اطلاعیه

مقاله انگلیسی مدیریت سود و مکانیسم های حاکمیت داخلی: نقش دین مداری

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۲۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H761

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Research in International Business and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۷ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ :  مدیریت سود و مکانیسم های حاکمیت داخلی: نقش دین مداری

عنوان کامل انگلیسی:

Earnings management and internal governance mechanisms: The role of religiosity

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H761)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

این مطالعه متاثر از هنجارهای اجتماعی و جهت گیری های مذهبی مدیران، راهکار های جدیدی را برای بررسی تأثیر حاکمیت داخلی بر ممانعت از مدیریت سود ارائه می دهد. ما به طور نسبی ارزیابی می کنیم که آیا مکانیسم های حاکمیت داخلی (به عنوان مثال، هیئت مدیره و کمیته های حسابرسی) که توسط بانک های اسلامی و متعارف به کار گرفته می شوند،  می توانند به طور متفاوتی مدیریت سود را کاهش دهند یا خیر. ما برای ارزیابی این روابط قدم را فراتر گذاشته و  تحت مکانیسم حاکمیتی توسعه یافته تر (یعنی هیئت نظارت شریعت) که توسط بانک‌های اسلامی به کار گرفته می شوند، این روابط را برسی می کنیم. نتایج حاصل از بررسی یک نمونه جهانی از ۱۴ کشور که در یک سیستم بانکی دوگانه بین سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۱۵ فعالیت می‌کنند، نشان داد که به طور متوسط، وجود هیئت مدیره و کمیته حسابرسی کارآمد، کیفیت گزارشگری مالی را در صنعت بانکداری افزایش می دهد. بر اساس نوع بانک، دریافتیم که هیئت مدیره بزرگ و مستقل (و کمیته‌های حسابرسی) با مدیریت سود بانک‌های اسلامی و متعارف ارتباط منفی دارند. هیچ تفاوت ساختاری بین دو نوع بانک در زمینه اثربخشی این مکانیسم های حاکمیت متعارف وجود ندارد. ما همچنین دریافتیم که هیئت نظارت شریعت (یعنی حاکمیت غیر متعارف) می تواند مدیریت سود را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. این یافته زمانی مشهودتر است که این هیئت مدیره بزرگ باشد. اعضای آن تخصص مالی داشته باشند و در هیئت مدیره چندین بانک فعالیت کنند. نتایج ما پیامدهای مهمی را برای قانونگذاران سیستم‌های بانکی دوگانه با برجسته کردن نقش صریح دین مداری بر فرصت‌طلبی مدیریتی و تأثیر حاکمیت مضاعف در ارتقاء بیشتر کیفیت گزارش‌دهی مالی ،برای بانکداری جهانی ارائه می‌کند.

کلیدواژه ها: مدیریت سود، حاکمیت شرکتی، دین مداری، نوع بانک

Abstract

Motivated by the managers’ social norms and religious orientations, this study offers new avenues for investigating the effect of internal governance in curbing earnings management. We comparatively assess whether internal governance mechanisms (i.e., boards of directors and audit committees) employed by Islamic and conventional banks could differentially mitigate earnings management. We take a step further to assess this association under the extended governance mechanism (i.e. Shari’ah supervisory board) employed by Islamic banks. For a global sample of 14 countries operating on a dual banking system between the years 2007􀀀 ۲۰۱۵, we find that, on average, having effective boards and audit committees enhance the quality of financial reporting in banking industry. Conditional on bank type, we find that large and independent board of directors (and audit committees) are negatively associated with earnings management for Islamic and conventional banks. There are no structural differences across the two bank types for the effectiveness of these traditional governance mechanisms. We also find that Shari’ah supervisory board (i.e., non-traditional governance) can significantly reduce earnings management. This finding is more evident when this board is large; its members have financial expertise and serve on multiple banks’ boards. Our results provide important implications for regulators governing dual banking systems by highlighting the explicit role of religiosity on managerial opportunism and the impact of double governance in promoting high financial reporting quality for global banking.

Keywords: Earnings management, Corporate governance, Religiosity, Bank type

۱.Introduction

 The quality of financial reporting has long been discussed as having broader moral and ethical implications on various stakeholders (Du et al. 2015; Kanagaretnam et al., 2015; Lai et al., 2016; Vladu et al., 2017). Corporate scandals (e.g., Enron and WorldCom) have raised serious concerns about the credibility of financial statements over the last decade. Organisations enjoy legitimacy as they show that their activities are congruent with wide societal acceptations. Managers might be motivated in some situations to show that their firms adhere to the prevailing systems of acceptable norms, beliefs and cultural values to confer legitimacy upon their organisations (Wijayana and Gray, 2018). A weak system of governance is likely to offer managerial incentives to opportunistically manipulate reported earnings. Earnings management1 has been documented as one of the most critical questionable practices, which have substantial detrimental societal and economic consequences (Dechow et al., 1996; Klein, 2002; Leuz et al., 2003). Earnings management emerge within the presence of several motives (e.g. stock market incentives, compensation contracts incentives, debt contracts incentives, political incentives). Consequently, financial reporting quality is substantially lower as investors receive inaccurate information about the actual financial performance of the entities. This could cause adverse selection problems and moral hazards (Jiraporn et al., 2008; Chen et al., 2010)…

۷.Conclusion

 The dominance of ethical and religious norms in organizations has gained substantial attractions nowadays. Religiosity plays a catalytic role in determining both the judgments and intentions of individuals and shaping choices and corporate decisions. While prior literature has examined the impact of social norms on the quality of financial reporting within contexts where Christian values are influential, we bring to the fore contexts where Islamic values predominate, illuminating the role of religious norms in accountability and transparency. The impact of the banking sector in the economic realm, the ramifications of specific activities and the overarching repercussions may give rise to severe social criticism, especially in highly religious contexts like Islamic banking. A structured investigation of the joint effective governance instruments on mitigating earnings management still lacks particularly when comparing Islamic and conventional banks. This study seeks to bridge the gap in the existing literature by studying the combined effect of different internal governance mechanisms, both traditional (i.e., board of directors and audit committees) and non-traditional (i.e., Shari’ah supervisory board)…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات حسابداری

مقالات حسابرسی

مقالات مدیریت مالی

مقالات انگلیسی درباره حاکمیت شرکتی

مقالات انگلیسی درباره کمیته حسابرسی

مقاله انگلیسی درباره هیئت مدیره

مقالات  مدیریت سود

مقالات بانکداری

مقالات مالی رفتاری

دانلود مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ با ترجمه