اطلاعیه

پروپوزال مدیریت بررسی فرهنگی چالش‌ها و موانع دست‌یابی زنان به سطوح مدیریتی

کد محصول: PRM135

عنوان فارسی:

پروپوزال مدیریت بررسی فرهنگی چالش‌ها و موانع دست‌یابی زنان به سطوح مدیریتی

عنوان انگلیسی:

Factors and obstacles of success of womens in managerial levels

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه: ۴۰  صفحه فایل word

فرضیات پژوهش:

فرضیه اصلی پژوهش

نظام فرهنگی جامعه (شامل فرهنگ و شبکه سازمانی، فرهنگ باورهای قالبی و عمیق و فرهنگ خرد اجتماعی) نظر کنش‌گران جامعه آماری را برای دست‌یابی زنان به سطوح مدیریتی تعیین می‌کند.

فرضیه¬های توصیفی پژوهش

۱- بین فرهنگ خرد اجتماعی (فرهنگ خانوادگی و ساختار شخصیتی زنان) با دست‌یابی زنان به سطوح مدیریتی در درون سازمان تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

۲-  بین عوامل و موانع سازمانی (فرهنگ و شبکه سازمانی) با عدم دست‌یابی زنان به سطوح مدیریتی رابطه وجود دارد.

۳- فرهنگ باورهای عمیق و قالبی (از طریق باورهای عمیق و تفکرات قالبی تاریخی- اجتماعی و دینی) دست‌یابی زنان را به سطوح مدیریتی دچار چالش می‌کند.

 

فرضیه های مقایسه‌‌ای- ترجیحی  پژوهش

پژوهش حاضر برای مقایسه دووجهی عامل‌ها و متغیرها و برای توصیف و مقایسه آن‌ها فرضیه‌های مقایسه‌‌ای – ترجیحی را تدوین نموده است تا نشان دهد ایستارها و نگرش‌های افراد نمونه جامعه آماری (پاسخگویان) در مقایسه موانع و چالش‌های فرهنگی در دستیابی زنان به سطوح مدیریتی چگونه است و پاسخگویان در مقایسه عوامل، موانع و متغیرها کدام یک را در اولویت قرار داده و ترجیح می‌دهند و آیا متغیر زیستی – اجتماعی مانند جنسیت در ترجیح و اولویت‌بندی متغیرها مؤثر است.

 

-فرضیه‌های دووجهی

–       به نظر می‌رسد رتبه‌بندی ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به موانع و چالش‌های فرهنگی «فرهنگ باورهای عمیق» در دست‌یابی زنان به سطوح مدیریتی در دو حوزه تاریخی- اجتماعی و دینی متفاوت است.

–       از بین موانع و چالش‌های فرهنگی، تاریخی- اجتماعی در عدم دستیابی زنان به سطوح مدیریتی موانع و چالش‌های تاریخی در اولویت قرار دارد.

–       به نظر می‌رسد رتبه‌بندی ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به موانع و چالش‌های  فرهنگی «فرهنگ و شبکه سازمانی» در دست‌یابی زنان به سطوح مدیریتی در دو حوزه فرهنگ و شبکه سازمانی متفاوت است.

–       از بین موانع و چالش‌های سازمانی در عدم دستیابی زنان به سطوح مدیریتی شبکه سازمانی در اولویت قرار دارد.

–       به نظر می‌رسد رتبه‌بندی ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به موانع و چالش‌های  فرهنگی «فرهنگ خرد اجتماعی» در دست‌یابی زنان به سطوح مدیریتی متفاوت است.

–       از بین موانع و چالش‌های فرهنگ خرد اجتماعی در عدم دستیابی زنان به سطوح مدیریتی، ساختار شخصیتی زنان در اولویت قرار دارد.

فرضیه‌های مقایسه‌‌ای- ترجیحی و جنسیت

–       کارکنان زن سازمان، موانع فرهنگ و شبکه سازمانی را در عدم دست‌یابی زنان به سطوح مدیریتی در اولویت می دانند.

–       کارکنان مرد سازمان، موانع و چالش‌های فرهنگ خرد اجتماعی را در عدم دست‌یابی زنان به سطوح  مدیریتی در اولویت می دانند.

سر فصل ها:

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی

طرح موضوع

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مرور ادبیات و سوابق مربوطه

پیش درآمد

توسعه؛ تعاریف و نظریات

مبانی نظری

چارچوب نظری پژوهش

مدل مفهومی پژوهش

اهداف مشخص تحقیق

در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران

سؤالات تحقیق

فرضیه‏ های تحقیق:

تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

روش شناسی تحقیق

شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء

شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فیش‏ برداری و غیره) گردآوری داده ‏ها :

جامعه آماری، روش نمونه‏ گیری و حجم نمونه

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها:

منابع

الف- منابع فارسی

ب- منابع انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.