اطلاعیه

مقالات انگلیسی سیستم های اطلاعات مدیریت با ترجمه تخصصی ۲۰۲۳-۲۰۲۲

دانلود رایگان مقالات انگلیسی سیستم های اطلاعات مدیریت با ترجمه تخصصی سال ۲۰۲۲ – ۲۰۲۳ 

مقالات انگلیسی با ترجمه تخصصی 2020-2019

مقالات بیس پایان نامه در تمامی رشته ها

برای مشاهده جزییات و دانلود مقاله انگلیسی سیستم های اطلاعات مدیریت

بر روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمائید

 1. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۲ دانش حسابداری مدیریت، اختیارات مدیریتی محدود و استفاده از حسابداری مدیریت: شواهد از بیمارستان های دولتی ژاپن
 2. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۲ تاثیر سیستم های اطلاعاتی و اطلاعات غیر مالی بر موفقیت شرکت
 3. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۲ سیستم مدیریت خدمات مالی زنجیره تامین مبتنی بر به اشتراک گذاری داده های بلاکچین IoT و رایانش مرزی
 4. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ سیستم های کنترل مدیریت مبتنی بر ارزش و پویایی سرمایه در گردش

 5. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ حسابداران مدیریت و حسابداری مدیریت استراتژیک: نقش فرهنگ سازمانی و سیستم های اطلاعاتی
 6. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ رابطه بین حسابداری منابع انسانی و سیستم اطلاعات منابع انسانی
 7. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ تقویت و توانمندسازی سیستم های کنترل مدیریت از طریق فناوری اطلاعات: نقش مهم شفافیت داخلی و شفافیت جهانی
 8. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ نقش رسانه های اجتماعی در مشارکت (دلبستگی) و فرایندهای اطلاعاتی CRM اجتماعی
 9. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ چگونه پرتفولیو پروژه اصلی دولت بریتانیا را اندازه گیری و مدیریت کنیم؟

 10. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ ادراک ذینفعان از سیاست امنیت اطلاعات: تجزیه و تحلیل سازه های شخصی
 11. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ مزیت منابع اطلاعاتی مشتری ، استراتژی بازاریابی و عملکرد تجاری: دیدگاه مبتنی بر منابع بازار
 12. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ سیستم های کنترل مدیریت فروش: بررسی ، ترکیب و مسیرهایی برای تحقیقات آتی
 13. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ تأثیر چابکی سیستم های اطلاعاتی و سیستم های منابع انسانی بر رضایت شغلی: دیدگاه تئوری پردازش اطلاعات سازمان
 14. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ اثر میانجی سرمایه فکری، سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت، عملکرد فرآیند داخلی و عملکرد مشتری
 15. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ ادغام سیستم های کنترل مدیریت زیست محیطی برای تبدیل استراتژی زیست محیطی به عملکرد مدیریتی
 16. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ اثر متقابل رفتارهای رهبری استراتژیک و فرهنگ سازمانی در هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار  و ادغام سیستم های سازمانی
 17. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : یک سیستم مدیریت یکپارچه برای سلامت و ایمنی شغلی و محیط کاری و سیستم اطلاعات مدیریت
 18. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ چگونه سیستم حسابداری زیست محیطی-اقتصادی می تواند سیستم های اطلاعات زیست محیطی و کیفیت داده ها را برای تصمیم گیری بهبود بخشد
 19. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۷ عوامل موفقیت مدیریت هزینه و زمان پروژه در پروژه های توسعه سیستم های اطلاعاتی

 20. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : سیستم های اطلاعاتی و مدیریت زنجیره تامین پایدار به سوی یک جامعه پایدارتر
 21. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۷: جستجوی رهبران: متعادل سازی نوآوری، ریسک و سیستم های کنترل مدیریت
 22. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۵ ارزیابی عملکرد سیستم های اطلاعاتی ، معرفی یک تکنیک دو سطحی

 23. مقاله لاتین ترجمه شده: تاثیر متقابل بین کنترل ایدئولوژیک و سیستم های کنترل مدیریت رسمی

 24. مقاله ترجمه شده: بررسی رابطه ی بین اجرای سیستم های اطلاعات مدیریت با کارآفرینی سازمانی
 25. مقاله ترجمه شده : رابطه بین فرآیند برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعات استراتژیک و موفقیت آن
 26. مقاله ترجمه شده: رابطه بین ویژگی های انسانی و اتخاذ سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه در پروژه های سازمان های غیر دولتی
 27. مقاله ترجمه شده: طراحی کیفیت جامع سیستم اطلاعات مدیریت (TQMIS) برای مدل مدرسه به بهترین روش
 28. مقاله ترجمه شده: چگونه تغییرات برنامه ریزی نشده در هنگام اجرای یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) در یک محیط چند پروژه ای پیچیده ظهور می یابند
 29. مقاله لاتین با ترجمه: رابطه بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت
 30. مقاله ترجمه شده: آنالیزهای انتقادی از سیستم اطلاعاتی مدیریت موسسات مالی کوچک منتخب هند
 31. مقاله لاتین با ترجمه: کاربردهای تعاملی و تشخیصی سیستم های کنترل مدیریت در پروژه های سیستم های اطلاعاتی: پیشینه و اثر آنها روی عملکرد
 32. مقاله انگلیسی با ترجمه: رابطه بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت
 33. مقاله انگلیسی با ترجمه: چالش های سیستم های اطلاعاتی برای طراحی و مهندسی سراسر چرخه طول عمر
 34. مقاله لاتین با ترجمه: رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بخش سیستم های اطلاعات: آیا عدالت سازمانی اهمیت دارد؟
 35. مقاله انگلیسی با ترجمه: ارزیابی سیستماتیک دقت در مطالعات سیستم های اطلاعاتی از نوع دلفی رده بندی
 36. مقاله انگلیسی با ترجمه: سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی: دغدغه های امنیت اطلاعات برای سازمانها
 37. مقاله انگلیسی با ترجمه: مدیریت سیستم های اطلاعاتی راهبردی
 38. مقاله انگلیسی با ترجمه: سیستم اطلاعاتی در مدیریت عملکرد کسب و کار: زنجیره مربوط به عرضه
 39. مقاله لاتین با ترجمه: منشأ عملکرد رابطه ای فروشنده در برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی
 40. مقاله انگلیسی با ترجمه: بررسی مجدد عملکرد کاربر سیستم های اطلاعاتی :استفاده از داده کاوی برای شناسایی ویژگی هایی از سیستم اطلاعاتی که منجر به سطوح بالاتر عملکرد کاربر می شود
 41. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی سیستم­های مدیریت کارمند و بافت­های سازمانی:
 42. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: ایجاد جامعه اطلاعات: تکنولوژی اطلاعات، زنان و طراحی
 43. مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی: سیستم اطلاعات مدیریتی (MIS)
 44. مقاله انگلیسی با ترجمه: تکنیک های استراتژیک منابع انسانی و عملیات نوآوری : نقش میانجی توانایی مدیریت اطلاعات
 45. مقاله انگلیسی با ترجمه: سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی
 46. مقاله انگلیسی با ترجمه: سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد استراتژیک: نقش اجزای ارشد تیم

مقالات انگلیسی درباره سیستم های اطلاعاتی

 1. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ ارزیابی پروژه هوش مصنوعی در صنعت نرم افزار بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و سیستم های تطبیقی پیچیده
 2. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ توسعه سیستم های مدیریت اطلاعات سازمانی دو مورد واکاوی برای انطباق فرآیند

 3. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ تجارب پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت بیمارستان (HMIS) در یک بیمارستان مراقبت های ویژه، هند

 4. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ ارزیابی کاربردپذیری سیستم اطلاعات پرستاری با استفاده از روش بررسی شناختی
 5. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ تفاوت های جنسیتی در تصمیم گیری اشتراک اطلاعات در شبکه های اجتماعی
 6. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ مدیریت مسئولیت اجتماعی دانشگاه در دانشکده های بازرگانی
 7. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ چارچوب یکپارچه تامین مالی زنجیره تأمین: دیدگاه پردازش اطلاعات
 8. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ ظرفیت های سیستم اطلاعاتی و عملکرد شرکت: باز کردن جعبه سیاه از طریق عملکرد تصمیم گیری و عملکرد فرآیند کسب و کار
 9. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ بلوغ در ادغام سیستم مدیریت و ارتباط آن با عملکرد پایدار
 10. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ سیستم های کنترل مدیریت در مدیریت پسماند بنادر
 11. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ یک مدل بلوغ برای سیستم های اطلاعات بیمارستانی

مقالات انگلیسی سیستم های اطلاعات مدیریت

تعریف سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) :

سیستمی است که جمع آوری، کنترل و پالایش داده های مورد نیاز سازمان را بر عهده داشته و با به کارگیری روش های مناسب هر سازمان ، اطلاعات پالایش شده را به منظور تصمیم ، برنامه ریزی و کنترل کلیه فرایندها در اختیار سطوح مختلف مدیران قرار می دهد را سیستم اطلا عات مدیریت (MIS) می نامند.

MIS طرحی است که با تفکیک سیستمها و رو ش های موجود در هر سازمان به دو گروه زیرتقسیم میکند :

پشتیبانی : شامل سیستمهای مالی ، اداری،پرسنلی، بازرگانی ….

عملیاتی : شامل سیستمهای تولید ، خدمات ، مهندسی ……

عوامل مورد بررسی جهت رفع محدودیتها سازمان و افزایش راندمان :

ترکیب عمومی سازمان در ارتباط با عوامل خارجی

کنترل منابع و نیروی انسانی

کنترل تولید/ خدمات

فرایندها ی سازمانی

مزایای پیاده سازی MIS :

تسلط سیستم بر کلیه روش ها و رویه های سازمان

ایجاد ساختارهای مناسب تصمیم گیری

یکپارچگی ارتباطی کلیه سیستمها

افزایش بهره وری بیشتر در سازمان

جلوگیری از تکرار بیهوده اطلاعات

سهولت و سرعت دست یابی به اطلا عات متفرق در یک نگاه

مدل سیستمی سازمان و نقش سیستم اطلاعات

عنصر کنترلی سیستم سازمان متشکل از دو بخش مدیریت و پردازشگر اطلاعات است. پردازشگر اطلاعات به مجموعه تمام افراد و سیستم‌های اطلاعاتی و پشتیبان تصمیم‌گیری گفته می‌شود که به مدیریت در اتخاذ تصمیم کمک می‌کنند. علاوه بر این نقش اصلی برای پردازشگر اطلاعات، می‌توان آن را تولیدکننده اطلاعات سازمان (به عنوان یک فرایند یا زیرسیستم از یک سیستم بزرگتر) برای ارائه به سازمان‌های بالادست یا موجودیت‌های بیرونی دانست. گاهی اوقات ممکن است نقش فرعی پردازشگر اطلاعات به نقش اصلی تبدیل شود. این تغییر نقش در شرایطی اتفاق می‌افتد که مدیریت به دلایل مختلف از پردازشگر اطلاعات در تصمیم‌گیری استفاده نمی‌کند و در عوض به دلایل مختلف به موجودیت‌های مهم در محیط سازمان توجه بیشتری نشان می‌دهد. هر یک از نقش‌های اصلی و فرعی پردازشگر اطلاعات نیازمند ویژگی‌ها، توانایی و مشخصات خاص خود است و اجزای پردازشگر اطلاعات باید مطابق با ایفای نقش غالب، طراحی شده و تطبیق داده شوند.