اطلاعیه

پروپوزال بررسی تاثیر خدمات دولت الکترونیک بر عملکرد مالی سازمان های دولتی

کد محصول: PRM230

عنوان فارسی:

نمونه پروپوزال مدیریت دولتی و مالی بررسی تاثیر خدمات دولت الکترونیک بر عملکرد مالی سازمان های دولتی

قیمت : ۳۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه: ۲۶  صفحه فایل word

فرضیات پژوهش:

فرضیه اصلی تحقیق: استفاده ازخدمات دولت الکترونیک برعملکرد مالی سازمانهای دولتی موثر می باشد.

فرضیه های فرعی

۱-  استفاده از خدمات دولت الکترونیک (در زمینه تدارکات الکترونیکی) بر عملکرد مالی سازمانهای دولتی موثر می باشد.

۲- استفاده از خدمات دولت الکترونیک (در زمینه انبارداری الکترونیکی) بر عملکرد مالی سازمانهای دولتی موثر می باشد.

۳- استفاده از خدمات دولت الکترونیک (در زمینه دبیر خانه و بایگانی الکترونیکی) بر عملکرد مالی سازمانهای دولتی موثرمی باشد.

۴-  استفاده از خدمات دولت الکترونیک (در زمینه پرداخت حقوق و دستمزد الکترونیکی) بر عملکرد مالی سازمانهای دولتی موثر می باشد.

۵-  استفاده از خدمات دولت الکترونیک (در زمینه سیستم مالی و حسابداری الکترونیکی) بر عملکرد مالی سازمانهای دولتی موثر می باشد.

۶-  استفاده از خدمات دولت الکترونیک (در زمینه مدیریت و برنامه ریزی الکترونیکی) بر عملکرد مالی سازمانهای دولتی موثر می باشد.

۷-  استفاده از خدمات دولت الکترونیک (در زمینه مدیریت منابع انسانی الکترونیکی) بر عملکرد مالی سازمانهای دولتی موثر می باشد.

سر فصل ها:

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

الف -هدف اصلی پژوهش:

ب-اهداف ویژه:

ج-هدف کاربردی پژوهش

چارچوب نظری تحقیق

مدل تحلیلی تحقیق

فرضیه‌های تحقیق

تعریف مفهومی متغیرها :

پیشینه تحقیق

الف- تحقیقات خارجی :

ب- تحقیقات داخلی :

 روش تحقیق:

قلمرو تحقیق :

۱- قلمرو موضوعی تحقیق :

۲-قلمرو مکانی تحقیق:

۳-قلمرو زمانی تحقیق:

جامعه‌ آماری‌

روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

جدول شماره ۱: سازمانهای دولتی و نسبت نمونه انتخاب شده

روش و ابزار جمع آوری اطلاعات

جدول شماره ۲: تعداد سؤالات مربوط به هر مولفه در پرسشنامه

تعریف و مدل عملیاتی متغیرهای تحقیق

مدل عملیاتی متغیر مستقل

روش تجزیه و تحلیل داده های آماری

فهرست منابع و مآخذ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.