اطلاعیه

مقاله انگلیسی آیا اقتصادهای ثروتمند کیفیت حسابداری بهتری دارند

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه وایلی مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H514

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): وایلی

نام مجله: Journal of Corporate Accounting & Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  آیا اقتصادهای ثروتمند کیفیت حسابداری بهتری دارند؟ شواهد بین المللی

عنوان کامل انگلیسی:

Do wealthy economies have better accounting quality? International evidence

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H514)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله بررسی تجربی این موضوع است که آیا کیفیت حسابداری(AQ) در اقتصادهای ثروتمند  نسبت به همتایان “فقیر” خود بهتر است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: برای این آزمون ،فرضیه هایی ارائه شده است، در این مقاله داده های حسابداری و بازار از  بازارهای سرمایه  ۴۰ کشور، که  از Compustat Global و Compustat North America،  در طول یک ربع قرن، از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۶ جمع آوری شده است،  مورد بررسی قرار می گیرد. برای بررسی ثروت کشور و کنترل و ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری به ترتیب از شاخص های تولید ناخالص داخلی سرانه، محافظه کاری حسابداری مشروط و مربوط بودن ارزش سود و ارزش دفتری استفاده می شود.

یافته ها: تجزیه و تحلیل توصیفی، بر اساس ادبیات پیشین، نشان می دهد که کنترل سودمندی و ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری رابطه منفی معناداری با یکدیگر دارند و آنها را به عنوان اهداف جایگزین (نه سازگار) سیستم حسابداری قرار می دهد. یافته های عمده نشان می دهد که اقتصادهای ثروتمند نسبت به اقتصادهای ضعیف به طور معناداری کنترل سودمندی بیشتر اما ارزیابی سودمندی یکسانی از اطلاعات حسابداری دارند.

پیامدهای عملی: یافته های حاصل از دیدگاه های سرمایه گذاران و همچنین تدوین کنندگان استاندارد جالب توجه می باشد.

اصالت / ارزش: با توجه به (مجله حسابداری بین المللی حسابداری (۲۰۱۶)، ۱۵ (۲)، ۱-۶)، اقتصادهای ثروتمند برای ایجاد و توسعه یک زیرساخت گزارشگری در سطح کشور مانند سیستم های حسابداری، مالی، قانونی و سیاسی، که در نهایت منجر به AQ بهتر خواهد  شد ،سرمایه گذاری بیشتری می کنند. این مقاله استدلال می کند که اقتصادهای ثروتمند احتمالا نسبت به اقتصادهای ضعیف ، کنترل سودمندی اطلاعات حسابداری بیشتری دارند ، اما لزوما ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری بیشتری ندارند. این استدلال بر مبنای این واقعیت است که از یک سو تصمیم گیرندگان در بازارهای سرمایه اقتصادهای ثروتمند احتمالا به شدت از منابع جایگزین مختلف اطلاعاتی استفاده می کنند، که تقاضای کمتری را برای اطلاعات حسابداری به عنوان یک منبع تصمیم گیری برای ارزیابی ایجاد می کند. از سوی دیگر، تقاضا برای کنترل سودمندی اطلاعات حسابداری وجود دارد حتی اگر از منابع اطلاعاتی دیگر (خارجی) استفاده شود، زیرا اطلاعات داخلی (مدیریتی) به مدیریت کمک می کند تا به طور موثر فعالیت های شرکت را کنترل و برنامه ریزی کند.

کلیدواژگان: محافظه کاری حسابداری، کیفیت حسابداری، ثروت کشور، عوامل تعیین کننده گزارشگری مالی در سطح کشور، کیفیت سود، زیرساخت های گزارشگری مالی، مربوط بودن ارزش سود و ارزش دفتری

۱.مقدمه

کیفیت حسابداری (AQ) میزان دستیابی سیستم های حسابداری به اهداف خود به منظور کمک به کاربران اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری را نشان می دهد  (FAS Board، ۱۹۷۸، ۲۰۱۰). کیفیت حسابداری این اصل را بیان می کند که بیانیه های مالی باید به سرمایه گذاران احتمالی و دیگر ارائه دهندگان سرمایه در راستای تصمیم گیری در خصوص تخصیص منابع ، کمک کننده باشد…

Abstract

Purpose: The purpose of this article is to empirically test whether wealthy economies have better accounting quality (AQ) compared to their “poor” counterparts.

Design/methodology/approach: To test the formulated hypothesis, this article examines accounting and market data of 40 countries’ capital markets, obtained from Compustat Global and Compustat North America, and spanned throughout the last quarter of century, from 1992 to 2016. Country wealth and controlling- and valuation-usefulness of accounting information are proxied by gross domestic product per capita, conditional accounting conservatism and value relevance of earnings and book values, respectively.

Findings: Descriptive analysis, consistent with the prior literature, reveals that controlling-usefulness and valuation-usefulness of accounting information significantly negatively correlate with each other, putting them as alternative (rather than compatible) objectives of the accounting system. The major finding shows that wealthy economies report significantly more controlling-useful but about equally valuation-useful accounting information compared to their poor counterparts.

Practical implications: The findings are interesting from investors as well as standard setters’ perspective.

Originality/value: According to Ball (Journal of International Accounting Research (2016), 15(2), 1–۶), wealthy economies are likely to invest more in the establishment and development of a country-level reporting infrastructure such as accounting, financial, legal and political systems, which should ultimately lead to better AQ. This article argues that wealthy economies are likely to report more controlling-useful, but not necessarily more valuation-useful accounting information compared to the poor ones. This argument is based on the fact that on the one hand decision makers within the wealthy economies’ capital markets are likely to intensively utilize various alternative sources of information, implying a lower demand on accounting information as a source of valuation decisions. On the other hand, demand for controlling-useful accounting information would exist even while utilizing other (external) sources of information as the inside (managerial) information helps the management to efficiently control and plan the firm activities.

Keywords: accounting conservatism, accounting quality, country wealth, country-level determinants of financial reporting, earnings quality, financial reporting infrastructure, value relevance of earnings and book values

۱.Introduction

Accounting quality (AQ) shows the extent to which accounting system accomplishes its objective—to help users of accounting information in decision-making (FAS Board, 1978, 2010). AQ embodies the principle that financial statements should be as helpful as possible to investors and other capital providers in making their resource allocation decisions. Starting from 1970s, AQ has been intensively studied in the light of time-series as well as cross-sectional analysis.1 Recently, globalization and the technological progress have both stimulated a considerable rise in the volume of international studies on AQ (Ball, 2016; Kothari, 2001). International research on AQ is of utmost importance as it helps us to learn the effects of country-level determinants on the international reporting practices (Ball, 2016; Ball et al., 2000).

۴.۱ Results

 This section addresses the core question of this work: do wealthy economies have better AQ compared to poor economies? Figure 1 exhibits such a relation. Panel (a) shows the relation between country wealth and accounting conservatism and Panel (b) shows the relation between country wealth and value relevance of accounting information. The utilized analysis is univariate: this article correlates countrylevel ranking positions of wealth (varying from 1 to 40) and country-level ranking positions of AQ either due to accounting conservatism or value relevance (also varying from 1 to 40).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید حسابداری با ترجمه

مقالات جدید محافظه کاری حسابداری با ترجمه

مقالات جدید حسابداری مالی با ترجمه

مقالات جدید کیفیت حسابداری با ترجمه

مقالات جدید رشته اقتصاد با ترجمه

مقالات جدید گزارشگری مالی با ترجمه