اطلاعیه

مقالات انگلیسی ترجمه شده مسئولیت اجتماعی شرکت ۲۰۲۴-۲۰۲۳

دانلود مقالات انگلیسی حسابداری اجتماعی با ترجمه تخصصی سال ۲۰۲۴-  ۲۰۲۳ |مقالات ترجمه شده مسئولیت اجتماعی شرکت مقاله ISI مسئولیت اجتماعی شرکت

مقالات سال ۲۰۲۴ به بخش مقالات بدون ترجمه اضافه گردید

مقالات انگلیسی با ترجمه تخصصی 2020-2019

مقالات بیس پایان نامه در تمامی رشته ها

برای مشاهده جزییات و دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری اجتماعی

بر روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمائید

 1. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۴ افشاء مسئولیت اجتماعی اجباری شرکت و محدودیت های مالی: شواهدی از چین
 2. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۴ آیا تامین مالی سبز تحول سبز اقتصاد واقعی را توسعه می دهد؟
 3. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۳ پویایی محیطی و مسئولیت اجتماعی شرکت
 4. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۳  آمادگی فناوری شرکت های B2B و ظرفیت مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر هوش مصنوعی برای بهبود عملکرد پایداری اجتماعی
 5. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۳ آیا دیجیتالی سازی موجب تقویت مسئولیت اجتماعی شرکت می شود؟

 6. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۲ اجرای مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR): مرور و دستورالعمل تحقیقاتی برای ایجاد یک چارچوب یکپارچه
 7. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۲ تأثیر افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت و مقایسه پذیری حسابداری بر تداوم سود
 8. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۲ تأثیر مدیریت منابع انسانی با مسئولیت اجتماعی بر مشروعیت سازمانی
 9. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۲ راه اندازی مجدد اقتصاد به روش مقاومتی: ارزش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها برای شرکت‌ها در COVID-19

 10. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ مسئولیت اجتماعی شرکت: واکنش کسب و کارها به همه گیری ویروس کرونا

 11. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ تغییر الگو در مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت: کووید-۱۹

 12. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد شرکت در صنعت هتلداری. نقش میانجی گر مدیریت منابع انسانی سبز و پیامدهای زیست محیطی
 13. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ مرز اقتصادی: حسابداری مالی، تصورات شرکتی و حس انسانی
 14. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ میراث مدیر عاملان سالخورده: CSR استراتژیک یا سلطه جویی؟ احتمالات مربوط به وضعیت شهرت و استقلال هیئت مدیره
 15. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ مسئولیت اجتماعی شرکت چگونه بر عملکرد مالی ، ثبات مالی و شمول مالی در بخش بانکداری تأثیر می گذارد؟
 16. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ مسئولیت اجتماعی شرکت در میان فاصله گذاری اجتماعی در طول بحران کرونا: کشورهای  درحال توسعه در مقابل کشورهای توسعه یافته
 17. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ تنوع جنسیتی هیئت مدیره و مسئولیت اجتماعی شرکت ها
 18. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ ارزیابی کیفیت افشاء اطلاعات حسابداری زیست محیطی سازمانی براساس مدل جستجوی تصویر
 19. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ مسئولیت اجتماعی شرکت و نوآوری مشارکتی: نقش حمایت دولت

 20. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ خط مشی های استراتژیک شرکت ها در حوزه مسئولیت اجتماعی: چالش های کووید-۱۹
 21. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ اقتصاد یا اخلاق؟ بررسی نقش انتظارات CSR در تبیین درک ، انگیزه ها و رفتارهای ارتباطی فعال مصرف کنندگان در مورد سوء رفتار شرکت ها
 22. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ مسئولیت اجتماعی شرکت و رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی رضایت شغلی
 23. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتارهای سبز حمایتی و رفاه کارکنان هتل
 24. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ تجزیه و تحلیل مسئولیت اجتماعی شرکت و تصمیم گیری در یک زنجیره تامین از طریق یارانه دولتی
 25. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ اخلاقیات کسب و کار، مسئولیت اجتماعی شرکت و نگرش های برند
 26. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد هتل

