اطلاعیه

مقاله انگلیسی حسابرسی داوطلبانه ، سرمایه گذاری و تصمیمات تأمین مالی در شرکت های کوچک و متوسط آمریکای لاتین

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۲۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H576

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Journal of International Accounting, Auditing and Taxation

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۷ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  حسابرسی داوطلبانه ، سرمایه گذاری و تصمیمات تأمین مالی در شرکت های کوچک و متوسط آمریکای لاتین

عنوان کامل انگلیسی:

Voluntary audit, investment, and financing decisions in Latin American small and medium enterprises

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H576)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ما اثرات قرارداد داوطلبانه حسابرسی خارجی را در یک نمونه از شرکت های کوچک و متوسط در چهار کشور بزرگ آمریکای لاتین: آرژانتین ، برزیل ، کلمبیا و مکزیک، بررسی می کنیم. شواهد نشان می دهد که ، برای شرکت های معاف از حسابرسی اجباری ، صورت های مالی حسابرسی شده تأثیر مثبتی بر دسترسی به تأمین مالی بانکی ، سرمایه گذاری دارایی های ثابت و درصد سرمایه در گردش تامین مالی شده از طریق تأمین کنندگان دارد. نتایج این مطالعه به مباحث سیاستگذاری های فعال در مورد نقش رژیم حسابرسی داوطلبانه در شرکتهای کوچک و متوسط کمک می کند.

کلمات کلیدی: حسابرسی داوطلبانه ، تأمین مالی ، اعتبار تجاری ، تصمیمات سرمایه گذاری ، آمریکای لاتین

 ۱.مقدمه

  شرکتهای کوچک و متوسط (SME) بطور فزاینده ای به اطلاعات به عنوان یک عنصر اساسی برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری و تأمین مالی خود نیاز دارند. (برگر و آندل،۱۹۹۸). صورت های مالی (FS) منعکس کننده وضعیت دارایی یک شرکت در یک زمان معین و  نتایج عملیاتی و جریان نقدی آن در طی یک دوره معین است. از آنجا که کاربران صورت های مالی همیشه دانش درستی برای خواندن و تفسیر اطلاعات این گزارش ها ندارند ، اظهار نظر یک حسابرس مستقل اطمینان مستدل را در مورد اینکه آیا FS عاری از اشتباهات یا تحریف های عمده است را فراهم می کند (کلتورسی و پیل، ۲۰۱۳).

 با این حال ، به دلیل برخی از بحران های جهانی ، گزارش های حسابرسی همیشه موجب افزایش اعتماد به FS نمی شوند (بلواری و همکاران ، ۲۰۰۶ ؛ سیترون و تافلر ، ۲۰۰۱). عامل دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد ، ابهام اطلاعاتی است که توسط شرکت های کوچک و متوسط ارائه شده است به ویژه در کشورهای نوظهور ، که مربوط بودن اطلاعات حسابداری پایین تر از کشورهای توسعه یافته است. سودمندی FS به میزان انعکاس عملکرد کل شرکت بستگی دارد. در شرکت های کوچک در کشورهای نوظهور ، برخی از فعالیت های این شرکت ها معمولاً ثبت نمی شود ، بنابراین سودمندی درک شده اطلاعات حاصل از حسابرسی خارجی برای این شرکت ها می تواند پایین تر از کشورهای توسعه یافته باشد. کیفیت گزارشگری مالی با انگیزه ی  به حداقل رساندن درآمد برای اهداف مالیاتی کاهش می یابد (چن ، امید ، لی و وانگ ، ۲۰۱۱)…

۵.جمع بندی

  هدف از این مقاله ، بررسی تأثیرات حسابرسی خارجی داوطلبانه FS در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و تأمین مالی SMEها در چهار کشور آمریکای لاتین: آرژانتین ، برزیل ، کلمبیا و مکزیک می باشد. ما شرکت هایی را که مشمول رژیم حسابرسی داوطلبانه در کشورهای خود هستند ، تجزیه و تحلیل می کنیم و بررسی می کنیم که آیا قرارداد حسابرسی داوطلبانه یک سیگنال اطلاعاتی مثبت برای کاربران خارجی FS ارائه می کند. برای تفکیک تأثیر صورت های مالی حسابرسی شده ، ما ویژگی های مختلفی که تصمیمات سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت ها را اندازه گیری می کنند، را به عنوان متغیرهای کنترل در نظر می گیریم…

Abstract

We study the effects of voluntarily contracting an external audit in a sample of small and mediumsized enterprises in the four largest Latin American countries: Argentina, Brazil, Colombia, and Mexico. The evidence shows that, for companies exempt from mandatory auditing, audited financial statements positively affect the access to bank financing, fixed assets investment, and the percentage of working capital financed with suppliers. The results contribute to an active policy debate on the role of the voluntary audit regime for small and medium enterprises.

Keywords: voluntary audit, financing, trade credit, investment decisions, Latin America

۱.Introduction

 Small and medium-sized enterprises (SMEs) increasingly require information as a fundamental element for their investment and financing decisions (Berger & Udell, 1998). Financial statements (FS) reflect the asset situation of a company at any given time, the results of its operations and the cash flow over a given period. Because users do not always have the right knowledge to read and interpret the information of these reports, the opinion of an independent auditor provides reasonable certainty about whether the FS are free of mistakes or significant distortions (Clatworthy & Peel, 2013).

However, due to certain global crises, audit reports do not always add credibility to the FS (Bellovary et al., 2006; Citron & Taffler, 2001). Another factor to consider is the information opacity presented by SMEs, particularly in emerging countries, where the relevance of accounting information is lower than in more developed economies. The usefulness of FS is conditioned by the level that they reflect the entire operations of the company. In small firms in emerging countries, some of the company’s activities are usually performed in an unregistered way, so the perceived usefulness of an external audit for these firms can be lower than in developed countries. Financial reporting quality decreases with incentives to minimize earnings for tax purposes (Chen, Hope, Li, & Wang, 2011)…

۵.Conclusions

 The objective of this paper is to study the effects of the voluntary external audit of FS in the investment and financing decisions of SMEs in four Latin American countries: Argentina, Brazil, Colombia, and Mexico. We analyze companies subject to the voluntary auditing regime in their respective countries and consider whether the contracting of an audit is a positive information signal for the external users of FS. To isolate the effect of audited FS, we include as control variables different characteristics that measure investment decisions and financing of companies. Likewise, we use econometric estimation methods to identify and address the problem of the endogeneity of the decision to perform an audit on a voluntary basis…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۰ حسابداری با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ حسابداری مالی با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ حسابرسی با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت مالی با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ کیفیت حسابداری با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ درباره گزارشگری مالی با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت سرمایه با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ تامین مالی با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ درباره SME ها با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ درباره کشورهای در حال توسعه