اطلاعیه

مقاله انگلیسی کنفوسیوس گرایی شرکت حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H782

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Review of Financial Analysis

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ :  کنفوسیوس گرایی شرکت حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام: شواهدی از چین

عنوان کامل انگلیسی:

 Audit firm’s Confucianism and stock price crash risk: Evidence from China

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H782)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه ارتباط بین کنفوسیوس گرایی شرکت حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام را بررسی می کند.( آئین کنفوسیانیسم ( Confucianism ) توسط کنفوسیوس ( Confucius ) حکیم و سیاست مدار چینی بنیان گذاری شد که با وجود مقبولیت عامه، پس از چندی از رونق افتاد و جای خود را به آئین بودا داد. تعالیم کنفوسیوس ترکیبی بود از اصول اخلاقی، سیاست مدرن و مقداری مسائل دینی.)  ما فرض می کنیم که استانداردهای اخلاقی کنفوسیوس رابطه آمیخته بین کنفوسیوس گرایی مؤسسه حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام را پیش بینی می کند. با استفاده از نمونه بزرگی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس چین طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۸، دریافتیم که کنفوسیوس‌گرایی مؤسسه حسابرسی به طور مثبتی با ریسک سقوط قیمت سهام مشتری در آینده مرتبط است، که به این معنی است که کنفوسیوس گرایی مؤسسه حسابرسی رفتار انباشت اخبار بد  مرتبط با مشتری را تشدید می‌کند. این تأثیر برای مشتریان بدون حسابرس زن و/یا مشتریان دارای رابطه شخصی نزدیکتر با حسابرسان، قویتر است. آنالیز مکانیسم نشان می دهد که کنفوسیوس گرایی مؤسسه حسابرسی از طریق بدتر شدن کیفیت حسابرسی و شفافیت اطلاعات، ریسک سقوط را تشدید می کند. انضباط سیاسی و نظارت خارجی به کاهش تأثیر منفی کنفوسیوس گرایی مؤسسه حسابرسی بر ریسک سقوط قیمت سهام کمک می کنند.

کلیدواژه: مؤسسات حسابرسی، کنفوسیوس، ریسک سقوط قیمت سهام، کیفیت حسابرسی

Abstract

This study examines the association between audit firm’s Confucianism and stock price crash risk. We postulate that Confucian moral standards predict a mixed relationship between audit firm’s Confucianism and stock price crash risk. Using a large sample of listed firms in China during 2006–۲۰۱۸, we find that audit firm’s Confucianism is positively related with client’s future stock price crash risk, implying that Confucianism of audit firm aggravates client’s bad news hoarding behavior. The effect is more pronounced for client without female auditors and/ or with closer personal relationship with auditors. Mechanism analysis shows that audit firm’s Confucianism exacerbates crash risk by worsening audit quality and information transparency. Political discipline and external monitoring help to alleviate the negative influence of audit firm’s Confucianism on stock price crash risk.

Keywords: Audit firms, Confucianism, Stock price crash risk, Audit quality

۱.Introduction

 The purpose of this study is to examine the association between audit firm’s Confucianism and stock price crash risk. Our focus is motivated by two strands of prior academic research. On the one hand, a growing number of literature documents the role of Confucianism in corporate governance. Confucian moral philosophy emphasizes a person’s selfregulation, which is the process of regulating one’s behavior toward the self-cultivation and refinement of one’s character (Tu, 1998). The core concepts of Confucian ethics are the six key Confucian virtues, some of which are common to Western concepts of management ethics such as R´en (benevolence, 仁), Yì (righteousness, 义), Zhì (wisdom, 智), and Xìn (trustworthiness, 信), and some of which are relatively unique, such as ritual Lǐ (propriety, 礼) and Xi`ao (filial piety, 孝). As the six key Confucian virtues form a complex system and may conflict in a specific scenario, whether Confucian ethics could enhance corporate governance is unclear and needs to be tested empirically (Woods & Lamond, 2011). Following the theoretical research, recent literature provides empirical evidence on the influence of managerial Confucianism on corporate governance. Specifically, empirical evidence documents that managerial Confucianism affects minority shareholder expropriation (Du, 2015), board gender diversity (Du, 2016), corporate investment efficiency (Chen, Jin, & Ma, 2019), trade credit (Li, Xu, & Long, 2020). In sum, the empirical literature just focuses on the effect of insider’s Confucianism on corporate governance. However, culture could also impact the behavior of external auditors who function as important outsiders in corporate governance (e.g., Bik & Hooghiemstra, 2017; Diallo, 2021; Nolder & Riley, 2014). Unfortunately, to the best of our knowledge, no prior literature has examined the effect of audit firm’s Confucianism…

۸.Conclusion

 Just as a coin has two sides, Confucianism isn’t an exception. On the one hand, Confucianism is good for maintaining harmonious and stable development of society, developing the sense of social responsibility of the firms, and promoting individuals to pursue higher ethical standards and achieving self-regulation (e.g. Jebran et al., 2019; Woods & Lamond, 2011). On the other hand, the core values of Confucianism, such as R´en, Yì, Lǐ, Zhì and Xìn, might cause conflicts of principle in interpersonal communication and increase agency costs (Dollinger, 1988; Du, 2016; Elman et al., 2002; Laurence et al., 1995). In this paper, we point out the potential benefits and adverse effects of audit firm’s Confucianism on stock price crash risk, and find that the adverse effects prevail. The adverse effect roots in Confucian philosophy on the personal relationships. The mechanism analysis suggests that audit firm’s Confucianism exacerbates stock price crash risk by deteriorating audit quality and information transparency. Our findings also reveal that political discipline and external monitoring could mitigate the adverse effects of audit firm’s Confucianism on stock price crash risk…

مقالات مرتبط با این موضوع

ترجمه مقاله در مورد حسابداری

ترجمه مقاله در مورد حسابرسی

ترجمه مقاله درباره کیفیت حسابرسی

ترجمه مقاله در مورد ریسک سقوط

ترجمه مقاله درباره سهام

ترجمه مقاله در مورد مدیریت ریسک

ترجمه مقاله در مورد مالی رفتاری

دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه