خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / حسابداری و اقتصاد / مقاله انگلیسی مدیران امور مالی زن و تقلب در حسابداری

مقاله انگلیسی مدیران امور مالی زن و تقلب در حسابداری

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده اقتصاد و حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده جنسیت گرایی

مقالات ترجمه شده درباره هیئت مدیره

مقالات ترجمه شده تخلفات مالی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

کد محصول: H430

قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (۰۹۳۷۲۵۵۵۲۴۰)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵

سال نشر: ۲۰۱۹

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  مدیران امور مالی زن و تقلب در حسابداری: شواهد از چین

عنوان انگلیسی:

Female CFOs and accounting fraud: Evidence from China

چکیده فارسی:

ما تأثیر مدیران امور مالی زن (CFOs) را در تقلب حسابداری بررسی می کنیم. با استفاده از نمونه ای از شرکت های لیست شده در چین برای دوره سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵، دریافتیم که شرکت هایی با مدیران امور مالی زن احتمال کمی دارد که در تقلب حسابداری مشارکت کنند. علاوه بر این، ارتباط منفی بین مدیران امور مالی زن و تقلب حسابداری در شرکت های دولتی (SOEs) به طور معناداری کمتر است، در حالی که روابط و نگرانی های سیاسی بیشتر برجسته است. آزمون های دیگر نشان می دهد که رابطه منفی معناداری در شرکت هایی با هیئت مدیره مختلط  نسبت به شرکت هایی که تمام اعضای هیئت مدیره آن مرد هست، وجود دارد. علاوه بر این، رابطه زمانی بیشتر برجسته می شود  که شرکت دارای یک مدیر اجرایی نامقتدر باشد  و همچنین زمانی که CFO همزمان این مدیر را در همان شرکت نگه می دارد. تجزیه و تحلیل ما نگرانی های انتخاب و راه حل مشکلات را مطرح می کند.

Abstract

We investigate the influence of female chief financial officers (CFOs) on accounting fraud. Using a sample of Chinese listed firms for the period from 2003 to 2015, we find firms with female CFOs are significantly less likely to engage in accounting fraud. Further we find the negative relationship between female CFOs and accounting fraud is less significant in state-owned enterprises (SOEs), where political concerns are more pronounced. Additional tests show that the negative relationship is significant in firms with gender-mixed boards rather than male-only boards. In addition, the relationship is more pronounced when the firm has a less powerful CEO and when the CFO simultaneously holds a directorship in the same firm. Our analysis addresses both the selection and treatment concerns.

Keywords: Female CFO,State control,Corporate governance,Accounting fraud

Introduction

This study examines whether the gender of chief financial officers (CFOs) has an impact on accounting fraud in China. As CFOs oversee the firm’s financial processes, they are likely to have the most direct impact among top management, on the firm’s accounting related decisions (Ge, Matsumoto and Zhang, 2011). Motivations linking CFO gender with accounting fraud first comes from the literature exploring the CFO role in financial reporting quality (Barua, Davidson, Rama and Thiruvadi, 2010; Francis, Hasan, Park and Wu, 2015; Zhou, Zhang, Yang, Su and An, 2018). A second line of research examines whether executives’ gender-based psychological differences influence firm risk-taking behaviour, but the results of this research are inconclusive (see, for example, Lu and Cao, 2018, Faccio, Marchica and Mura, 2016 and Sila, Gonzalez and Hagendorff, 2016). In a meta-analysis of 35 articles, Nelson (2015) finds that in many instances gender differences with respect to risk-taking, while statistically different, are substantively quite small. Therefore an empirical question of interest is whether the gender of CFOs has an impact on accounting fraud.

China provides an interesting setting to examine this question, for a number of reasons. First, Nelson (2015) documents contextual influences, such as cultural effects, which appear to have a significant impact on observed gender differences. In Chinese culture, females are expected to be introverted (Wu, 2006) and the general expectation for female CFOs is that they are more cautious and conservative than men in making financial decisions (Riley and Chow, 1992). A conservative approach by female CFOs with respect to accounting fraud would be consistent with these aspects of Chinese culture.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.