اطلاعیه

پروپوزال بررسی تأثیر کیفیت روابط زنجیره تأمین بر عملکرد زنجیره تأمین

کد محصول: PRM182

عنوان فارسی:

پروپوزال کارشناسی ارشد رشته مدیریت:  بررسی تأثیر کیفیت روابط زنجیره تأمین بر عملکرد زنجیره تأمین

عنوان انگلیسی:

The effect of supply Supply Ch   ain Relations Quality (SCRQ) on Supply Chain Performance (SCP)

قیمت : ۳۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه: ۲۹  صفحه فایل word

فرضیات پژوهش:

فرضیه اصلی :

•        در زنجیره تأمین سازمان مورد مطالعه، بین «کیفیت روابط زنجیره تأمین» و «عملکرد زنجیره تأمین»، رابطه ی معنی دار و مثبت وجود دارد.

فرضیه های فرعی :

•        فرضیه فرعی ۱: در زنجیره تأمین سازمان مورد مطالعه، بین بُعد ارتباطات «کیفیت روابط زنجیره تأمین» با «عملکرد زنجیره تأمین» رابطه ی مثبت و معنی دار دارد.

•        فرضیه فرعی ۲: در زنجیره تأمین سازمان مورد مطالعه، بین بُعد اعتماد«کیفیت روابط زنجیره تأمین» با «عملکرد زنجیره تأمین» رابطه ی مثبت و معنی دار دارد.

•        فرضیه فرعی ۳: در زنجیره تأمین سازمان مورد مطالعه، بین بُعد سازگاری«کیفیت روابط زنجیره تأمین» با «عملکرد زنجیره تأمین» رابطه ی مثبت و معنی دار دارد.

•        فرضیه فرعی ۴: در زنجیره تأمین سازمان مورد مطالعه، بین بُعد تعهد«کیفیت روابط زنجیره تأمین» با «عملکرد زنجیره تأمین» رابطه ی مثبت و معنی دار دارد.

•        فرضیه فرعی ۵: در زنجیره تأمین سازمان مورد مطالعه، بین بُعد وابستگی متقابل «کیفیت روابط زنجیره تأمین» با «عملکرد زنجیره تأمین» رابطه ی مثبت و معنی دار دارد.

•        فرضیه فرعی ۶: در زنجیره تأمین سازمان مورد مطالعه، بین بُعد همکاری «کیفیت روابط زنجیره تأمین» با «عملکرد زنجیره تأمین» رابطه ی مثبت و معنی دار دارد.

•        فرضیه فرعی ۷: در زنجیره تأمین سازمان مورد مطالعه، بین بُعد جو«کیفیت روابط زنجیره تأمین» با «عملکرد زنجیره تأمین» رابطه ی مثبت و معنی دار دارد.

سر فصل ها:

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی

مسئله اصلی تحقیق

تشریح و بیان موضوع

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مرور ادبیات و سوابق مربوطه

. زنجیره تأمین

 ماهیت زنجیره تأمین

تعریف زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین

پیشینه ی تحقیق «کیفیت روابط زنجیره تأمین»

پیشینه تحقیق ارتباط کیفیت روابط و عملکرد زنجیره تأمین

مدل کلی تحقیق (چهارچوب مفهومی پیشنهادی تحقیق)

اهداف مشخص تحقیق

در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره ‏وران

سؤالات تحقیق

فرضیه‏ های تحقیق:

تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

روش شناسی تحقیق

شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء

شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فیش ‏برداری و غیره) گردآوری داده ‏ها 

جامعه آماری، روش نمونه ‏گیری و حجم نمونه

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ ها:

منابع و مأخذ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.