اطلاعیه

مقاله انگلیسی رابطه بین حسابرسی و به موقع بودن حسابداری در شرکت های خصوصی سوئد

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۳ دارای ۱۸  صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H890

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Journal of Financial Regulation and Compliance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۸صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : رابطه بین حسابرسی و به موقع بودن حسابداری در شرکت های خصوصی سوئد

عنوان کامل انگلیسی:

The relation between auditing and accounting timeliness in Swedish private firms

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H890)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف – هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین حسابرسی یا عدم حسابرسی و به موقع بودن حسابداری در بین شرکت های خصوصی سوئدی است.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – این مقاله از تحلیل رگرسیون برای آزمایش رابطه بین حسابرسی و دو معیار به موقع بودن (زمان انجام کار و ثبت با تاخیر)  استفاده می‌کند. نمونه شامل شرکت های خصوصی سوئدی است.

یافته ها – این مقاله نشان می دهد که شرکت های حسابرسی شده، در مقایسه با شرکت های حسابرسی نشده، به طور معناداری کمتر به موقع هستند. علاوه بر این، در شرکت های حسابرسی شده سودآوری بیشتر با به موقع بودن بیشتر  همراه بود. نتایج این مقاله همچنین نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که توسط یک حسابرس BIG-4 حسابرسی می‌شوند، به طور معناداری نسبت به شرکت‌هایی که توسط یک حسابرس غیر BIG-4 حسابرسی می‌شوند، به موقع‌تر هستند.

پیامدهای عملی – یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد به موقع بودن که یکی از جنبه‌های کیفیت حسابداری می باشد، رابطه مثبتی با حسابرسی در کشور سوئد ندارد. این بحث وجود دارد که آیا سطوح آستانه در سوئد باید افزایش یابد تا شرکت‌های بیشتری بتوانند داوطلبانه از حسابرسی انصراف دهند یا خیر. کسانی که مخالف افزایش سطح آستانه هستند ادعا می کنند که حسابرسی اثرات مثبتی بر کیفیت حسابداری دارد و در نتیجه افزایش سطح آستانه اثرات نامطلوبی خواهد داشت. یافته های این مقاله چنین ادعایی را تایید نمی کند.

نوآوری/ارزش – اطلاعات کمی در مورد به موقع بودن حسابداری در شرکت های خصوصی در مقایسه با شرکت های دولتی وجود دارد و این مقاله این خلأ را برطرف می کند. برخلاف تحقیقات قبلی، یافته‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های حسابرسی نشده در کشور سوئد از نظر به موقع بودن حسابداری از همتایان حسابرسی شده خود بهتر هستند. این نتایج یکی از مزایای (فرض) حسابرسی را زیر سوال می برد و باید تحقیقات بیشتری در مورد این موضوع انجام شود.

کلمات کلیدی: حسابرسی، شرکت های خصوصی، به موقع بودن حسابداری، مقررات حسابداری مالی

Abstract

Purpose – The purpose of this study is to examine the relationship between auditing/non-auditing and accounting timeliness among Swedish private firms.

Design/methodology/approach – This paper uses regression analysis to test the relationship between auditing and two measurements of timeliness; lead time and late filing. The sample consists of Swedish private firms.

Findings – This paper finds that audited firms, when compared with unaudited firms, are significantly less timely. Moreover, greater profitability was associated with more timeliness but only for audited firms. The results of this paper also show that firms being audited by a big 4 auditor are significantly timelier than firms being audited by a non-big 4 auditor.

Practical implications – The findings in this paper suggests that one aspect of accounting quality, timeliness, does not seem to benefit from auditing in a Swedish context. There is a debate about whether the threshold levels in Sweden should be raised so that more firms voluntarily can opt out of audit. Those opposing a raised threshold level claim that auditing has positive effects on accounting quality and consequently that a raised level would have adverse effects. The findings in this paper do not support such a claim.

Originality/value – Little is known about timeliness in private firms compared to public firms and this paper fills that void. Contrary to prior research, findings show that unaudited firms in a Swedish regulatory setting actually are timelier than their audited counterparts. This questions one of the (presumed) benefits of auditing and should stimulate more research on this issue.

Keywords: Auditing, Private firms, Accounting timeliness, Financial accounting regulation

۱.Introduction

In an accounting context, timeliness refers to the amount of time it takes to disclose financial information. Timeliness is a crucial qualitative criterion with consequences for the usefulness of financial accounting. If the financial information in financial statements is of high quality but not timely, then the information will be less relevant for stakeholder decision-making (IASB, 2018). The production of useful financial information is important from a societal perspective because it affects capital market efficiency and capital allocation, which in turn influences the prospects for economic growth…

۵.Discussion and conclusions

Little is known about timeliness of annual reports filing in private firms. The aim of the current paper was to fill that void by studying the relationship between auditing and timeliness in a sample of 1,000 Swedish private firms.

Our findings are as follows. First, contrary to expectations, we documented that audited firms file their annual reports significantly later, that is, have a longer lead time, than unaudited firms. Moreover, again contrary to expectations, we documented no significant difference between audited and unaudited firms with regard to late filing of the annual report. These results are inconsistent with two prior studies, one from the UK (Clatworthy and Peel, 2016) and one from Belgium (Luypaert et al., 2016). This difference suggests that the relationship between audited financial statements and timeliness in private firms could be context dependent. We can only speculate why Swedish private audited firms have longer lead times (than their unaudited counterparts) and are late filers to the same extent as unaudited firms, when we see the opposite behavior among private firms in the UK and Belgium. One possible reason could be the institutional/regulatory differences between the countries which were described above…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله ۲۰۲۳ حسابداری

مقاله ۲۰۲۳ در مورد حسابداری مالی

دانلود مقاله ۲۰۲۳ در مورد حسابرسی

دانلود مقاله ۲۰۲۳ درباره کیفیت حسابرسی

مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه