اطلاعیه

مقاله انگلیسی رابطه رتبه های شرکت حسابداری و کیفیت حسابرسی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه وایلی مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H530

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): وایلی

نام مجله: International Journal of Auditing

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۷ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  آیا بین رتبه های شرکت حسابداری و کیفیت حسابرسی رابطه ای وجود دارد؟ بررسی ۱۰۰ شرکت برتر حسابداری در چین

عنوان کامل انگلیسی:

Is there an association between accounting firm ranks and audit quality? An examination of the top 100 accounting firms in China

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H530)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در این مطالعه رابطه بین کیفیت حسابرسی و رتبه شرکت های حسابداری که توسط انجمن حسابداران عمومی دارای گواهی چینی (CICPA) افشاء شده است را با استفاده از ۱۵۳۵۴ مورد از مشاهدات سال-شرکت در شرکت های لیست شده چینی از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ ،بررسی می کنیم. نتایج نشان می دهد که مشتریانی که توسط شرکتهای حسابداری دارای رتبه بالاتر حسابرسی شده اند ، اقلام تعهدی اختیاری کمتری را گزارش می دهند و به احتمال زیاد ، اظهارنظرهای مشروط حسابرسی را دریافت می کنند. علاوه بر این ، شرکت های دارای  رتبه حسابداری پس از اصلاحات اخیر CICPA برای به دست آوردن کیفیت حسابرسی بهتر دریافتند که باید معیارهای غیر درآمدی را نیز در نظر بگیرند. درنهایت ، دریافتیم که به احتمال فراوان مشتریان برای جایگزینی شرکت حسابرسی کم ارزش تر با شرکت حسابرسی با رتبه بهتر ، مایلند هزینه بیشتری پرداخت کنند. نتایج ما نشان می دهد که رتبه های شرکت حسابداری به کیفیت حسابرسی دست می یابند ، پیامدهای اقتصادی دارند و به عنوان شاخصی  برای کیفیت حسابرسی، خدمات خود را ارائه می دهند. این مطالعه باید برای  قانون گذاران حسابداری جهانی ، متخصصان و دانشگاهیان علاقمند به کیفیت حسابرسی در چین و کسانی که  به دنبال توسعه شاخص های کیفیت حسابرسی هستند، مفید باشد.

واژه‌های کلیدی: کیفیت حسابرسی ، شاخص های کیفیت حسابرسی ، رتبه های حسابرس ، چین

۱ | مقدمه

پس از چندین رسوایی حسابداری و سقوط آرتور اندرسن ، تدوین کننده ها ، قانون گذاران و مردم نسبت به کیفیت خدمات حسابرسی ابراز نگرانی کرده اند (دفتر سخنگوی دولت [GAO] ، ۲۰۰۳ ، ۲۰۰۸ ؛ مجلس اعیان ، ۲۰۱۰ ؛ اکسرا ، ۲۰۰۶ ، ۲۰۰۷ ؛ مجلس آمریکا ، ۲۰۰۵ ؛ خزانه داری آمریکا ، ۲۰۰۶ ، ۲۰۰۸). برای بازیابی اعتماد عمومی نسبت به خدمات حسابرسی و بازارهای سرمایه ، اقدامات و راه حل های بالقوه متعددی پیشنهاد شده است (کمیسیون اروپا [EC] ، ۲۰۱۰ ؛ اکسرا ، ۲۰۰۷ ، Sec. VIII: 4؛ خزانه داری آمریکا ، ۲۰۰۸). به عنوان مثال ، EC (2010) ایده های مختلفی را برای افزایش مشارکت در بازار توسط حسابرسانی غیر از حسابرسان ۴ شرکت بزرگ حسابرسی(۴ بزرگ- BIG4)  و ایجاد گواهینامه کیفیت برای شناسایی توانمندی حسابرسان غیر  Big 4 برای حسابرسی شرکت های بزرگ عمومی پیشنهاد می کند (EC ، ۲۰۱۰ ، ص ۱۶) …

