اطلاعیه

مقاله انگلیسی استانداردهای حسابداری و مقررات بانکی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H408

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Research in International Business and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲  صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  استانداردهای حسابداری و مقررات بانکی: برخی از اثرات واگرایی

عنوان انگلیسی:

Accounting standards and banking regulation: Some effects of divergenc

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H408)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی تأثیر واگرایی در بین استانداردهای حسابداری و مقررات بانکی می پردازد  – برای مثال، هنگامی که دارایی های بانک ها برای اهداف نظارتی بر اساس ارزش بازار مشخص می شوند، نه بر اساس اهداف حسابداری. در این مقاله یک مدل برای بررسی واگرایی در رابطه با ریسک مدیریت بانک ها طراحی شده است. این مدل نشان می دهد که واگرایی منجر به کاهش ریسک مدیریت میشود-(با  استفاده از مشتقات مصونیت از مزایای قانونی به جز هزینه های حسابداری).بنابراین بانک ها مصونیت کمتری دارند. از این رو، احتمال بیشتری دارد که شوک منفی بتواند بانک ها را ورشکسته کند. به طور کلی، مدل یک راهکار را مشخص می کند که از طریق آن واگرایی می تواند “اثرات واقعی” نامطلوب داشته باشد.

Abstract

This paper examines the impact of divergence between accounting standards and banking regulation – for example, when banks’ assets are marked-to-market for regulatory purposes but not for accounting purposes. I build a model that examines divergence in connection with risk-management by banks. The model shows that divergence results in a risk-management trade-off – using derivatives to hedge has regulatory benefits but accounting costs, or vice versa. Banks thus hedge to a lesser extent. Hence, a negative shock is more likely to make banks insolvent. More generally, the model identifies a mechanism by which divergence can have undesirable “real effects.”

Keywords: Banks,Banking regulation,Accounting standards,Risk-management,Derivatives

Introduction

After the 2007–۸ financial crisis, banking regulators voiced concerns that certain accounting standards might have exacerbated the crisis and might be unsuitable for regulatory purposes more generally (e.g., Bernanke, 2009). However, Laux and Leuz, 2009, Laux and Leuz, 2010 and Barth and Landsman (2010) point out that to the extent that accounting standards do have effects that are undesirable from a regulatory point of view, banking regulators can and do modify banks’ accounting numbers for regulatory purposes – for example, when determining regulatory capital. Such adjustments appear to have become more common following the 2007–۸ crisis and could become even more important going forward. For example, in the United Kingdom, the Prudential Regulatory Authority is thinking about requiring banks to maintain a separate set of regulatory accounts in addition to their IFRS-based accounts (The Select Committee on Economic Affairs, 2015).

The aim of this paper is to examine some effects of regulatory adjustments that result in “divergence” between the banking regulations and accounting standards banks face. Prior studies show how accounting standards such as fair-value accounting can affect banks’ investment decisions – for example, by leading to asset sales in financial crises (e.g., Cifuentes et al., 2005, Allen and Carletti, 2008, Plantin et al., 2008). Other studies show how banking regulations such as capital requirements can affect banks’ investment decisions – for example, by reducing lending in recessions (e.g., Hancock and Wilcox, 1995, Peek and Rosengren, 1995, Gambacorta and Mistrulli, 2004). However, to the best of my knowledge, no studies focus on the impact on banks of divergence between accounting standards and banking regulation. As a consequence, in this paper, I attempt to take a first step toward a better understanding of divergence.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده حسابداری دولتی

مقالات ترجمه شده استانداردهای حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده بانکداری

مقالات ترجمه شده مدیریت ریسک