اطلاعیه

مقاله انگلیسی تأثیر پیچیدگی لحن گزارش‌های سالانه بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها: شواهدی از ایالات متحده

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۲۳ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H906

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Review of Behavioral Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

فرضیه:  دارد

مدل مفهومی: مدل ریاضی دارد

پرسشنامه : ندارد

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۳ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲: تأثیر پیچیدگی لحن گزارش‌های سالانه بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها: شواهدی از ایالات متحده

عنوان کامل انگلیسی:

The effect of annual reports tone complexity on firms’ dividend policy: evidence from the United States

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H906)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

فرضیات

H1. لحن پیچیده گزارش‌های سالانه بر سیاست تقسیم سود تأثیر می‌گذارد – شرکت‌هایی که گزارش‌های سالانه با لحن پیچیده‌تری دارند، تمایل دارند سود سهام کمتری بپردازند.

H2. تحت عدم تقارن اطلاعاتی بالا، رابطه بین پیچیدگی گزارش‌های سالانه و سیاست تقسیم سود بیشتر می‌شود.

H3. زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی زیاد است و لحن گزارش های سالانه بسیار پیچیده است، سود سهام به طور مثبت بر ارزش شرکت تأثیر می گذارد.

چکیده فارسی

هدف – این مقاله تأثیر پیچیدگی لحن گزارش‌های سالانه را بر سیاست تقسیم سود و ارزش سیاست تقسیم سود بررسی می‌کند.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – این مقاله از متغیر پیچیدگی ارائه شده توسط نرم افزار آنالیز متنی (Diction 7.0) به عنوان شاخص پیچیدگی لحن گزارش های سالانه استفاده می کند. داده‌ها ، نمونه ای از شرکت‌های غیرمالی آمریکایی را از سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ پوشش می‌دهند. رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) و رگرسیون متغیر ابزاری برای آزمایش فرضیات مطالعه استفاده می‌شوند.

یافته ها – یافته ها نشان می دهد که تئوری سیگنالینگ تقسیم سود سهام در ایالات متحده وجود دارد. عمدتاً در محیطی با سطح اطلاعاتی بالا، شرکت‌هایی که گزارش‌های سالانه پیچیده‌تری دارند، سود بیشتری تقسیم می‌کنند. هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی بالا باشد، مدیران از سود سهام به عنوان ابزاری برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی استفاده می کنند. علاوه بر این، یافته‌ها نشان می‌دهد که سیاست تقسیم سود تأثیر قوی‌تری بر ارزش شرکت دارد، به‌ویژه زمانی که لحن گزارش‌های سالانه بسیار پیچیده باشد. این یافته‌ها از نتایج قبلی پشتیبانی می‌کنند، یعنی اینکه مدیران، سیاست تقسیم سود را به‌عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری مثبت بر ارزش شرکت بکار می گیرند. نتایج بر اساس مسائل درون زایی بالقوه و معیارهای جایگزین برای سیاست تقسیم سود و عدم تقارن اطلاعاتی همچنان معتبر هستند.

پیامدهای عملی – نتایج نشان می دهد که تئوری سیگنالینگ سود سهام در ایالات متحده وجود دارد، جایی که یافته ها را نمی توان به همه بازارها تعمیم داد. اما یافته های این تحقیق می تواند برای سرمایه گذاران بالقوه و فعلی، استفاده کنندگان گزارش های سالانه و تصمیم گیرندگان نیز مفید باشد.

نوآوری/ارزش – این مقاله تأثیر پیچیدگی لحن گزارش‌های سالانه (با استفاده از آنالیز متنی ۱۰K) را بر ارزش سیاست تقسیم سود و خود سیاست تقسیم سود در یک اقتصاد توسعه‌یافته نشان می دهد. درک این رابطه، ذینفعان را قادر می سازد تا سود سهام آتی را پیش بینی کنند، روش های ارزیابی مناسب تری را انتخاب کنند و در نتیجه اعتماد سرمایه گذاران را احیا کنند.

کلیدواژگان: پیچیدگی لحن، گزارش های سالانه، ارزش سیاست تقسیم سود، سیاست تقسیم سود، عدم تقارن اطلاعاتی

