پروپوزال برنامه ریزی شهری: نقش برنامه ریزی حمل و نقل بر اصلاح بافت کالبدی

کد محصول: PRM210

عنوان فارسی:

پروپوزال برنامه ریزی شهری: نقش برنامه ریزی حمل و نقل بر اصلاح بافت کالبدی

عنوان انگلیسی:

The transportation planning on modification of old physical picture

قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه:  ۳۴  صفحه فایل word

فرضیات پژوهش:

۱- به نظر می رسد مطالعات بخش حمل و نقل و ترافیک در منطقه مورد مطالعه نمودهای مختلفی در جهت تغییر بافت کالبدی داشته است.

۲- به نظر می رسد، تغییرات ایجاد شده ناشی از برنامه ریزی حمل و نقل شهری ، در جهت، اصلاح بافت کالبدی بوده است.

سر فصل ها:

بیان مسأله اساسی تحقیق

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مرور ادبیات و سوابق مربوطه

مبانی مطالعات کالبدی شهری

 مفهوم کالبد اصلی شهر و مشخصات آن

نظریات برخی اندیشمندان

نظریه ادموند بیکن

–  نظریه سازماندهی ساختاری(کنزوتانگه)

– نظریه کنستانتین دوکسیادیس

مدلسازی روابط حمل و نقل و کاربری زمین

شهری

– مدل های عمده

– مدل لاوری

پیشینه تحقیق

اهداف مشخص تحقیق

نام بهره‏ وران

سؤالات تحقیق

فرضیه‏ های تحقیق

روش شناسی تحقیق

شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء

شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه ‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسش نامه،  مصاحبه،  فیش ‏برداری و غیره) گردآوری داده ‏ها

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها

منابع ومآخذ: