اطلاعیه

مقاله انگلیسی عوامل تعیین کننده کارایی سرمایه فکری بانک های بورسی در نیجریه: یک رویکرد DEA

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۱۱ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1456

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Journal of Business and Socioeconomic Development

نوع مقاله: علمی پژوهشی(Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : عوامل تعیین کننده کارایی سرمایه فکری بانک های بورسی در نیجریه: یک رویکرد DEA

عنوان کامل انگلیسی:

Determinants of the intellectual capital efficiency of listed banks in Nigeria: a DEA approach

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1456)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف – این مطالعه به طور تجربی سطح کارایی سرمایه فکری را در بین بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس نیجریه و عوامل موثر بر استفاده کارآمد از آن را بررسی می کند.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – این مقاله از تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای تعیین کارایی سرمایه فکری برای بانک های پذیرفته شده در بورس نیجریه با بکارگیری داده های به دست آمده از گزارش های مالی سالانه آنها از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ استفاده می کند. پس از به دست آوردن امتیازهای کارایی، تکنیک رگرسیون توبیت برای تجزیه و تحلیل تأثیر عوامل خاص شرکت بر کارایی سرمایه فکری استفاده شد.

یافته‌ها – این مطالعه نشان داد که تنها ۸.۳۳ درصد از بانک‌های تجاری مورد مطالعه از ظرفیت بهینه در استفاده از سرمایه فکری خود برخوردار هستند، در حالی که ۹۱.۶۷ درصد ناکارآمد هستند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که اندازه بانک و سهام مدیران به طور مثبت بر کارایی سرمایه فکری تأثیر می‌گذارد، در حالی که تمرکز بازار و تمرکز مالکیت دستیابی به کارایی سرمایه فکری بهینه را محدود می‌کند.

محدودیت ها / مفاهیم تحقیق – این مطالعه با استفاده از یک تحلیل ناپارامتریک (DEA) برای اندازه گیری کارایی سرمایه فکری برای بانک های پذیرفته شده در بورس نیجریه به ادبیات اندک موجود در مورد اندازه گیری کارایی سرمایه فکری کمک می کند.

مفاهیم عملی – این مطالعه اهمیت اندازه‌گیری کارایی سرمایه فکری را در بین بانک‌های پذیرفته شده در بورس نیجریه نشان می‌دهد. این مطالعه اطلاعات بیشتری در مورد نیاز به افشاء ارزش حاصل از سرمایه گذاری فکری به تنظیم کننده ها و ذینفعان ارائه می دهد.

نوآوری/ارزش – این مطالعه به ادبیات اندک موجود در مورد اندازه‌گیری کارایی سرمایه فکری با استفاده از تحلیل ناپارامتریک (DEA) کمک می‌کند. همچنین بینش جدیدی در مورد عواملی که بر کارایی سرمایه فکری در میان بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس نیجریه تأثیر می گذارند، ارائه می دهد.

واژه‌های کلیدی: کارایی سرمایه فکری، تحلیل پوششی داده‌ها، بانک‌های پذیرفته شده در بورس، نیجریه

ABSTRACT

Purpose – This study empirically investigates the level of intellectual capital efficiency amongst the listed commercial banks in Nigeria and the factors influencing its efficient utilisation.

Design/methodology/approach – The paper employs the data envelopment analysis (DEA) to determine intellectual capital efficiency for the listed banks in Nigeria using data obtained from their annual financial reports from 2013 to 2019. After obtaining the efficiency scores, the Tobit regression technique was used to analyse the impact of firm-specific factors on intellectual capital efficiency.

Findings – The study found that only 8.33% of the sampled Nigerian commercial banks are at optimum capacity in utilising their intellectual capital, while 91.67% are inefficient. It also finds that bank size and directors’ shareholdings positively impact intellectual capital efficiency, while market and ownership concentration debar the attainment of optimum intellectual capital efficiency.

Research limitations/implications – This study contributes to very scare literature on intellectual capital efficiency measurements by using the non-parametric analysis (DEA) to measure intellectual capital efficiency for listed banks in Nigeria.

Practical implications – This study showcases the importance of measuring intellectual capital efficiency amongst listed banks in Nigeria. It provides more information to the regulators and stakeholders on the need to enforce the disclosure of the value created from intellectual capital investment.

Originality/value – This study contributes to the scarce literature on measuring intellectual capital efficiency using a non-parametric analysis (DEA). It also provides new insights into the factors that influence intellectual capital efficiency amongst listed commercial banks in Nigeria.

Keywords: Intellectual capital efficiency, Data envelopment analysis, Listed banks, Nigeria

۱.Introduction

In the last 2 decades, a drastic transition of economies has emerged, from a traditional-driven approach to a more knowledge-intensive driven approach (Ali and Anwar, 2021; Vidyarthi, 2018). The change is in line with the catch-up of economies with Industrial Revolution 4.0 with particular insights into competitiveness and value creation (Adeosun et al., 2021; Ofori-Sasu et al., 2019). Thereafter, knowledge became a vital tool for achieving a sustained competitive advantage for the economies and firms domiciled in such economies (Nitkiewicz et al., 2014). In this modern age, this composition of knowledgeable assets in a firm has moved away from mere acquisition of highly skilled employees to more encompassing components such as structural capability development, trade secret, patent and trademarks, customer retentiveness, social responsibilities and a host of other intangible assets (Isola et al., 2019; Sardo and Serrasqueiro, 2019). This intangible component within the firm is what is referred to as intellectual capital. Intellectual capital was first mentioned by Galbraith (1969) and later popularised by Stewart (1997). The concept has thereafter received scholarly attention in the firm performance literature due to its value relevance on firm competitiveness, growth and sustainability (Isola et al., 2020; Hamdan, 2018)…

۵.Conclusions

This study examines the level of intellectual capital efficiency and its determinants in the Nigerian banking industry. Using annual data obtained from the audited annual financial reports of the banks between 2013 and 2019, the study found that majority of the banks in Nigeria are inefficient in utilising their intellectual capital.This indicated thatmost of the banks are losing value through the inefficient utilisation of their intellectual capital. The findings revealed that only 8.33%of the banks attain full capacity in utilising their intellectual capital, while 91.67% are inefficient. By implication, the findings suggests that majority of banks in Nigeria are expected to seek actionable ways to improve the efficient utilisation of their intellectual capital. Thus, this leadis the study to the enquiry on how intellectual capital efficiency can be improved by the banks. Empirical evidences revealed that bank size and director’s shareholding are the dominant factors influencing the intellectual capital efficiency of banks in Nigeria. It was further revealed that the ownership structure and market concentration inhibit the efficient utilisation of commercial banks in Nigeria…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد سرمایه فکری

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد بانکداری

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره کارایی و بهره وری

دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی