اطلاعیه

مقاله انگلیسی مدیریت ریسک اعتباری و دارایی های ناکارآمد بانک های تجاری

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۵ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H500

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Managerial Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری و دارایی های ناکارآمد بانک های تجاری در هند

عنوان انگلیسی:

The relationship between credit risk management and non-performing assets of commercial banks in India

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H500)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – هدف از این مقاله بررسی تاثیر عناصر ریسک اعتباری بر عملکرد مدیریت ریسک اعتباری و رشد دارایی های ناکارآمدِ (NPA) بانک های تجاری در هند می باشد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – داده ها از منابع اصلی و فرعی گردآوری شده اند. داده های اصلی با استفاده از توزیع پرسشنامه در میان مدیران ریسک بانک های هندی جمع آوری شده اند. اطلاعات فرعی مربوط به NPA های بانک های هندی از گزارش های سالانه و پایگاه داده Prowess که توسط مرکز نظارت بر اقتصاد هند ارائه شده، گردآوری شده است. در این مطالعه از رگرسیون خطی چندگانه برای برآورد مدل استفاده شده است.

یافته ها – نتایج نشان می دهد که شناسایی ریسک اعتباری به طور معناداری بر عملکرد ریسک اعتباری تاثیر می گذارد. نتایج همچنین نشان داد  شناسایی ریسک اعتباری با رشد سالانه NPA ها یا وام ها رابطه منفی دارد. شواهدی در حمایت از نظریات پیشین در رابطه با عملکرد بهتر ریسک اعتباری در  بانک های خصوصی در مقایسه با بانک های دولتی وجود دارد.

مفاهیم عملی – این مطالعه مفاهیمی را برای بانک های هندی که متحمل زیان زیادی ناشی از وام های بد شده اند، ارائه می کند. علاوه بر این، این مطالعه مفاهیمی برای اجرای قوانین پیمان باسل (باسل III) توسط بانک مرکزی هند ، خواهد داشت.

مفاهیم اجتماعی – سطح بالا و رو به رشد NPA ها در صورت عدم واکنش مناسب دولت و بانک مرکزی در چارچوب تغییرات در زیرساخت های نهادی و نظارتی، پیامدهای ناگواری را برای جریان اعتباری در اقتصاد ایجاد خواهد کرد. مشکلات در بانکداری و بخش خدمات مالی منجر به کاهش رشد صنعتی و رشد کلی اقتصاد و کاهش رشد اشتغال(یا رشد منفی)  خواهند شد.

اصالت / ارزش – شواهد کمی از اقدامات مدیریت ریسک اعتباری بانک های هندی و ارتباط آن با عملکرد ریسک اعتباری و رشد NPA وجود دارد. نیاز به یک سیستم مدیریت ریسک کارآمد برای مدیریت ریسک اعتباری، در زمینه NPA های رو به رشدِ بانک های هندی و پیامدهای آن برای اقتصاد هند، مهم و ضروری می باشد.

کلمات کلیدی: بانک های هند، مدیریت ریسک، مالکیت، ریسک اعتباری، شناسایی ریسک، دارایی های ناکارآمد

  1. نتیجه گیری

شناسایی ریسک اعتباری تنها عامل مهم در عملکرد ریسک اعتباری بانک های هندی است. نتایج نشان داد که CRI با رشد سالانه NPA ها یا وامها  رابطه منفی دارد. نتایج با شواهد گزارش شده توسط Al-Tamimi and Al-Mazrooei (2007)و دیگران، مطابقت دارد. نتایج ما مطابق با تاکیدات صندوق بین المللی پول بر توسعه ی یک چارچوب تحلیلی قوی برای شناسایی زودهنگام ریسک است (Cashin et al.، ۲۰۱۶). نتایج حاکی از اجرای اقدامات بانک مرکزی هند (RBI) در راستای  اطمینان از شناسایی زودهنگام ریسک اعتباری توسط بانک ها  به منظور به اشتراک گذاری اطلاعاتِ مربوط به مشخصات و رتبه بندی اعتباری وام گیرندگان بالقوه، می باشد…..

Abstract

 Purpose – The purpose of this paper is to examine the impact of credit risk components on the performance of credit risk management and the growth in non-performing assets (NPAs) of commercial banks in India.

Design/methodology/approach – The data are obtained from primary and secondary sources. The primary data are collected by administering questionnaire among risk managers of Indian banks. The secondary data on NPAs of Indian banks are from annual reports and Prowess database compiled by the Centre for Monitoring Indian Economy. Multiple linear regression is used to estimate the models for the study.

Findings – The results suggest that the identification of credit risk significantly affects the credit risk performance. The results are robust as credit risk identification is negatively related to annual growth in NPAs or loans. There is evidence in support of a priori expectation of better credit risk performance of private banks compared to that of government banks.

Practical implications – The study has implications for Indian banks suffering from a high level of losses due to bad loans. In addition, it will have implications for the implementation of new Basel Accord norms (Basel III) by the Reserve Bank of India.

Social implications – The high and rising level of NPAs will have adverse consequences for credit flow in the economy in the absence of appropriate intervention by government and central bank in the form of changes in institutional and regulatory infrastructure. The problems in banking and financial services sector will lead to lower industrial and aggregate economic growth, and lower (or negative) growth in employment.

Originality/value – There is little evidence on credit risk management practices of Indian banks, and its relationship with credit risk performance and NPA growth. The need for an effective risk management system to manage credit risk assumes importance and urgency in the context of high and rising NPAs of Indian banks, and the consequences for the Indian economy.

Keywords: Indian banks, Risk management, Ownership, Credit risk, Risk identification, Non-performing assets

۱.Introduction

India has been recognized as one of the rising world economic powers over the past three decades (Didier and Schmukler, 2013). Although India inherited the formal legal institutions, which date back more than two centuries, its financial market size is much smaller than the average of the country groups proposed by La Porta et al. (1997)[1]. Thus, the banking sector is small relative to the economy’s size though it is efficient (low overhead cost) but significantly underutilised (in terms of providing credit) (Allen et al., 2012).

The bank credit is the dominant form of firm financing in India (Banerjee et al., 2004; Love and Peria, 2005). With the largest commercial bank thriving for the past two hundred years and the stock exchange among the oldest in Asia (about 130 years) (Allen and Qian, 2010), India provides an ideal setting to examine this research question. As Indian firms are growing, and expanding operations overseas, their dependence on Indian banks is expected to increase since banks are the primary source of finance. These firms require capital, which is lower in comparison to international standards and hence foreign banks may be reluctant to fund them (Banerjee et al., 2005). Therefore, these firms prefer home country banks, which need to improve their competitiveness by increasing their size and adapting globally accepted best practices.

  1. Conclusions

The identification of credit risk is the only important determinant of credit risk performance of Indian banks. The results are robust as CRI is negatively related to annual growth in NPAs or loans. The results are consistent with the evidence reported by Al-Tamimi and Al-Mazrooei (2007) and others. Our results are in conformity with the International Monetary Fund’s stress on developing a robust analytical framework for the early identification of risk (Cashin et al., 2016). The results support the implementation of measures by central bank of India (RBI) to ensure the early identification of credit risk by obliging banks to share information on profile and credit scores of potential borrowers.

The RBI ensures that the banks’ loan portfolio is well diversified by restricting the amount lent to a single firm and group. It also discourages lending to an industry or sector by raising the provisioning requirements whenever it senses trouble. The banks are obliged to submit fortnightly compliance reports, and RBI has powers to inspect the books of banks. The banks have freedom to lend to a firm or group of firms subject to the regulatory restrictions. Therefore, it is not surprising that CRI is the only determinant of credit risk performance of Indian banks.

The credit risk performance of private banks is significantly higher than that of government banks. This is not surprising given the operational freedom enjoyed by private banks, and their objective of achieving superior performance. The government banks suffer due to interference from different agencies of government.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات حسابداری

مقالات رشته اقتصاد

مقالات مدیریت دارایی

مقالات ریسک های مالی

مقالات مدیریت ریسک

مقالات بانکداری

مقالات مدیریت مالی