اطلاعیه

مقاله انگلیسی خدمات غیر حسابرسی، ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت اقلام تعهدی در مالزی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H853

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Asian Journal of Accounting Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲: خدمات غیر حسابرسی، ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت اقلام تعهدی در مالزی

عنوان کامل انگلیسی:

Nonaudit services, audit committee characteristics and accruals quality in Malaysia

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H853)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف – این مطالعه رابطه بین خدمات غیرحسابرسی (NAS) و کیفیت اقلام تعهدی را در مالزی بررسی می‌کند. این مطالعه همچنین چندین ویژگی مهم کمیته حسابرسی را به عنوان عامل تعیین کننده برای کیفیت اقلام تعهدی در نظر می گیرد. در ادامه، این مطالعه بررسی می‌کند که آیا این ویژگی‌ها رابطه بین NAS و کیفیت اقلام تعهدی را تضعیف می کنند یا خیر.

طراحی / روش شناسی / رویکرد -در  این مطالعه برای بررسی تأثیر بالقوه NAS بر کیفیت اقلام تعهدی از تحلیل توصیفی، آزمون های تک متغیره و رگرسیون چند متغیره استفاده می شود. داده‌های مربوط به ویژگی‌های کمیته حسابرسی به صورت دستی از گزارش‌های سالانه  وب‌سایت Bursa Malaysia’s جمع‌آوری شد.

یافته ها – نتایج این مطالعه بر اساس ۱۱۱۸ مشاهده سالانه شرکت ها برای دوره ۲۰۰۹-۲۰۱۱، نشان می دهد که NAS بر کیفیت اقلام تعهدی تأثیر منفی می گذارد. این نتیجه تجربی نشان می دهد که پیوند اقتصادی که بین حسابرسان و کارفرما ایجاد می شود، حسابرسان را از انجام بدون تعصب وظایف خود دور می کند. یک کمیته حسابرسی کاملا مستقل، رابطه منفی بین NAS و استقلال حسابرس را تضعیف می کند.

محدودیت ها / مفاهیم تحقیق – دوره نمونه که  فقط داده های مربوط به سه سال را پوشش می دهد، یک محدودیت می باشد. این محدودیت عمدتاً ناشی از ماهیت جمع‌آوری داده‌های هزینه‌های NAS است.

پیامدهای عملی – این نتایج به بررسی سیاست مالزی برای تبیین اثرات NAS بر استقلال حسابرس و نقش نظارتی کمیته حسابرسی کمک می کند. این مطالعه به دیدگاه های نظری در مورد کیفیت اقلام تعهدی و حاکمیت شرکتی در مالزی کمک می کند.

نوآوری/ارزش – جدید بودن این تحقیق، همراه با داده های سازمانی در مالزی، دلیلی بر نوآوری این تحقیق می باشد.

کلمات کلیدی: استقلال حسابرس، کیفیت اقلام تعهدی، کمیته حسابرسی، NAS، سرریز دانش، پیوند اقتصادی، کیفیت حسابرسی

Abstract

Purpose – The study examines the relationship between nonaudit services (NAS) and accruals quality in Malaysia. The study also considers several important characteristics of audit committee as the determinant for accruals quality. Next, the study examines whether these characteristics mitigate the relationship between NAS and accruals quality.

Design/methodology/approach – The study employs descriptive analysis, univariate tests and multivariate regression to investigate the potential effect of NAS on acruals quality. Data for audit committee characteristics were hand collected from annual reports downloaded from Bursa Malaysia’s website.

Findings – Based on 1,118 firm-year observations for the period 2009–۲۰۱۱, the study finds that NAS negatively impact accruals quality. This empirical result indicates that the economic bond that is created between auditors and clients restricts the auditors from performing their duty objectively. A fully independent audit committee weakens the negative relationship between NAS and auditor independence.

Research limitations/implications – The sample period represents a limitation since it only covers three years of data. This limitation is largely driven by the nature of data collection of NAS fees.

Practical implications – These results contribute to Malaysia’s policy deliberation to account for the effects of NAS on auditor independence and the oversight role of an audit committee. This study contributes to theoretical perspectives on accruals quality and corporate governance in Malaysia.

Originality/value – The novelty of this research, coupled with institutional data in Malaysia, claims the originality of this research. 

Keywords :Auditor independence, Accruals quality, Audit committee, NAS, Knowledge spillover, Economic bonding, Audit quality

۱.Introduction

Does the audit committee play its oversight roles in relation to auditor independence? This question has long been debated, especially when the incumbent auditor provides nonaudit services (NAS). The existence of an audit committee is expected to improve auditing and governance quality. Audit committee members’ independence is important because the committees’ monitoring affects earnings quality (Inaam and Khamoussi, 2016) and auditor independence (Abbott et al., 2003). Independent audit committees have been associated with a higher disclosure quality (Karamanou and Vafeas, 2005) and a lower cost of debt finance (Anderson et al., 2004)…

۶.Conclusion

The results of the study provide views that NAS are resulting in an increase in errors. The higher the error indicates lower earnings quality, resulting in a negative relationship between NAS and earnings quality. This result is consistent with prior research that NAS affect auditor independence (Gul et al., 2006; Hay et al., 2006; Srinidhi and Gul, 2007; Kamarudin et al., 2012a; Blay and Geiger, 2013; Abdul Wahab et al., 2020). The interaction of audit committee independence proves to weaken the negative relationship between NAS and accruals quality.

Contribution of this study is practically important to audit committees. Audit committee should establish policies governing the circumstances under which contracts for the provision of NAS can be entered into and procedures that must be followed by external auditors. Moreover, the study found that a fully independent audit committee is successful in solving independence issue for external auditors, which is in line with the MCCG 2007 requisite…

مقالات مرتبط با این موضوع

موضوع حسابداری ۲۰۲۳

مقاله جدید در مورد حسابرسی

دانلود رایگان مقالات حسابداری رفتاری

مقاله جدید در مورد کمیته حسابرسی

مقاله جدید در مورد حسابداری اقلام تعهدی

مقاله در مورد کیفیت حسابداری

دانلود رایگان مقاله با ترجمه ۲۰۲۳