اطلاعیه

مقاله انگلیسی حسابداری به عنوان فناوری نئولیبرالیسم: نقش حسابدهی IPSAS در نیجریه

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۵ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H738

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Critical Perspectives on Accounting

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  حسابداری به عنوان فناوری نئولیبرالیسم: نقش حسابدهی IPSAS در نیجریه

عنوان کامل انگلیسی:

Accounting as a technology of neoliberalism: The accountability role of IPSAS in Nigeria

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H738)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله به طور انتقادی پیامدهای بدهکاری نئولیبرالیسم نیجریه را به عنوان یک مفهوم وابستگی به استعمار نو و استانداردهای بین المللی حسابداری بخش دولتی (IPSAS) را به عنوان فناوری مربوط به شکل جدیدی از امپریالیسم اقتصادی بررسی می کند. از آنجا که درآمدهای هنگفت نفت و گاز نیجریه همچنان به دلیل فساد در حال از دست رفتن است ، این کشور به وام کشورهای باشگاه پاریس و موسسات مالی بین المللی (IFIs) ، به ویژه بانک جهانی متکی است. در سال ۱۹۹۹ ، هنگامی که کشور از حکومت نظامی به حکومت دموکراتیک تبدیل شد ، بدهی نیجریه به باشگاه پاریس و بانک جهانی ۳۰ میلیارد دلار بود. با فشار باشگاه پاریس و بانک جهانی برای بازپرداخت بدهی ها ، دولت جدید دموکراتیک نیجریه به دنبال بخشش و تغییر زمان بندی پرداخت بدهی ها بود. اگرچه بانک جهانی که نماینده طلبکاران در مذاکرات بدهی بود ، کشورهای بدهکار را به اتخاذ استانداردهای حسابداری خاصی مجبور نمی کند ، با این حال  نیجریه را ملزم می کند که اصلاحات اقتصادی نئولیبرالی را بپذیرد (از جمله چارچوب گزارشگری بخش دولتی که اطلاعات مالی مرتبط و قابل اعتماد تولید می کند- که همان IPSAS می باشد). علیرغم بخشش قسمتی از بدهی ، بازپرداخت مانده بدهی و تصویب IPSAS ، نیجریه همچنان به طور اساسی فاسد می باشد ، از وام های کشورهای قدرتمند و IFI ها استفاده می کند و بار دیگر بدهکار شده است. بر خلاف مفروضات نئولیبرال ، ما شواهدی را ارائه می دهیم که حسابداری بهتر لزوماً نمی تواند راهکاری برای توسعه اقتصادی باشد.

کلیدواژه ها: نئولیبرالیسم ، موسسات مالی بین المللی (IFI) ، استانداردهای بین المللی حسابداری بخش دولتی (IPSAS) ، فساد ، شفافیت و حسابدهی

Abstract

This paper critically examines the implications for Nigeria’s indebtedness of neoliberalism as a neo-colonial dependency concept and International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) as a technology of a new form of economic imperialism. As Nigeria’s huge oil and gas revenues continue to be lost to corruption, the country relies on loans from Paris Club countries and International Financial Institutions (IFIs), notably the World Bank. In 1999, when the country changed from military to democratic governance, Nigeria’s debt to the Paris Club and the World Bank was $30bn. With pressure from the Paris Club and the World Bank to repay its debts, the new democratic Nigerian government sought debt forgiveness and rescheduling. Although the World Bank, representing the creditors in debt negotiation, does not go into specific accounting standards to be adopted by debtor nations, the Bank does require Nigeria to embrace neoliberal economic reforms (including public sector reporting framework that produces consistently relevant and reliable financial information – which denotes IPSAS). Despite the partial debt forgiveness, repayment of the balance of the debt and adoption of IPSAS, Nigeria remains endemically corrupt, relies on loans from powerful nations and IFIs, and has again become debt-laden. Contrary to neoliberal assumptions therefore, we provide the evidence that better accounting may not necessarily be a panacea for economic development.

Keywords: Neoliberalism, International Financial Institutions (IFIs), International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), Corruption, Transparency and Accountability

۱.Introduction

 In the mainstream literature, Western accounting reforms such as International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) are often portrayed as neutral and rational calculations that improve transparency and accountability in the management of resources (UNCTAD, 2005) and enable poor nations such as Nigeria to attract international capital (Omolehinwa & Naiyeju, 2015). In contrast, an emerging body of literature locates accounting standards in a wider sociopolitical context (Graham & Annisette, 2012; Murphy, 2008; Mir & Rahaman, 2005), as a technology of neoliberalism (Chiapello, 2017; Sikka, 2015; Zhang et al., 2012; McSweeney, 2009)…

۶.Discussion, ways forward and summary

 In examining the role of accountants and accounting practices in neoliberalism, Chiapello (2017: 55) challenged critical accountants to use their:

expertise to construct counter-accounts. They may not be the only people developing a criticism of neoliberalism, but their contribution to the building of counter-expertise can be decisive. They understand better than other actors that accounting hides as much as it shows, and that making things visible also creates invisibility. They can usefully support demands for accountability from stakeholders other than shareholders. ‘‘Creating visibilities and breaking silence are powerful legacies of critical accounting research and education”.

مقالات مرتبط با این موضوع

متن انگلیسی حسابداری با ترجمه

متن انگلیسی حسابداری دولتی با ترجمه

متن انگلیسی رشته اقتصاد با ترجمه

متن انگلیسی درباره فساد مالی با ترجمه 

متن انگلیسی درباره استانداردهای حسابداری با ترجمه

متن انگلیسی در مورد حسابداری مالی با ترجمه

 متن انگلیسی در مورد شفافیت اطلاعات با ترجمه 

مقالات انگلیسی جدید با ترجمه