کیفیت حسابرسی
 28. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : ساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی، ساختار هیئت مدیره و خطر سقوط قیمت سهام
 29. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ تخصص مالی کمیته حسابرسی و کیفیت سود

 30. مقاله انگلیسی ترجمه شده۲۰۱۸  بازنگری در کیفیت حسابداری بر اساس اتخاذ IFRS جهانی: شواهدی از طریق توزیع درآمد 
 31. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : کیفیت حسابرسی، تامین مالی بدهی و مدیریت درآمد
 32. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : استفاده از متخصصان در تعاملات حسابرسی
 33. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : چشم انداز مدیریت خطا در کیفیت حسابرسی
 34. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : کیفیت حسابرسی، مدیریت درآمد، و هزینه حقوق صاحبان سهام
 35. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۶: استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت حسابرسی آنها تاثیر میگذارد؟
 36. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶ : کیفیت حسابداری و قیمت گذاری وام
 37. مقاله ترجمه شده اثر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر روی جلوگیری از مدیریت سود، پیش و پس از نظام نامه ۲۰۱۱ نظارت بر شرکت ها در نیجریه
 38. مقاله ترجمه شده تاثیر کنترل کیفیت داخلی در گردش مالیCFO
 39. مقاله ترجمه شده خطر دعوی قضایی ، کیفیت حسابداری و بازده سرمایه گذاری
 40. مقاله ترجمه شده دریافت از کیفیت خدمت حسابرسی و ابقاء حسابرس
 41. مقاله ترجمه شده بی نظمی قابل گزارش و کیفیت حسابرسی: دیدگاه آفریقای جنوبی

مقالات انگلیسی کیفیت حسابرسی و کیفیت حسابداری بدون ترجمه

 1. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ کیفیت حسابرسی، کیفیت اقلام تعهدی و هزینه حقوق صاحبان سهام در بازارهای نوظهور
 2. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ قصور سرمایه گذاران نهادی و کیفیت حسابرسی
 3. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ تأثیر مکانیسم حاکمیت شرکتی بر پذیرش IFRS: مطالعه مقایسه ای عربستان سعودی ، عمان و امارات متحده عربی
 4. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ آیا معیارهای ارزش منصفانه بر کیفیت درآمد مبتنی بر حسابداری تأثیر دارد؟ مرور ادبیات با تمرکز بر حاکمیت شرکتی به عنوان تعدیلگر
 5. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ توانمندی مدیریتی و محافظه کاری حسابداری
 6. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ تأثیرات واقعی محافظه کاری حسابرس
 7. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ استراتژی اهرم عملیاتی و قیمت گذاری شرکت حسابرسی: شواهدی از برآورد دست پایین قیمت در صنعت حسابرسی
 8. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ بررسی تأثیر مدت همکاری مدیر مالی و شرکت حسابرسی بر کیفیت حسابرسی
 9. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ مدیران فاسد زن ، کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه های حسابرسی
 10. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ حسابرسی داوطلبانه ، سرمایه گذاری و تصمیمات تأمین مالی در شرکت های کوچک و متوسط آمریکای لاتین
 11. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ رابطه رتبه های شرکت حسابداری و کیفیت حسابرسی
 12. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ آیا تخصص حسابداری کمیته حسابرسی به ارتقاء کیفیت حسابرسی کمک می کند؟ شواهدی از گزارش حسابرس از ضعف های کنترل داخلی
 13. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ آیا اقتصادهای ثروتمند کیفیت حسابداری بهتری دارند
 14. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ عوامل تعیین کننده نیات رفتاری در بازار حسابرسی
 15. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ آیا سرمایه گذاران تغییر در کیفیت حسابرسی را با توجه به تغییر شرکا حسابرسی ، درک می کنند
 16. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ تأثیر اتخاذ داوطلبانه clawback (بازپس گرفتن هزینه ها) در گزارشگری غیر GAAP

 17. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ گزارشگری یکپارچه: یک ابزار افشای حسابداری برای گزارشگری مالی اساسی و تأثیر آن در ارزیابی بازار شرکت
 18. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ تخلیه نفس و کیفیت قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان

تعریف کیفیت حسابرسی

یکی از متداول‌ترین تعریف‌ها درباره حسابرسی، تعریفی است که توسط دی آنجلو ارائه شده است. او کیفیت حسابرسی را این گونه تعریف کرده است: «ارزیابی (استنباط) بازار» از احتمال این که حسابرس، نخست موارد تحریفات با اهمیت در صورت‌های مالی یا سیستم حسابداری صاحب کار را کشف کند و دیگر اینکه تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش دهد.

مفهوم کیفیت حسابرسی

نکته مهم درخصوص تعریف کیفیت حسابرسی توجه به گروه ذی‌نفعان است به‌طوری‌که در دیدگاه احتمالی دو گروه ذی‌نفع درخصوص کیفیت حسابرسی بیانگر مواردی بشرح زیر است:

۱- مفهوم کیفیت از منظر سرمایه‌گذاران

۲- مفهوم کیفیت از منظر کمیته حسابرسی

توجه به نوع دیدگاه ذی‌نفعان (در دیدگاه اول) حکایت از این مساله دارد که فرد در ارتباط با سهامداران باید بیشتر دقت کند به این منظور که آیا مجموعه اقدامات آنها در شرکت مورد تایید و اجرا قرار گرفته است زیرا از مهم‌ترین آثار مضر بر روی دیدگاه دیگران درباره کیفیت حسابرسی توجه به همین مسائل است. بنابراین درک نقطه نظرات و تفکرات یکدیگر و به‌کارگیری نقطه نظرات مشخص ممکن است بر روی برداشت و نظر دیگران تاثیر بگذارد زیرا برداشت از مفهوم کیفیت حسابرسی موضوعی حیاتی برای تلاش در جهت افزایش کیفیت حسابرسی تلقی می‌شود.

به صورت مفهومی می‌توان کیفیت حسابرسی رادر ۳ قالب مشخص مورد مشاهده قرار داد که جنبه‌های اساسی آن شامل (داده‌ها) ورودی‌ها، خروجی‌ها و عوامل زمینه هستند. که در این ارتباط ورودی‌های زیادی جدا از فرآیند انجام حسابرسی به صورت استاندارد وجود دارد.

یکی از عوامل مجموعه ورودی‌ها، خود شخص حسابرس است که این ورودی شامل مهارت، تجربه حسابرس، اخلاق و ارزش‌ها و طرز فکر آنها است و یکی دیگر از این ورودی‌های مهم عبارت است از انجام حسابرسی به روز و آنلاین و انجام حسابرسی با فرآیند مطلوب و صحیح که مربوط به مسائلی همانند صحت انجام روش حسابرسی که در اثر به‌کارگیری ابزارهای حسابرسی منتج خواهد شد و همچنین موضوع در دسترس بودن پشتیبانی فنی به میزان کافی، که همه این عوامل در جهت حمایت و دستیابی به هدف کیفیت حسابرسی ‌باشد.

مقالات انگلیسی ترجمه شده کیفیت حسابرسی