مقاله انگلیسی مسائل معاصر در بانکداری

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده بانکداری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

کد محصول: H242

قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (۰۹۳۷۲۵۵۵۲۴۰)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۴

سال نشر: ۲۰۱۷

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۷ :  مسائل معاصر در بانکداری

عنوان انگلیسی:

Contemporary issues in banking

چکیده فارسی:

این مقاله، مسائل خاصی را معرفی می‌کند که بررسی زمان‌بندی‌شده و جامعی از پیشرفت‌ها در پژوهش بانکداری را ارائه می‌کند. اول، اکثر پیشرفت‌های مهم در بانکداری را بررسی می‌کنیم چراکه  بحران اقتصاد جهانی باعث تغییر عملیاتی و محیط قانونی شد، سپس اصلاحات صنعت رشد را بررسی می‌کنیم و تأکید زیادی بر ارزیابی ریسک و مدیریت انجام می‌دهیم. سپس نتایج موجود در مسائل خاص را نمایش می‌دهیم که همه آن‌ها تردیدی را در خصوص مفاهیم اصلاحات صنعت مهم در بانکداری و بخش خدمات مالی می‌افزایند

Abstract

This article introduces the special issue which provide a timely and comprehensive overview of advances in banking research. First we highlight some of the major developments in banking since the global financial crisis noting the changed operational and regulatory environment, industry reform and the greater emphasis on risk measurement and management. We then go on to outline the contributions contained in the special issue all of which add to the debate on the implications of significant industry reforms in the banking and financial services sector.