پروپوزال بررسی تاثیر انواع روش های آموزش بر بهره وری منابع انسانی در دانشگاه

کد محصول:PRM9

عنوان فارسی:

پروپوزال بررسی تاثیر انواع روش های آموزش بر بهره وری منابع انسانی در دانشگاه 

عنوان انگلیسی:

Investigate the effect of training methodes on human resources productivity improvement, at University

قیمت :۲۰۰۰۰  تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه: ۱۵  صفحه فایل word

فرضیات پژوهش:

فرضیه اهم :

تاثیر آموزش ضمن خدمت از سایر روشهای آموزش بر بهبود بهره وری بیشتر است.

فرضیه های اخص:

۱.       تاثیر ارائه اطلاعات بر  بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر است.

۲.       تاثیر شبیه سازی بر بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر است.

۳.       تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر است.

۴.       تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر است.

۵.       تاثیر شبیه سازی بر بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر است.

۶.       تاثیر ارائه اطلاعات بر بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر است

سر فصل ها:

مقدمه و بیان مساله:

اهمیت و ضرورت پژوهش:

تعریف واژگان و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق :

چهارچوب نظری و پیشینه ی تحقیق :

اهدف طرح (objectives) :

فرضیات (یا سوالات تحقیق) :

جامعه مورد مطالعه: 

نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه

روشهای نمونه‌گیری

نوع تحقیق

شیوه گردآوری اطلاعات:

روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری:

منابع و مآخذ:

منابع فارسی:

منابع لاتین: