اطلاعیه

پروپوزال مدیریت

نمونه طرح های تحقیقاتی مدیریت

لیست پروپوزال های آماده رشته مدیریت و حسابداری (کلیه گرایش ها)

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

نمونه پروپوزال آماده کارشناسی ارشد رشته های مدیریت و پروپوزال حسابداری و برنامه ریزی شهری طرح تحقیق و روش تحقیق تکمیل شده در گرایش های مدیریت دولتی صنعتی اجرایی بازاریابی بازرگانی mba مالی مدیریت تحول مدیریت استراتژیک منابع انسانی و سایر گرایش ها برای مشاهده جزییات پروپوزال ها بر روی …

مشاهده جزییات

پروپوزال ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول:PRT6 عنوان فارسی: پروپوزال : ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت قیمت : ۱۶۰۰۰  تومان تعداد صفحه:  ۲۹ صفحه فایل word فرضیات پژوهش: ۱-سازمان از جنبه منابع انسانی برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی آماده است. ۲-سازمان از جنبه زیر ساخت تکنولوژی …

مشاهده جزییات

پروپوزال ارزیابی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان (ERP) با استفاده از سیستم استنتاج فازی

دانلود پروپوزال مهندسی فناوری اطلاعات IT

کد محصول: PRT4 عنوان فارسی: پروپوزال ارشد مدیریت IT : ارزیابی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان (ERP)  با استفاده از سیستم استنتاج فازی قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۳۴  صفحه فایل word فرضیات پژوهش: •        فرضیه اصلی اول:  مدیریت نیازمندی، در موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع …

مشاهده جزییات

پروپوزال ارزیابی پیاده سازی(ٍERP) بر اساس عوامل کلیدی موفقیت

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول: PRT2 عنوان فارسی: نمونه پروپوزال  : ارزیابی پیاده سازی(ای آر پی) بر اساس عوامل کلیدی موفقیت عنوان انگلیسی: Evaluation of the ERP Implementation at Esfahan Steel Company Based on Critical Success Factor: A Case Study قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان تعداد صفحه:  ۱۵ صفحه فایل PDF فرضیات پژوهش: مدیریت …

مشاهده جزییات

پروپوزال بررسی رابطه تعهد سازمانی با سخت کوشی مدیران آموزشی

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول: PRM231 عنوان فارسی: نمونه پروپوزال تکمیل شده ی مدیریت : بررسی رابطه تعهد سازمانی با سخت کوشی مدیران آموزشی قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۲۵  صفحه فایل word فرضیات پژوهش: ۱- بین تمایل قوی برای ادامه عضویت در سازمان (مدیریت سازمان) و سخت کوشی آنها ارتباط وجود دارد …

مشاهده جزییات

پروپوزال بررسی تاثیر خدمات دولت الکترونیک بر عملکرد مالی سازمان های دولتی

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول: PRM230 عنوان فارسی: نمونه پروپوزال مدیریت دولتی و مالی بررسی تاثیر خدمات دولت الکترونیک بر عملکرد مالی سازمان های دولتی قیمت : ۱۹۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۲۶  صفحه فایل word فرضیات پژوهش: فرضیه اصلی تحقیق: استفاده ازخدمات دولت الکترونیک برعملکرد مالی سازمانهای دولتی موثر می باشد. فرضیه های …

مشاهده جزییات

پروپوزال بررسی تاثیر حسابداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان دانشگاه

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول: PRM229 عنوان فارسی: پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بررسی تاثیر حسابداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان دانشگاه قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۳۰  صفحه فایل word فرضیات پژوهش: فرضیه ی اصلی تحقیق: استفاده از حسابداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان در دانشگاه موثر است. فرضیه های فرعی تحقیق: …

مشاهده جزییات

پروپوزال تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول:PRM228 عنوان فارسی: نمونه پروپوزال مدیریت دولتی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک عنوان انگلیسی: The impact of knowledge management on the performance of bank employees قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان تعداد صفحه:  ۲۶ صفحه فایل word فرضیات پژوهش: فرضیه­ اصلی پژوهش:  مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات …

مشاهده جزییات

پروپوزال استفاده از شبکه های عصبی در پیش بینی ارزش افزوده ی شرکت های بورس

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول: PRM227 عنوان فارسی: نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد حسابداری استفاده از شبکه های عصبی در پیش بینی ارزش افزوده ی شرکت های بورس قیمت : ۲۲۰۰۰ تومان تعداد صفحه:  ۲۶ صفحه فایل word فرضیات پژوهش: امکان پیش بینی ارزش افزوده ی اقتصادی شرکت ها با استفاده از شبکه های …

مشاهده جزییات

پروپوزال بررسی جهت گیری کیفیت زندگی کاری در راستای استراتژی های منابع انسانی در شرکت …

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول: PRM226 عنوان فارسی: نمونه پروپوزال رشته مدیریت : بررسی جهت گیری کیفیت زندگی کاری در راستای استراتژی های منابع انسانی در  شرکت …. قیمت : ۲۲۰۰۰ تومان تعداد صفحه:  ۲۴  صفحه فایل word فرضیات پژوهش: فرضیه اصلی بین کیفیت زندگی کاری و استراتژی­های منابع انسانی شرکت …همسویی معناداری …

مشاهده جزییات