پروپوزال بررسی ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد فردی کارکنان

کد محصول:PRM105

عنوان فارسی:

پروپوزال بررسی ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد فردی کارکنان

عنوان انگلیسی:

The relationship between cultural intelligence and  staff individual performance

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه: ۴۰  صفحه فایل word

فرضیات پژوهش:

فرضیه اهم: بین هوش فرهنگی با عملکرد فردی کارکنان رابطه وجود دارد.

فرضیه های اخص:

۱-  بین دانش هوش فرهنگی با عملکرد فردی کارکنان رابطه وجود دارد.

۲-  بین هوش آگاهی فرهنگی با عملکرد فردی کارکنان رابطه وجود دارد.

 ۳- بین توانایی رفتاری هوش فرهنگی با عملکرد فردی کارکنان رابطه وجود دارد.