اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مقایسه بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف مدل کسب و کار، بهره وری و ثبات

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M321

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۹۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۵

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۷ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مقایسه بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف (مرسوم) مدل کسب و کار، بهره وری و ثبات

عنوان انگلیسی:

Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability

چکیده فارسی:

بانک های اسلامی نسبت به بانک های متعارف چقدر متفاوت هستند؟ آیا بحران اخیر، نگاهی دقیق تر به مدل کسب و کار دینی را برای بانکداری توجیه می کند؟ در هنگام مقایسه بانک های معمول با بانک های اسلامی و با کنترل تأثیرات تفاوت زمان در کشورهای ثابت، ما تعدادی تفاوت قابل توجه در جهت گیری کسب و کار پیدا می کنیم. با این حال شواهدی وجود دارد که بانک های اسلامی کمتر مقرون به صرفه هستند، اما نسبت واسطه گری و کیفیت دارایی بالاتری دارند و بهتر سرمایه گذاری شده اند. ما همچنین تنوع ملی-سراسری بزرگی را در تفاوت های بین بانک های اسلامی و معمول و همچنین در بین بانک های اسلامی در اندازه های مختلف پیدا می کنیم. علاوه بر این، ما در می یابیم که بانک های اسلامی بهتر سرمایه گذاری شده اند، کیفیت دارایی بالاتری دارند و کمتر می توانند در طی بحران ها تورم زدایی کنند. عملکرد بهتر سهام بانک های اسلامی ذکر شده در طول بحران اخیر نیز به علت سرمایه گذاری های بیشتر و کیفیت دارایی بالاتر آن ها است.

کلید واژه ها: واسطه گری مالی، بانکداری اسلامی، ثبات بانک، کارآیی بانک

 ترجمه ی بخش ۶ مقاله

۶.نتیجه گیری

این مقاله به طور تجربی تفاوت ها در گرایش کسب و کار، کارایی، کیفیت دارایی و ثبات باتک های اسلامی و متعارف را در میان یک نمونه از کشورهای دارای هر دو نوع موسسه تحلیل می کند. در خالی که تئوری پیامدهای قابل توجهی در ماهیت سهام مانند بانکداری اسلامی برای گرایش کسب و کار، کارایی، خطرپذیری و ثبات نشان می دهد، شواهد نقل شده حاکی از انست که مدل کسب و کار بانک های اسلامی ممکن نیست خیلی متفاوت از بانک های متعارف باشد.

برآوردهای تجربی ما تعدادی تفاوت های معنی دار در مدل های کسب و کار نشان می دهند. با این حال، ما در می یابیم که بانک های اسلامی کارایی کمتر اما نسبت های واسطه گری بالاتر، کیفیت دارایی بالاتری دارند و نسبت به بانک های متعارف بهتر سرمایه گذاری شده اند. ما همچنین در می یابیم که بانک های اسلامی در طول بحران ها از نظر سرمایه گذاری و کیفیت دارایی بهتر عمل می کنند و نسبت به بانک های متعارف کمتر احتمال دارد تا بی واسطه عمل کنند. علاوه بر این نتایج ما نشان می دهند که این سرمایه گذاری بالاتر و کیفیت دارایی بهتر به بانک های اسلامی کمک کرده اند تا برای بانک های متعارف در طول بحران اخیر مفیدتر باشند. با این حال، پشت این نتایج ملی-سراسری میان بانکی تنوع های مهمی در میان کشورها و در میان بانک های اسلامی با اندازه های مختلف وجود دارند که به تحلیل بیشتری نیاز دارد.

ما امیدواریم که بحث و تحلیل در این مقاله تحقیق بیشتری را در این زمینه تحریک کند چون کارهای بسیار زیادی برای تحقیقات آینده باقی مانده است. اول، تفکیک داده ها بر روی محصولات خاص و خطوط کسب و کار بسیار لازم است تا تفاوت های در ارائه خدمت مالی میان بانک های اسلامی و متعارف بهتر درک شود. این امر همچنین به ما اجازه می دهد تا پنجره های اسلامی در تحلیلمان را در نظر بگیریم یعنی بانک های متعارفی که محصولات اسلامی ارائه می دهند. دوم، کار دراینده نیز می تواند تاثیر رشد بانک های اسلامی درکمک رسانی به سیستم بانکداری و نهایتا دسترسی به استفاده از محصولات بانکی توسط شرکت ها را ارزیابی کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.