اطلاعیه

مقاله انگلیسی پیامدهای رشد وام بانکی: شواهدی از آسیا

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۱۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H841

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Review of Economics and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : پیامدهای رشد وام بانکی: شواهدی از آسیا

عنوان کامل انگلیسی:

The consequences of bank loan growth: Evidence from Asia

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H841)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

چه میزان از وام های غیر کارآمد را می توان با رشد وام مرتبط دانست؟ اگر افزایش رشد وام منجر به سودآوری بیشتر شود اما لزوماً باعث افزایش وام‌های ناکارآمد در کوتاه‌مدت نشود، بانک‌های دارای نگرش کوتاه‌مدت (مدیریتی) برای اعطای وام بیشتر برای افزایش سودآوری کوتاه‌مدت تشویق خواهند شد.  نتایج این مطالعه بر اساس نمونه نهایی بانک های سهامی عام در ۱۷ کشور آسیا در دوره ۱۹۹۵-۲۰۱۴، نشان داد که رشد وام با سودآوری همبستگی ندارد، اما ارتباط مثبتی با وام های ناکارآمد دارد. علاوه بر این، توسعه بخش بانکی ارتباط مثبتی با وام های ناکارآمد دارد. اثر مثبت رشد وام بر وام‌های ناکارآمد در دوره‌های بحران مالی قوی‌تر از زمان‌های آرام است. این نتایج پیامدهای مهمی برای بانک های مرکزی و مقامات نظارتی بانکی دارد.

کلیدواژگان: آسیا، بحران مالی، رشد وام، نگرش کوتاه‌مدت مدیریتی، وام های ناکارآمد، سودآوری

Abstract

How much of non-performing loans can be explained by loan growth? If an increase in loan growth leads to higher profitability but does not necessarily cause non-performing loans to increase in the short run, banks with (managerial) short-termism will be ex ante incentivized to grant more loans to increase short-run profitability. Based on a final sample of publicly listed banks in 17 countries in Asia during the period 1995–۲۰۱۴, I find that in loan growth is not correlated with profitability but is positively associated with non-performing loans. In addition, banking sector development is positively associated with non-performing loans. The positive effect of loan growth on non-performing loans is stronger during financial crisis periods than tranquil times. These insights have the crucial consequences for central banks and banking supervisory authorities.

Keywords: Asia, Financial crisis, Loan growth, Managerial short-termism, Non-performing loans, Profitability

۱.Introduction

The starting point of this paper is that managers of banks may ex ante attempt to maximize their bank’s profits by increasing revenues (e.g., through raising the supply of bank loans, interest rates charged on loans or a combination of both). However, there is a tradeoff between short- and long-term profitability because, as discussed in the literature (see e.g., Mayordomo et al. 2014; William, 1999), when a bank provides more loans, especially to low credit quality (or opaque) borrowers, it will subsequently experience higher levels of non-performing loans, which will naturally reduce its profits in following periods. It should be noted that loan growth is considered as one of key factors affecting loan loss provisions, loan loss reserves and/or non-performing loans (see e.g., Bikker & Metzemakers, 2005; Festi´c et al. 2011). In addition, bank lending is one of key indicators (e.g., relative size, interconnectedness, complexity) employed to identify systemically important banks or individual banks’ contribution to bank systemic risk. If expanding bank loans results in higher profitability in the short run but does not necessarily lead to larger non-performing loans in the short run, a bank with (managerial) short-termism1 is ex ante incentivized to grant more loans to increase its short-term profits at the costs of its higher loan losses and lower profits in the long run. This issue is a standard moral hazard problem of banks…

۵.Conclusion

Two of the most important questions related to financial institutions are (1) whether an increase in bank loans will increase profitability and (2) whether an increase in bank loans will increase non-performing loans. From banking supervision’s perspective, an answer to the second question is crucial because a significant increase in non-performing loans poses a greater risk to the stability of banking/financial systems (see e.g., Banker et al. 2010; Festi´c et al. 2011) that might eventually cause a banking/financial crisis. While both questions have been addressed extensively in the context of developed countries, empirical evidence for developing countries, especially those in Asia, is still limited. Hence, in this paper I revisit both questions using a sample of publicly listed banks in Asia. Overall, the results indicate that banks with higher loan growth rates do not have higher profitability but have larger non-performing loan. Banking sector development is positively associated with non-performing loans but is not related to profitability. There is no evidence to support the view that the effects of loan growth on profitability or non-performing loans vary with the degree of banking sector development…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رشته اقتصاد ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی در مورد بانکداری ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد وام

مقاله انگلیسی در مورد بحران مالی ۲۰۲۳

دانلود رایگان مقاله بیس ۲۰۲۳