۶ | نتیجه

قانون گذاران و تدوین کننده های جهانی خواستار تحقیق در مورد AQI های بالقوه  جهانی شده اند (CAQ، ۲۰۱۴؛ FEA، ۲۰۱۶؛ PCAOB، ۲۰۱۵). رتبه های شرکت حسابداری که توسط CICPA ، که یک تدوین کننده رسمی حسابداری در چین می باشد، فاش شده است، که به عنوان فرصتی برای ارائه دیدگاه هایی در مورد آگاهی بخشی و اهمیت اقتصادی AQI ها عمل می کنند. داده های چین به دلیل عدم سلطه Big 4 ،  وجود تنها چند شرکت حسابداری بزرگ چینی و رقابت شدید میان تعداد زیادی از شرکتهای حسابداری که با ریسک دادرسی نسبتاً کمی روبرو هستند، به طور ویژه جالب توجه است. این عوامل، نگرانی در مورد کیفیت گزارشگری مالی و همچنین ارتباط و اهمیت AQI های بالقوه را افزایش می دهد…

Abstract

Using 15,354 firm‐year observations from Chinese listed companies from 2003 to 2013, we examine the association between accounting firm ranks, disclosed by the Chinese Institute of Certified Public Accountants (CICPA), and audit quality. The results show that clients audited by higher ranked accounting firms report lower discretionary accruals and are more likely to receive modified audit opinions. Additionally, accounting firm ranks are found to better capture audit quality after recent modifications by the CICPA to include nonrevenue metrics. Finally, we find that clients are more likely to replace downgraded accounting firms and pay higher audit fees when switching to a higher ranked firm. Our results suggest that accounting firm ranks capture audit quality, have economic implications, and would serve as an audit quality indicator. This study should be useful to global accounting regulators, practitioners, and academics concerned with auditor quality in China and who seek to develop audit quality indicators.

Keywords: Audit Quality, Audit Quality Indicators, Auditor Ranks, China

۱ | INTRODUCTION

After several accounting scandals and the collapse of Arthur Andersen, regulators, legislators, and the public have expressed concerns about the quality of audit services (Government Accountability Office [GAO], 2003, 2008; House of Lords, 2010; Oxera, 2006, 2007; The American Assembly, 2005; US Treasury, 2006, 2008). To restore public confidence in audit services and capital markets, several potential measures and solutions have been proposed (European Commission [EC], 2010; Oxera, 2007, Sec. VIII: 4; US Treasury, 2008).1 For example, the EC (2010) suggests several ideas to increase market participation by non‐Big 4 auditors and create a quality certification to recognize the capacity of non‐Big 4 auditors to audit large public companies (EC, 2010, p. 16). This suggests that it is inherently more difficult to evaluate audit quality when there are more players in the market, as is the case in the Chinese audit market, which is comprised of thousands of small accounting firms. However, a competitive audit market is not synonymous with audit quality, as evidenced by the Securities and Exchange Commission (SEC) imposing sanctions against four China‐based accounting firms associated with the Big 4 and registered with the Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) for their refusal to provide audit work papers and other documents for an investigation of potential accounting fraud against US investors (SEC, 2015). One potential solution is to create metrics for the public to evaluate audit quality.

۶ | CONCLUSION

Global legislators and regulators have called for research on potential universal AQIs (CAQ, 2014; FEA, 2016; PCAOB, 2015). Accounting firm ranks disclosed by CICPA, a formal accounting regulator in China, serve as an opportunity to provide insights into the informativeness and the economic importance of AQIs. Data from China are particularly interesting due to the lack of Big 4 dominance, the existence of only a few large Chinese accounting firms, and the intense competition among a large number of accounting firms facing relatively low litigation risk. These factors raise concern about financial reporting quality as well as the relevance and the importance of potential AQIs.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه

مقالات جدید حسابرسی با ترجمه

مقالات ترجمه شده کیفیت حسابرسی