پروپوزال شناسایی شاخص های سنجش عملکرد با رویکرد مشتری مداری بر مبنای مدل BSC

کد محصول: PRM203

عنوان فارسی:

نمونه پروپوزال آماده مدیریت:  شناسایی شاخص های سنجش عملکرد با رویکرد مشتری مداری بر مبنای مدل BSC

عنوان انگلیسی:

Identify performance measurement indicators with customer-oriented approach based on BSC model

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه:  ۳۳ صفحه فایل word

اهداف پژوهش:

اهداف اساسی این پژوهش را می‌توان به شرح ذیل بیان داشت:

 ۱) شناسایی شاخص های سنجش عملکرد بانک مورد مطالعه در بعد مشتری

 ۲) بررسی وضعیت کنونی بعد مشتری براساس شاخص های شناسایی شده