اطلاعیه

پروپوزال بررسی جهت گیری کیفیت زندگی کاری در راستای استراتژی های منابع انسانی در شرکت …

کد محصول: PRM226

عنوان فارسی:

نمونه پروپوزال رشته مدیریت : بررسی جهت گیری کیفیت زندگی کاری در راستای استراتژی های منابع انسانی در  شرکت ….

قیمت : ۳۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه:  ۲۴  صفحه فایل word

فرضیات پژوهش:

فرضیه اصلی

بین کیفیت زندگی کاری و استراتژی­های منابع انسانی شرکت …همسویی معناداری وجود دارد.

فرضیات فرعی

– بین پرداخت منصفانه و کافی و استراتژی­های منابع انسانی شرکت …همسویی معناداری و جود دارد.

– بین پرداخت منصفانه و کافی و بهبود انگیزش کارکنان شرکت …همسویی معناداری وجود دارد.

-بین پرداخت منصفانه و کافی و و ترویج نوآوری در شرکت …همسویی معناداری وجود دارد.

– بین محیط کار ایمن و استراتژی­های منابع انسانی شرکت …همسویی معناداری  وجود دارد.

– بین محیط کار ایمن و بهبود انگیزش کارکنان شرکت …همسویی معناداری وجود دارد.

– بین محیط کار ایمن و ترویج نوآوری در شرکت …همسویی معناداری وجود دارد.

-بین تامین فرصت رشد و امنیت مداوم و استراتژی­های منابع انسانی شرکت …همسویی معناداری و جود دارد.

-بین تامین فرصت رشد و امنیت مداوم و بهبود انگیزش کارکنان شرکت …همسویی معناداری وجود دارد.

– بین تامین فرصت رشد و امنیت مداوم و ترویج نوآوری در شرکت …همسویی معناداری وجود دارد.

بین قانون­گرایی در سازمان و استراتژی­های منابع انسانی شرکت …همسویی معناداری و جود دارد.

-بین قانون­گرایی در سازمان و بهبود انگیزش کارکنان شرکت …همسویی معناداری وجود دارد.

-بین قانون­گرایی در سازمان و ترویج نوآوری در شرکت …همسویی معناداری وجود دارد.

-بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری و استراتژی­های منابع انسانی شرکت …همسویی معناداری و جود دارد.

-بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری و بهبود انگیزش کارکنان شرکت …همسویی معناداری وجود دارد.

– بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری و ترویج نوآوری در شرکت …همسویی معناداری وجود دارد.

– بین فضای کلی زندگی و استراتژی­های منابع انسانی شرکت …همسویی معناداری و جود دارد.

-بین فضای کلی زندگی و بهبود انگیزش کارکنان شرکت …همسویی معناداری وجود دارد.

-بین فضای کلی زندگی و ترویج نوآوری در شرکت …همسویی معناداری وجود دارد.

-بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار و استراتژی­های منابع انسانی شرکت …همسویی معناداری و جود دارد.

-بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار و بهبود انگیزش کارکنان شرکت …همسویی معناداری وجود دارد.

– بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کارو ترویج نوآوری در شرکت …همسویی معناداری وجود دارد.

-بین توسعه قابلیت­های انسانی و استراتژی­های منابع انسانی شرکت …همسویی معناداری و جود دارد.

-بین توسعه قابلیت­های انسانی و بهبود انگیزش کارکنان شرکت …همسویی معناداری وجود دارد.

– بین توسعه قابلیت­های انسانی و ترویج نوآوری در شرکت …همسویی معناداری وجود دارد.

سر فصل ها:

بیان مساله:

اهمیت و ضرورت پژوهش:

پژوهش های انجام شده

بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور

تحقیقات انجام شده خارجی

اهداف

فرضیات

سوالات

قلمرو تحقیق

چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها

متغیر مستقل(پیش بین)

متغیر ملاک(وابسته)

مدل مفهومی تحقیق:

تعاریف واژه ها و اصطلاحات

جمعیت مورد مطالعه:

حجم نمونه و روش نمونه گیری

 روش اجرای طرح:

شیوه گردآوری اطلاعات:

 ابزار گردآوری اطلاعات:

روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری:

منابع و مأخذ:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.