اطلاعیه

مقاله انگلیسی حجم کاری شریک حسابرسی، جنسیت و کیفیت حسابرسی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۲۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H874

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Journal of Applied Accounting Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۴ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : حجم کاری شریک حسابرسی، جنسیت و کیفیت حسابرسی

عنوان کامل انگلیسی:

Audit partner workload, gender and audit quality

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H874)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف – هدف این مقاله بررسی رابطه بین حجم کاری حسابرس (LogAPW) و کیفیت حسابرسی است. علاوه بر این، این مطالعه بررسی می کند که آیا حضور یک شریک حسابرسی زن (به اختصار FEM) بر اثرگذاری LogAPW بر کیفیت حسابرسی تأثیر می گذارد یا خیر.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – مجموعه داده‌ای از ۱۶۲۹ مشاهده سالانه از ۱۸۱ شرکت پذیرفته شده در بورس NASDAQ OMX استکهلم برای سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۱۸ تجزیه و تحلیل شده است. فرضیه‌های تحقیق با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات خوشه‌بندی شده در سطح شرکت‌های بورسی سوئدی (مشتری-شرکت) آزمایش شده‌اند.

یافته‌ها – یافته‌های تحقیق ابتدا نشان می‌دهد که شرکای حسابرسی پر مشغله(APS) حسابرسی هایی با کیفیت پایین‌تر ارائه می دهند که این نتایج با «فرضیه مشغله کاری » سازگار است. با این وجود، این ارتباط معکوس برای FEM ها مثبت می باشد، و از این نظریه که FEMها در مقایسه با همتایان مرد خود تمایل بیشتری به حفظ موقعیت شراکت خود در شرکتهای حسابرسی عمومی دارند،حمایت می کند. در مجموع، به نظر می رسد این نتایج معتبر می باشند، زیرا نتایج پس از کنترل مسائل درون زایی بدون تغییر باقی می مانند و نتیجه یکسانی را برای مجموعه ای از معیارهای اضافی برای اقلام تعهدی اختیاری مشتری-شرکت و LogAPW ارائه می دهند.

محدودیت‌ها/دستاوردهای تحقیق – این تحقیق به این موضوع محدود می‌شود که مقادیر پایین‌تر مدیریت سود منعکس‌کننده گزارش‌گری مالی با کیفیت بهتر است، حتی اگر مقدار کمتری از اقلام تعهدی اختیاری مشتری-شرکت با رفتار فرصت‌طلبانه کمتر مدیران مطابقت داشته باشد. با توجه به اینکه تحلیل تجربی به شرکت های سوئدی محدود شده است، نتایج رگرسیون ممکن است برای کشورهای دیگر با ویژگی‌های زمینه‌ای متفاوت قابل تعمیم نباشد.

دستاوردهای عملی – این مطالعه ممکن است با ارائه شواهدی مبنی بر تأثیر مثبت حسابرسان زن بر کیفیت گزارشگری مالی مشتری-شرکت، به مباحث جاری در مورد بکارگیری زنان بیشتر در پست های مهم موسسات حسابرسی عمومی (به عنوان مثال مشارکت) کمک کند.

نوآوری/ارزش – نتایج رگرسیون، شواهد اولیه ای را در مورد اینکه چگونه وجود FEM رابطه معکوس بین LogAPW و کیفیت حسابرسی را کاهش می دهد، ارائه می دهد، که موضوعی است که قبلا مورد بررسی قرار نگرفته است.

کلمات کلیدی: حجم کاری شریک حسابرسی، شریک حسابرسی زن، مدیریت سود، کیفیت حسابرسی

Abstract

Purpose – The paper aims to investigate the relation between the auditor’s workload (LogAPW) and audit quality. Further, it explores whether the presence of a female audit partner (hereafter FEM) influences the LogAPW effect on audit quality.

Design/methodology/approach – A dataset of 1,629 firm-year observations from 181 companies listed in the NASDAQ OMX Stockholm for the years 2010–۲۰۱۸ has been analyzed. The testable hypotheses have been tested using least squares regressions clustered at the Swedish public-listed companies (client-firm) level.

Findings – The research findings first indicate that overburdened audit partners (APS) are associated with lower-quality audits, consistent with the “busyness hypothesis.” Nevertheless, the adverse association turns to be positive for FEMs, supporting the thesis that FEMs have more tendency, as compared to their male counterparts, to preserve their partnership’s position in the public-audit firms. Collectively, these results seem sound, as the results hold unchanged after controlling for the endogeneity concerns and provide the same conclusion for a host of additional measures for both the client-firms’ discretionary accruals and the LogAPW.

Research limitations/implications – Even though a lower magnitude of the client-firms’ discretionary accruals corresponds to a lower-opportunistic behavior of managers, the research is limited to by which lower values of earnings management reflect a better-quality financial reporting. Given that the empirical analysis has been confined to the Swedish Corporation, the regression results might not be generalizable for other countries with different contextual features.

Practical implications – The study might participate to the ongoing debate about the introduction of more women to the public-audit firms’ elite positions (e.g. partnership) by providing evidence for the favorable female auditor effect on the quality of the client-firms’ financial reporting.

Originality/value – The regression results provide a preliminary evidence on how does the presence of a FEM mitigate the inverse relation between the LogAPW and audit quality, which is an issue that has not been examined before.

Keywords: Audit partner workload, Female audit partner, Earnings management, Audit quality

۱.Introduction

In this research, we first investigate the association between the audit partner’s workload – i.e. the number of both public- and private-client-firms an individual partner handles in a year- (hereafter LogAPW) and audit quality. Further, we explore whether the presence of a FEM influences the LogAPW effect on audit quality as reflected by the client-firms’ discretionary accruals…

۶.Conclusion

Based on a partner-level dataset from the Swedish market, this paper, primarily, investigates how does the number of the audit partner’s assignments influence audit quality, which is an issue that has generated a conflicting image. Following the unsettled recent debate on women participation on the public-audit firms’ senior positions, we examine whether the presence of a FEM influences the LogAPW effect on audit quality…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله در مورد حسابداری

ترجمه مقاله در مورد حسابرسی

ترجمه مقاله در مورد حسابداری رفتاری

ترجمه مقاله درباره کیفیت حسابرسی

ترجمه مقاله درباره جنسیت گرایی

ترجمه مقاله در مورد مدیریت سود

مقاله انگلیسی با ترجمه