مقدمه

عدم تقارن اطلاعات و تأثیر آن بر سیاست تقسیم سود در ادبیات به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است. اثر سیگنالینگ توسط آکرلوف به عنوان یک موازنه دقیق سیگنالینگ تعریف شده که منحصر به فرد بوده و در آن یک کارمند بالقوه ارزش خود را به یک کارفرمای بالقوه نشان می دهد، این مدل که در بازار کار توسعه یافته است، توسط محققان در مسائل مالی شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد (آکرلوف، ۱۹۷۰). بر اساس مدل های سیگنالینگ بهتاچاریا، ۱۹۷۹، مدیران بیشتر از سرمایه گذاران در مورد ارزش واقعی شرکت آگاهی دارند و از سود سهام برای انتقال اطلاعات به بازار استفاده می کنند. به این ترتیب، رابطه مثبت بین عدم تقارن اطلاعاتی و سیاست تقسیم سود در اکثر این مطالعات ثابت شده است. هونگ شیا و همکاران (۲۰۰۸) از جمله اولین محققانی بودند که آزمایش هایی را برای بررسی مدل های سیگنالینگ  تقسیم سود انجام دادند. آنها از خطاهای تحلیلگران در پیش‌بینی سود و پراکندگی پیش‌بینی‌های تحلیلگران برای سنجش میزان عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‌گذاران استفاده کرده‌اند، در پایان به این نتیجه رسیدند که خطاهای پیش بینی تحلیلگران با نسبت پرداخت سود همبستگی منفی دارند، به عبارت دیگر، شرکت هایی با عدم تقارن اطلاعاتی کمتر، سود سهام بیشتری پرداخت می کنند (المالکاوی، ۲۰۰۷). برخی از مطالعات، تئوری سیگنالینگ سود سهام را اثبات کردند، در حالی که برخی دیگر نتوانستند آن را ثابت کنند. این مطالعه اولین تحقیق برای بررسی مفاهیم قابل آزمایش مدل های سیگنالینگ در زمینه رابطه بین عدم تقارن اطلاعات و سیاست های تقسیم سود شرکت ها با استفاده از پیچیدگی لحن گزارش های سالانه به عنوان یک شاخص اضافی برای عدم تقارن اطلاعاتی است [۱]…

hypothesis

H1. The complex tone of annual reports impacts dividend policy – firms having annual reports with more complex tone tend to pay lower dividends.

H2. Under high information asymmetry, the relation between annual reports complexity and dividend policy becomes more pertinent

H3. When information asymmetry is high and annual reports’ tone is highly complex, dividends impact the value of the firm positively.

Abstract

Purpose – This paper investigates the impact of annual reports complexity (associated with tone complexity) on dividend policy and value of dividend policy.

Design/methodology/approach – This paper uses the variable complexity provided by the textual analytics software (Diction 7.0) as the proxy for annual reports’ tone complexity. The data covered nonfinancial American firms from years 2011–۲۰۱۹. The pooled ordinary least squares (OLS) regression and the instrumental variable regression are used to test the study’s arguments.

Findings – The findings suggest that the signaling theory of dividends holds in the United States. Firms with more complex annual reports tend to distribute more dividends, mainly in environment of high information. When information asymmetry is high, managers would use dividends as a tool to mitigate information asymmetry. Furthermore, the findings suggest that dividend policy has a stronger impact on firm value, especially when the tones of annual reports are highly complex. These findings support the previous results, namely, that managers would opt for dividend policy as a signaling tool for its positive impact on firm value. The results are robust to potential endogeneity issues and alternative proxies for both dividend policy and information asymmetry.

Practical implications – The results demonstrate that the dividends’ signaling theory holds in the United States, where the findings cannot be generalized to all markets; However, the findings of this research can be of use to potential and current investors, users of annual reports and decision makers as well.

Originality/value – The paper highlights the effect of the tone complexity of annual reports (using 10K text analytics) on the value of dividend policy and dividend policy itself in a developed economy. Understanding this relation will enable stakeholders to forecast future dividends, choose more appropriate valuation methods and hence restore investors’ faith.

Keywords: Tone complexity, Annual reports, Value of dividend policy, Dividend policy, Information asymmetry

۱.Introduction

Information asymmetry and its impact on dividend policy have been widely discussed. The effect of signaling was defined by Akerlof as an exact equilibrium of signaling which is unique and in which a potential employee signals her or his value to a potential employer; this model, which was developed in the labor market, has been used in corporate financial matters by researchers (Akerlof, 1970). Under the signaling models of Bhattacharya, 1979, managers know more about the firm’s true worth than do its investors, and use dividends to convey information to the market. As such, a positive relation between information asymmetry and dividend policy was proven in most of these studies. Hong-Xia et al. (2008) were among the first researchers to develop tests to examine the dividend signaling models; they have used analyst earnings forecast errors and the dispersion in analyst forecasts to gauge the degree of information asymmetry between managers and investors, ending up with the conclusion that analysts forecast errors are negatively correlated with payout ratio; that is to say, firms with less information asymmetry are the ones to pay more dividends (Al-Malkawi, 2007). Some of the literature was additional proof to the signaling theory of dividends, while other failed to prove that. This study is the first attempt to examine the testable implications of the signaling models in the context of the relation between information asymmetry and firms’ dividend policies using the tone complexity of annual reports as an additional proxy for information asymmetry [1]. The dividend puzzle has yet grown an additional piece…

مقالات مرتبط با این موضوع

موضوعات پایان نامه حسابداری

موضوعات پایان نامه در مورد گزارشگری مالی

موضوعات پایان نامه مدیریت مالی

مقاله انگلیسی در مورد ارزش شرکت

مقاله انگلیسی مدیریت سرمایه

مقاله انگلیسی در مورد عدم تقارن اطلاعاتی

موضوعات پایان نامه در مورد  کیفیت حسابداری

موضوعات پایان نامه در مورد حسابداری مدیریت

موضوعات پایان نامه در مورد سهام

مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.