 27. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ چارچوب مسئولیت اجتماعی شرکت برای تحقیقات حسابداری
 28. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : مسئولیت اجتماعی شرکت و ساختار مشوق های مدیرعامل
 29. مقاله انگلیسی با ترجمه: حفظ گوناگونی در پژوهش حسابداری محیطی و اجتماعی
 30. مقاله انگلیسی ترجمه شده: سیستم های اطلاعات حسابداری در زمینه های حسابداری اجتماعی و محیط زیست
 31. مقاله ترجمه شده تئوری کنشگر-شبکه : یک یادداشت خلاصه و امکانات برای تحقیقات حسابداری محیطی و اجتماعی
 32. مقاله ترجمه شده حسابداری برای مدل های تجاری شرکت اپل: به دست آوردن ارزش توسط شرکت و نتایج اجتماعی و اقتصادی غیر وابسته
 33. مقاله انگلیسی ترجمه شده : مسئولیت اجتماعی حسابداری بر اساس پانکاسیلا
 34. مقاله انگلیسی ترجمه شده: مسئولیت اجتماعی و دارایی های نقدی شرکت ها
 35. مقاله انگلیسی ترجمه شده: مسئولیت اجتماعی شرکتها و کارایی انجام امور مالی
 36. مقاله ترجمه شده شیوه های حسابداری مدیریت محیط زیست و انجام مسئولیت های اجتماعی شرکت های بزرگ
 37. مقاله انگلیسی ترجمه شده: رویدادهای ورزشی به عنوان یکی از استراتژی‌های مسئولیت‌های اجتماعی شرکت

مقالات انگلیسی مسئولیت اجتماعی شرکت بدون ترجمه

 1. مقاله انگلیسی ۲۰۲۴ تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری و رضایت مسافران در صنعت فرودگاهی چین: نقش تعدیل کننده HRM سبز
 2. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ محرک‌های رویه های مسئولیت‌ اجتماعی و زیست محیطی شرکت: مقایسه دو مدل میانجی‌گر تعدیل‌شده
 3. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ مسئولیت اجتماعی اکوسیستم در تجارت دیجیتال بین المللی
 4. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ مسئولیت اجتماعی شرکت و جذابیت سازمانی: تأثیرات بحران و واکنش به بحران
 5. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ تأثیر عدم قطعیت سیاست های آب و هوایی بر ارزش شرکت: آیا تعهد مسئولیت اجتماعی شرکت مهم است؟
 6. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ رابطه بین افشاء CSR و محافظه کاری حسابداری: نقش مالکیت دولتی
 7. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ تعهد مسئولیت اجتماعی شرکتی مدیران زن به واسطه کمیته های حسابرسی: شواهدی از شرکت های بین المللی
 8. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ دیدگاه مدیران در مورد قصد تفکیک ضایعات غذایی رستوران: نقش فشارهای سازمانی و نیروهای داخلی

 9. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ تاثیر مدیریت تغییر اقلیم بر سودآوری بانک ها
 10. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ مسئولیت اجتماعی شرکت و بازده بازار: شواهدی از ESG و معیارهای ارزیابی نادرست
 11. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ مسئولیت اجتماعی شرکت، اجتناب مالیاتی و عدم قطعیت اقتصاد کلان
 12. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ تأثیر ساختار مالکیت بر گزارشگری اجتماعی و زیست محیطی در نیجریه: نقش تعدیل کننده افشاء سرمایه فکری
 13. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ مدیریت مسئولیت اجتماعی دانشگاه در دانشکده های بازرگانی
 14. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ مسئولیت اجتماعی شرکت و رفتارهای مشتریان در صنعت خدمات اشتراک گذاری خودرو
 15. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ حاکمیت شرکتی و افشا مسئولیت اجتماعی شرکت در شرکت های بیمه
 16. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ واکنش بازار به تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت در ادغام و تملک: شواهد در بازارهای نوظهور

 17. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ بررسی تاثیر توزیع سرمایه گذاری در بخش بندر برای خانوارهای ساکن در جزیره موریس: رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی

مقاله لاتین حسابداری اجتماعی با ترجمه

حسابداری اجتماعی چیست

حسابداری اجتماعی شاخه‌ای از حسابداری است که به بررسی تاثیر عملیات یک کسب و کار بر جامعه، می‌پردازد. این مساله مستلزم آن است که شرکت‌ها با دقت به جامعه و همه مسائل اطراف خود نگاه کنند و در نظر بگیرند که عملیات آنها چه تاثیری بر افراد، محیط و مکان‌های اطرافشان دارد. حسابداری اجتماعی به انواع دارایی‌هایی که در حسابداری مالی مطرح است، نمی‌پردازد بلکه تمرکز آن بر رفتارهای کسب و کار است. حسابداری اجتماعی به بررسی تاثیر رفتار بر محیط اطراف می‌پردازد. هر کسب‌و‌کاری صرف نظر از اندازه آن کسب و کار، می‌تواند این ارزیابی را انجام دهد.

مزایا و معایب سیستم حسابداری مسئولیت های اجتماعی

از مهمترین مزایای اجرای سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱ – موجب افزایش نقش اجتماعی واحدهای تجاری می شود و حضور آنها را در فعالیتهای زیست محیطی و مشارکت در برنامه های توسعه اجتماعی و اقتصادی افزایش می دهد .

۲ – فراهم شدن شرایط برای وارد کردن موضوع محیط زیست در حسابهای ملی که خود منجر به دو نتیجه خواهد شد:

اول : فراهم کردن اطلاعات با اهمیت برای برنامه‌ریزان توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی؛

دوم : فراهم کردن شرایط برای بهبود روشها و مؤلفه‌های مربوط به محاسبه تولید ناخالص داخلی

اما در مقابل مزایای اجرای سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی، مشکلات متعددی نیز وجود دارد که از مهمترین آنها می توان به مشکلات مربوط به اندازه گیری و گزارشگری هزینه ها و منافع اجتماعی اشاره کرد.

تئوری های مسئولیت های اجتماعی شرکت ها

نظریه اول ازتئوری های کلاسیک اقتصادی منشاء میگیرد

طبق این مفهوم شرکت فقط و فقط یک هدف داردوآن به حداکثر رساندن سود و به تیع آن حداکثر نمودن ثروت سهامداران است . البته این موضوع تا جایی پذیرفته شده وقابل حمایت است که در جهت تلاش برای رسیدن به هدف چارچوبی اخلاقی و حقوقی وجود داشته باشد .

این شکل ازمفهوم مسئولیتهای اجتماعی شرکتها بوسیله میلتون فریدمن درسال ۱۹۶۲ میلادی در قالب عبارت ذیل بیان شده است :

تنها یک مسئولیت اجتماعی برای موسسات وجود دارد که آن هم استفاده از منابع موجود وبکارگیری آنها درفعالیتهای برنامه ریزی شده جهت افزایش سود است البته مادامی که موسسه تحت مقررات تعیین شده فعالیت نماید یعنی رقابت آزاد بدون فریب وحیله …

نظریه دوم که براساس آن اهداف اجتماعی در رابطه با به حداکثر رسانیدن سود مورد توجه قرارمیگیرد

طبق این نظریه که در دهه ۱۹۷۰ ارائه گردیده مدیران شرکتها باید تصمیماتی اتخاذ نمایند که بین حقوق سهامداران ، کارکنان ، مشتریان ، عرضه کنندگان کالاها و خدمات و عامه مردم تعادل ایجاد کند .

درنتیجه باید یک ائتلاف و پیوستگی بین منافع و ملاحظات متعدد ایجاد شود و این ائتلاف تنها راهی است که شرکت رااز هدف حداکثر نمودن سود دردرازمدت مطمئن میسازد .

نظریه سوم که براساس آن سود نقطه پایانی اهداف موسسه نیست

مدیران اجرایی شرکتها پس ازکسب سود بامشکل خواسته های کارکنان برای افزایش دستمزد ، لزوم اجرای طرحهای توسعه ، درخواست قیمتهای پایین تر ازجانب مشتریان و افزایش کیفیت محصولات ، سود سهام بیشتر برای سهامداران و …. روبرومی شوند .

دراین حالت تصمیم گیریهای سازمانی لازم است به جای تلاش درجهت حداکثر کردن سود به دنبال کسب سطح مناسبی باشد که طی آن هم سود کسب شود وهم سطح مطلوبی از اهداف اجتماعی تامین گردد.