اطلاعیه

مقاله انگلیسی تفاوت های جنسیتی در تصمیم گیری اشتراک اطلاعات در شبکه های اجتماعی

 این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M878

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Journal of Information Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  بررسی تفاوت های جنسیتی در تصمیم گیری در مورد اشتراک اطلاعات افراد در سایت های شبکه های اجتماعی

عنوان کامل انگلیسی:

Examining gender differences in people’s information-sharing decisions on social networking sites

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M878)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

تحقیقات در مورد سیستم های اطلاعاتی شواهد روزافزونی از تفاوت استفاده  زنان و مردان از فناوری اطلاعات را نشان می دهد. با این حال، این تحقیقات به اندازه کافی توضیح نمی دهند که چرا این تفاوت ها وجود دارد. در این مقاله با استفاده از تئوری عمل منطقی و تئوری نقش اجتماعی، به بررسی تفاوت های جنسیتی در تصمیمات افراد در مورد به اشتراک گذاری اطلاعات در سایت های شبکه های اجتماعی می پردازیم. ما یک مدل مقایسه ای از فرایند تصمیم گیری در مورد اشتراک گذاری اطلاعات در تمامی جنسیت ها ایجاد کردیم و به لحاظ نظری توضیح دادیم که چرا این تفاوت ها وجود دارد. داده ها از یک بررسی آنلاین توسط کاربران SNS آمریکا جمع آوری شد. ما دریافتیم که خطرات حفظ حریم خصوصی، روابط اجتماعی و تعهد در شکل گیری نگرش نسبت به اشتراک گذری اطلاعات در زنان نسبت به مردان بیشتر است. جنسیت به طور معناداری رابطه ی بین ادراک افراد از اشتراک گذاری اطلاعات و قصد آنها برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات را تعدیل می کند. این مقاله یک درک بهتر از تاثیر تفاوت های جنسیتی در تصمیم گیری افراد در مورد به اشتراک گذاری اطلاعات در SNS ها را فراهم می کند. این پژوهش ،تحقیقات مرتبط با تاثیر تفاوت های جنسیتی در استفاده از فن آوری اطلاعات جدید را توسعه می دهد و دیدگاه روشنی به محققان در باره نقش جنسیت در عصر رسانه های اجتماعی ایجاد می کند. با آگاهی از یافته های این پژوهش، مشارکت کنندگان ممکن است بتوانند ذینفعان هدف خود را در SNS ها درگیر کنند و اطلاعات مفیدی را برای اهداف کسب و کار جمع آوری کنند.

کلید واژه ها: جنسیت، تصمیم گیری در مورد اشتراک گذاری اطلاعات، سایت های شبکه های اجتماعی، نظریه نقش اجتماعی

  1. نتیجه گیری

هدف از این مطالعه ارائه یک تحلیل دقیق از نقش تعدیلگر جنسیت در شکل گیری نگرش افراد نسبت به اشتراک گذاری اطلاعات و تصمیم گیری آنها در مورد به اشتراک گذاری اطلاعات در SNSها است. به طور خاص، ما دو سوال زیر را مورد بررسی قرار داده ایم: ۱) آیا جنسیت سطوح مختلف اهمیت ساختارهای محیطی SNS را در شکل گیری نگرش آنها نسبت به اشتراک گذاری اطلاعات درک می کند؟ ۲) آیا جنسیت، اثرات ادراک روان شناختی افراد بر تصمیم گیری در مورد اشتراک گذاری اطلاعات خود را تعدیل می کند؟

اساسا در TRA و SRT، از لحاظ نظری و تجربی، نقش تعدیلگر جنسیت در تصمیم گیری در مورد اشتراک گذاری اطلاعات افراد در SNS ها مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این مطالعه حمایت قوی از فرضیه های ما را نشان می دهد و بیان می کند که تفاوت های جنسیتی در اشتراک گذاری اطلاعات در SNS ها وجود دارد….

Abstract

Information systems research provides increasing evidence that women and men differ in their use of information technology. However, research has not sufficiently explained why these differences exist. Using the theory of reasoned action and social role theory, this paper investigates gender differences in people’s decisions about information sharing in the context of social networking sites (SNSs). We developed a comparative model of the information-sharing decision process across genders and theoretically explained why these differences exist. Data was collected from an online survey taken by American SNS users. We found that privacy risks, social ties, and commitment were more important in the formation of attitudes toward information sharing for women than men. Gender significantly moderates the relationship between people’s perceptions of information sharing and their intention to share information. This paper provides an enhanced understanding of gender differences in people’s decisions about sharing information on SNSs. It advances gender differences research into the use of newly emerged information technology and provides researchers insightful views of the role that gender plays in the social media era. Being aware of the research findings, practitioners may better engage their targeted stakeholders on SNSs and collect more useful information for business purposes.

Keywords: Gender, Information-sharing decisions, Social networking sites ,Social role theory

Introduction

Social networking sites (SNSs) enable people to share a variety of information online. Increasingly, people are participating on SNSs to share, request, and acquire information and knowledge or to just have fun and resolve the problems they have encountered in their daily lives. A report shows that, every 60 s, 510,000 comments are posted, 293,000 statuses are updated, and 136,000 photos are uploaded on Facebook (Noyes, 2019). Further, about 32% of Facebook users regularly engage with brands (Osman, 2018). For example, people share their personal shopping information with other SNS users and provide or receive social support in purchase decisions (Liang, Ho, Li, & Turban, 2011; Prentice, Wang, & Lin, 2018; Wang, Lin, & Spencer, 2019). Such usergenerated content enables people to make better-informed purchase decisions because shopping information received from other users on SNSs is viewed as more valuable than that from traditional marketing vehicles (Trusov, Bucklin, & Pauwels, 2009). Users’ information sharing is a key factor that affects people’s online purchase behavior (Liang et al., 2011; Stephen & Toubia, 2009; Trusov et al., 2009). Thus, there is a growing interest in examining the factors that influence users’ information sharing on SNSs.

  1. Discussion

The purpose of this study is to provide a detailed analysis of the moderating role of gender on the formation of individuals’ attitudes toward information sharing and their decision-making about sharing information on SNSs. Specifically, we have examined the following two questions: 1) Do genders perceive different levels of importance on SNS environmental constructs in the formation of their attitudes toward sharing information? 2) Does gender moderate the effects of individuals’ psychological perceptions on their information-sharing decisions?

Grounded in the TRA and SRT, we theoretically explain and empirically examine the moderating role of gender on individuals’ information- sharing decisions on SNSs. The results of this study provide strong support for our hypotheses and indicate that gender differences exist in information sharing on SNSs. The proposed comparative model contributes to the existing literature by revealing the significant differences in how various tested variables are weighted in the formation of individuals’ attitudes and how they affect the intention to share information. First, although social presence has significant effects on attitudes toward information sharing for both women and men, there are no significant differences across genders. Our results imply that women and men place similar importance on social presence and they both want to be connected to others on SNSs (Tang, Wang, & Norman, 2013) probably due to the fact that social presence is one primary design feature that drives people to engage in SNSs (Kaplan & Haenlein, 2010). Second, according to the SRT, women tend to act in social- and peopleoriented environments and focus more on interpersonal connections.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی مدیریت

مقالات شبکه های اجتماعی

مقالات تفاوت های جنسیتی

مقالات  فناوری اطلاعات

مقالات سیستم های اطلاعاتی

مقالات علوم اجتماعی