پروپوزال مطالعه‌ای کیفی برای شناسایی استراتژی‌های آموزش و توسعه و جبران خدمت

کد محصول: PRM104

عنوان فارسی:

پروپوزال مطالعه‌ای کیفی برای شناسایی استراتژی‌های آموزش و توسعه و جبران خدمت

عنوان انگلیسی:

Qualitative study to identify develop and teaching strategies and  Duty compensation

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه:  ۵۰ صفحه فایل word

بخشی از پروپوزال

یکی از مهمترین اهداف پژوهشی این طرح ایجاد ساختار تحقیقات حرفه‌ای و تخصصی و توسعه توان دانشگاه در تولید دانش و فناوری است. اهداف پژوهشی دانشگاه به صورت زیر بیان شده است :

۱-سوق دادن گرایش‌های پژوهشی و فناورانه در راستای قرارگرفتن در مرزهای دانش و زمینه‌های مورد نیاز کشور،

۲-شناسایی و تعریف مسائل علمی و زیربنایی کشور و تلاش در جهت ارائه راه حل برای آن‌ها

۳-همکاری در جهت راه‌اندازی واحدهای توسعه و تحقیق در صنایع مختلف و ارائه خدمات مورد نیاز آن‌ها،

۴-همکاری گسترده با مؤسسات برنامه‌ریزی پژوهشی و آموزشی کشور در جهت تعیین اولویت‌های پژوهشی و اهداف توسعه فناوری کشور،

۵-انجام تحقیقات راهگشا در فناوری‌های منتخب با توجه به توانمندی‌های موجود.

سرفصل ها

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مرور ادبیات و سوابق مربوطه

شکل ۲-۱: فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک

برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش عالی

مدل اروپایی

مدل اروپایی مدیریت استراتژیک

مقایسه‌ی مدل‌های برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش عالی

برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی

شکل ۲-۳: مدل متوالی مدیریت استراتژیک منابع انسانی

استراتژی‌های جبران خدمت

شکل ۲-۴: تدوین استراتژی جبران خدمت

برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی در آموزش عالی

برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی در دانشگاه میشیگان

تعریف پژوهش و توسعه

انواع پژوهش و توسعه

انواع پژوهش و توسعه براساس درجه‌ی کاربردی یا بنیادی بودن

چارچوب نظری تحقیق

شکل ۲-۸: سطوح برنامه‌ریزی استراتژیک در دانشگاه‌ها

اهداف مشخص تحقیق

نام بهره‏وران

سؤالات تحقیق

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

روش شناسی تحقیق

جدول ۳-۱: علائم اختصاری در پیاده‌سازی مصاحبه‌ها

جدول ۳-۲: نمونه جدول دسته‌بندی ایده‌ها و شناسایی تم‌های مصاحبه‌ها

جدول ۳-۳: نمونه جدول دسته‌بندی تم‌های شناسایی شده

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

جدول ۳-۷ : افراد انتخاب شده برای انجام مصاحبه‌های گام اول

الف) منابع انگلیسی:

ب ) منابع فارسی: