اطلاعیه

مقاله ترجمه شده علم اخلاق در استفاده از فناوری اطلاعات و نرم افزار

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M102

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۲

سال نشر: ۲۰۰۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۱ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده علم اخلاق در استفاده از فناوری اطلاعات و نرم افزار

عنوان انگلیسی:

Ethics in Information Technology and Software Use

چکیده فارسی:

در طول چند سال گذشته درباره دزدی نرم افزار و استفاده غیر قانونی یا نامشروع از فناوری اطلاعات و نرم افزار نگرانی هایی ابراز می شود که رسانه های جمعی و ادبیات آزاد گواهی بر آن بوده است. مولفان در طی اینکه وظایف محول شده دانشگاهی خود را انجام می دهند، به مقایسه مشاهدات علمی خود از تجارب کلاسی در رابطه با اخلاق در استفاده از نرم افزار و فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی اقدام نموده اند.

به طور کیفی و حکایت گونه، این اشکار شده است که بسیاری از دانشجویان و نه اکثر آنها، درباره چیستی رفتارهای اخلاقی و غیر اخلاقی در این حوزه ها ادراکات نادرستی داشته اند. واضح است که هر کسی می تواند بگوید که اگر دانشجویان دانشگاه درباره آنچه که رفتار مناسب و نامناسب را تشکیل می دهد نامطمئن باشند پس این عدم اطمینان بعد از فارغ التحصیلی به فضای کار کشانیده خواهد شد. به علاوه، اگر آنها در فضای کار آموزشی من باب علم اخلاق به عنوان جزئی از طرح متمایل سازی کارکنان جدید فراهم نیاید، هر کسی می تواند پتانسیل تخلفات غیرعمد و نقض حق انحصاری آثار (کپی رایت) و قانون در آن زمینه را مطرح کند.

این مطالعه در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسی انجام شده است تا از نگرش ها و ادراکات آنها اطلاع یافه شود و بعضی از مسائل مربوط به علم اخلاق فهمیده شود. یک پرسشنامه ۱۱ بیانیه ای مورد استفاده قرار گرفته است تا رفتارهای فراگیر ولی به طور یحتمل غیر اخلاقی (یا مطمئنا مشکوک) توصیف شوند که در محیط های دانشگاهی و تجاری حاکم هستند. از هر پاسخگو خواسته می شود تا به  هر بیانیه دو بار پاسخ دهد (یک مرتبه برای “خود” و یک مرتبه برای “همکاران “) بر روی یک مقیاس ۵ گزینه ای ارزیابی کند که در ان مقیاس، عدد ۵ خیلی اخلاقی، عدد ۳ بی طرف ،و عدد ۱ خیلی غیر اخلاقی است.

بیانیه ها به گونه ای به عبارت در امده اند که نمرات پایین تر به ان ابزار با پاسخ هایی اخلاقی تر مرتبط باشند. ساختار دو قسمتی پرسشنامه به منظور جویا شدن پاسخ هایی صادقانه تر طراحی شده است. درس امیدوار کننده از این مطالعه این بود که نمونه کلی و نمونه های جانبی آن، هیچ کدام از ۱۱ رفتار را به صورت “اخلاقی” و “خیلی اخلاقی ” مد نظر قرار نداده بودند. این نیز امیدوار کننده بود که بگوییم نمونه کلی و همه نمونه های جانبی آن رفتار هایی را که مرتبط با حریم خصوصی فرد، دارایی فرد، و دزدی های عیان هستند را “خیلی غیر اخلاقی” ارزشیابی کرده بودند. این نشان می دهد که قضاوت های معنوی و از سر پاکدامنی حاکم هستند. درس ناامیدکننده این بود که رفتارهای مرتبط با استفاده از دارایی های شرکت به عنوان”بی طرف” یعنی نه اخلاقی و نه غیر اخلاقی مد نظر قرار گرفته بود. این یافته ها بیان کننده ابهام و فقدان شفافیت و قطعیت در ادارات و فضاهای کاری در رابطه با علم اخلاق در استفاده از نرم افزار و فناوری اطلاعات است. مطالعه جاری بیان می دارد که تحقیق های بیشتری در این زمینه نیاز است که انجام شوند تا مسائل را تعریف و شفاف سازی کنند، که به نوبت خود می تواند مبنایی را برای برنامه هایی حاصل آورد تا این وضعیت را اصلاح یا حداقل بهتر کنند.

اصطلاحات کلیدی: علم اخلاق، جنسیت، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانشجویان کارشناسی، فناوری اطلاعات، محرمانه بودن نرم افزار، نظر سنجی، رفتار غیر اخلاقی .

Abstract

The emerging concern about software piracy and illegal or unauthorized use of information technology and software has been evident in the media and open literature for the last few years. In the course of conducting their academic assignments, the authors began to compare observations from classroom experiences related to ethics in the use of software and information technology and systems. Qualitatively and anecdotally, it appeared that many if not most, students had misconceptions about what represented ethical and unethical behaviors in these realms. Clearly, one can argue that if college students are uncertain about what constitutes appropriate and inappropriate behavior then this uncertainty will be carried forward into their workplaces upon graduation. Furthermore, if their workplaces don’t provide ethics training as a component of a new employee orientation program, one can project a potential for unintentional violations and infringements of copyrights and law in the field. This study was conducted among graduate and undergraduate students to gain insight into their attitudes, perceptions and understanding of some of the relevant ethics issues. A questionnaire of 11 statements was employed that described ubiquitous but most likely unethical (or surely dubious) behaviors in the prevailing business and academic environments. Each respondent was asked to evaluate each statement twice (once for “self” and once for “colleague”) on a five-option highly ethical (5) to neutral (3) to highly unethical (1) scale. The statements were worded such that lower instrument score was associated with higher ethical responses. The questionnaire’s two-part structure was designed to solicit honest answers. The encouraging learning from this study was that the overall sample and its various sub-samples did not consider any of the eleven behaviors to be “ethical” or “highly ethical.” It was also encouraging to note that the overall sample and all sub-samples considered “highly unethical” those behaviors associated with personal privacy or property or outright theft. This indicated that moral judgment and probity prevail. The discouraging learning was that behaviors associated with the use of enterprise property were viewed as “neutral” i.e., neither “ethical” nor “unethical.” These findings suggested confusion and lack of clarity and definition around workplace deportment as it regards ethics in software and information technology use. The current study suggests that additional research needs to be conducted to define and clarify the issues, which in turn can form the basis for programs to rectify or at least ameliorate the situation.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.