اطلاعیه

مقاله ترجمه شده رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی : نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M417

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۱۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:    ۱۱    صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی : نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری

عنوان انگلیسی:

Moslem Community Behavior in The Conduct of Islamic Bank: The Moderation Role of Knowledge and Pricing

چکیده فارسی:

هدف این مطالعه در  تعیین عواملی است  که رفتار جامعه مسلمان را در کاربرد خدمات بانکداری اسلامی در Surakarta تحت تاثیر قرار میدهند . جمع آوری داده ها از طریق توزیع پرسشنامه انجام میشود . در مجموع ، ۲۲۰ پرسشنامه توزیع شد و ۱۹۸ پرسشنامه برگردادنده  شد (نسبت  بازگشت ۹۰٪). تجزیه و تحلیل ها با استفاده از روش سلسله مراتب رگرسیون انجام شد. نتایج استنباطی تجزیه و تحلیل نشان داد که «نگرش» اثر  قابل توجهی دارد  . «نفوذ اجتماعی» در مراحل اولیه بررسی بسیار مهم است، اما در مرحله بعد همانند  «قیمت گذاری» و «دانش» از بین میرود . هر دو متغیرها به عنوان اعتدال در نظر گرفته می شوند که نمی توانند رابطه بین نگرش ها و تأثیرات اجتماعی را با هدف کاربرد  بانک های اسلامی بیان کنند . متغیر دانش یک متغیر قابل توجهی در تحت تاثیر قرار دادن استفاده از بانک های اسلامی، به  منظور جایگزین نفوذ اجتماعی به عنوان متغیر مستقل می باشد.

 ترجمه بخشی از مقاله

۶. مفاهیم نظری

یافته های این مطالعه به توسعه پژوهش های قبلی در جهات مختلف میپردازد . ابتدا تأثیرات اجتماعی همیشه بطور قابل توجهی به قصد استفاده از خدمات بانکداری اسلامی بوده است . دوم، دانشی که در ابتدا تصور می شد به تعدیل متغیرهای مطالعات قبلی میپردازد ، یعنی معلوم شد که به عنوان یک متغیر سازگار است که تحت تاثیر هدف استفاده از خدمات بانکداری اسلامی قرار میگیرد . این نتایج باموارد قبلی سازگار است . سوم، دو متغیر، یعنی قیمت گذاری و دانش، که تصور می شود ​​بر اساس مطالعه متوسط و اثبات نشده است .

۷. مفاهیم مدیریتی

برای بانک های اسلامی و نهادهای مرتبط، کسب و کار نیاز به معاشرت فعال تر و فشرده تر به منظور گسترش و تعمیق شناخت مخاطب  دارد به این دلیل این متغیر رابطه مثبت و معنی داری با قصد استفاده از خدمات بانکداری اسلامی دارد. علاوه بر حفظ نگرش جامعه مسلمانان نسبت به بانک اسلامی، به توسعه محصولات و خدمات ارائه شده با توجه به ویژگی های شریعت پرداخته است

۸. محدودیت ها و توصیه ها

از آنجا که نمونه گیری اغلب در محوطه دانشگاه انجام می شود، تعمیم باید به دقت در توصیف جامعه مسلمانان در Surakarta ، با احتیاط تفسیرگردد. بنابراین، توصیه هایی برای تحقیقات بعدی وجود دارد که به گسترش نمونه به گروه متنوع تر، به لحاظ جغرافیایی و چند مذهبی میپردازد . که بهمین خاطر ، نمونه در منطقه Surakarta بیشتر گسترش یافته (نه تنها تمرکز بر کالج) و به غیر مسلمانان نیز گسترش یافته است ، زیرا بانک های اسلامی نیز می تواند توسط آنها دیده شود. توصیه دیگر مربوط به مطالعه عمیق تری برای متغیرهای دانش، هم یک سابقه و هم متغیر مستقل است . علاوه بر این، باید مورد بررسی قرار گیرد تا اجازه دهد سایر متغیرها برای رابطه بین نگرش و قصد استفاده از بانک های اسلامی توضیح داده شوند .

Abstract

This study aims to determine the factors that influence the behavior of muslim community to use the Islamic banking services in Surakarta. Data collection was done by distributing questionnaires. A total of 220 questionnaires were distributed and the total of 198 questionnaires were returned (return rate 90%). Analyses were performed with hierarchical regression method. The results of inferential analyzes showed that attitude shows a very significant influence only. Social influence is significant in the early stages of testing, but it lost at a later stage, as well as the price and knowledge included. Both variables are taken as moderation couldn’t explain the relationship between attitudes and social influences on intention to use the Islamic banks. Knowledge variable became a significant variable in influencing intention to use Islamic banks, to replace the social influence as independent variable.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.