اطلاعیه

مقاله انگلیسی آیا سرمایه گذاری صندوق های مشترک بر تقلب حسابداری تأثیر می گذارد؟

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H431

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Emerging Markets Review

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۷ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  آیا سرمایه گذاری صندوق های مشترک بر تقلب حسابداری تأثیر می گذارد؟

عنوان انگلیسی:

Does mutual fund investment influence accounting fraud?

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H431)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

آیا سرمایه گذاری صندوق های مشترک از تقلب حسابداری جلوگیری می کند؟ با استفاده از مدل پروبیت دوبعدی، این مطالعه رابطه بین صندوق های مشترک و تقلب حسابداری بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ را بررسی می کند. ما مشاهده کردیم سرمایه گذاری صندوق های مشترک به طور قابل توجهی سطح بالایی از تشخیص تقلب را ارائه می دهد،و موجب کاهش میل شرکت ها در انجام تقلب می شود. این موضوع تلاش های قانون گذاران چینی را برای توسعه صندوق های سرمایه گذاری مشترک برای مقابله با تقلب حسابداری، مورد تایید قرار می دهد. صندوق های مشترک نامحدود، در تشخیص تقلب در حسابداری و کاهش تقلب، بهتر از صندوق های مشترک سرمایه گذاری ثابت عمل می کنند، همچنین سهام های بازخریدنی برای  مدیران منظم پدیدار می شود. این اثر توسط مالکیت دولتی شرکت های لیست شده تعدیل شده است: صندوق های مشترک قادر به تشخیص  موثر تقلب در شرکت های دولتی نیستند.

Abstract

Does mutual fund investment deter accounting fraud? Using a bivariate probit model, this study examines the relationship between mutual funds and accounting fraud between 2007 and 2014. We observed mutual fund investment has significantly higher levels of fraud detection, reducing firms’ propensity to commit fraud. This validates Chinese regulators’ efforts to develop mutual funds to address accounting fraud. Open-end mutual funds outperform closed-end mutual funds in detecting accounting fraud and reducing fraud commission; redeemable shares appear to discipline managers. This effect is moderated by state ownership of listed firms: mutual funds cannot effectively detect fraud in state-owned firms.

Introduction

Does mutual fund investment deter accounting fraud in China? Mutual funds emerged in China two decades ago and with government support have experienced high growth, becoming the largest type of institutional investor in Chinese capital markets (Chi et al., 2014). Compared to individual investors, mutual funds can diversify investment risks and have expertise in monitoring firms’ decision making process, serving as an external corporate governance mechanism (Chan et al., 2014). Mutual funds have been previously examined with respect to improving firm performance (Ng et al., 2009; Lin and Fu, 2017), corporate transparency (Chan et al., 2014) and stock price informativeness (Ding et al., 2013). However, little is known about the association between mutual fund investment and accounting fraud, especially in the context of China, where legal enforcement is relatively low and protection of investors’ rights is weak.

Using a bivariate probit model, this study examines fraud commission and detection separately for Chinese listed firms from 2007 to 2014. It is reported mutual fund investment reduces listed firms’ propensity to commit fraud and increases the likelihood of fraud detection. This validates Chinese regulators’ efforts to develop mutual funds to reduce fraud. Open-end fund investment has a stronger influence on disciplining listed firms than closed-end fund investment and redeemable shares exert considerable discipline on managers. However, state ownership moderates the benefits of the external governance mechanism provided by mutual funds. The ability of mutual funds monitoring is reduced as the State-owned Enterprises (SOEs) answer more to the state than to the stock market.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده مدیریت سرمایه

مقالات ترجمه شده تخلفات مالی