اطلاعیه

مقاله انگلیسی تأثیر عوامل اقتصادی بر سپرده های بانکداری اسلامی تفکیک شده: شواهدی از شکاف ساختاری در مالزی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۱۶صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H396

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of International Financial Markets, Institutions & Money

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۸ :  تأثیر عوامل اقتصادی بر سپرده های بانکداری اسلامی تفکیک شده: شواهدی از شکاف ساختاری در مالزی

عنوان انگلیسی:

Influence of economic factors on disaggregated Islamic banking deposits: Evidence with structural breaks in Malaysia

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H396)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله به مبانی تجربی موجود در مورد سیستم های پس انداز و بانکداری اسلامی با بررسی جامع عوامل تعیین کننده سپرده های بانکداری اسلامی در مالزی کمک می کند. در ابتدا، ما به بررسی عوامل موثر بر سپرده ها در بانکداری اسلامی بر اساس انواع سپرده، که شامل سپرده های سرمایه گذاری، سپرده های وام، سپرده های پس انداز، سپرده های تورق(یک ابزار مالی اسلامی) رینگیت، سپرده تورق دلاری و سپرده های اوراق بهادار  می پردازیم. علاوه بر این، ما به بررسی عوامل تعیین کننده سپرده ها در بانکداری اسلامی بر اساس صاحبان سپرده شامل سپرده های خانوار، سپرده های کسب و کار، سپرده های موسسات مالی، سپرده های دولت فدرال، سپرده های دولت های محلی و سپرده های نهادهای قانونی می پردازیم. ما همچنین به بررسی عوامل موثر بر سپرده های کل در نظام بانکی اسلامی می پردازیم.

با استفاده از آزمون حداقل مربعات باقیمانده تعمیم یافته(منگ و دیگران،۲۰۱۴) ، تایید شد که  متغیرها در اولین اختلاف ثابت هستند. ما از روش های “هم انباشتگی افزایش یافته-شکاف” جانسون و همکاران،(۲۰۰۰) و گیلز و گودوین(۲۰۱۲) برای بررسی روابط هم انباشتگی و بدست آوردن ضرایب طولانی مدت متغیرها، استفاده میکنیم. نتایج نشان می دهد که شاخص تولید صنعتی، نرخ بهره واقعی ثابت و سپرده های پس انداز، تأثیر مثبت بر بخش های مختلف سپرده های بانکداری اسلامی و سپرده های کل بانک های اسلامی دارد. در حالی که نرخ بهره واقعی سپرده در بانک های تجاری تاثیر منفی دارند. با این حال، نقش هر دو شاخص دین و نرخ ارز واقعی در هم آمیخته شده است.

Abstract 

This paper contributes to the existing empirical literature on savings and Islamic banking systems by comprehensively examining the determinants of Islamic banking deposits in Malaysia. Initially, we examine the factors affecting the deposits in Islamic banking by types, which include investment deposits, demand deposits, savings deposits, ringgit Tawarruq deposits, dollar Tawarruq deposits and negotiable instrument deposits. Additionally, we investigate the determinants of deposits in Islamic banking by holders including household deposits, business deposits, financial institution deposits, federal government deposits, state government deposits and statutory agency deposits. We also examine the factors affecting the total deposits in the Islamic banking system.

After confirming that the variables are stationary in the first difference through the use of the residual augmented least squares (RALS) procedure of Meng et al. (2014), we use the break-augmented cointegration methods of Johansen et al. (2000) and Giles and Godwin (2012) to check the cointegrating relationships and generate the long run coefficients of the variables. The results show that industrial production index, real interest rates on fixed and savings deposits have positive impacts on several components of Islamic banking deposits and the total deposits of Islamic banks, while real interest rates on deposits in commercial banks have a negative impact. However, the roles of both the Shariah index and the real exchange rate are mixed.

Introduction

National saving plays an important role in enhancing economic development in many countries since it serves as an avenue for financing investment projects and also eases future consumption. Countries with low internal savings rates borrow from abroad, which creates a debt-servicing burden that may have a bearing on interest rates, equity prices, capital structure, etc. The pattern and changes in savings can also influence the impact of fiscal and monetary policies on output and inflationary trends. From another perspective, saving is important because of its direct link to investment, economic growth and prosperity of a country.

Public and private savings constitute the total savings in the economy where public savings represent savings by governments, while private savings include household and business (corporate) savings. A part of savings is lodged with commercial banks in the form of deposits, which is one of the components of the supply of loanable funds in the market for loanable funds. Conventional commercial banks generally offer three different categories of deposit facilities which are demand, savings and time deposits. The total deposits of commercial banks based on holders of deposits include household deposits, business deposits and government deposits.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده بانکداری

مقالات ترجمه شده مطالعات اسلامی

مقالات ترجمه شده اقتصاد اسلامی