پروپوزال طراحی مدل ریاضی سنجش فرآیند محوری

کد محصول: PRM176

عنوان فارسی:

نمونه پروپوزال مدیریت طراحی مدل ریاضی سنجش فرآیند محوری

عنوان انگلیسی:

Designing  Mathematical Modeling for measurement of process-centric

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه: ۵۰  صفحه فایل word

فرضیات پژوهش:

فرضیه (۱): فرآیند محوری در سازمان دارای ابعاد ساختار فرآیند , اهداف فرآیند (استراتژی های عملیاتی)، عملکرد فرآیند, چارچوب فرآیند، نگرش فرآیند، بهره وری فرآیند و مدیریت فرآیند است.

فرضیه (۲): مدل ریاضی سنجش ابعاد و شاخص های ((فرآیند محوری)) در سازمان یک مدل فرآیند تحلیل شبکه (ANP) است.

فرضیه (۳): ضرایب اهمیت هر یک از ابعاد “فرآیند محوری” سازمانهای مورد مطالعه با هم متفاوت است.