اطلاعیه

مقاله انگلیسی حاکمیت شرکتی و افشا مسئولیت اجتماعی شرکت در شرکت های بیمه

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۳۱ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M925

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله International Journal of Accounting & Information Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۳۱ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  حاکمیت شرکتی و افشا مسئولیت اجتماعی شرکت در شرکت های بیمه

عنوان کامل انگلیسی:

Corporate governance and corporate social responsibility disclosures in insurance companies

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M925)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مطالعه بررسی تجربی رابطه بین حاکمیت شرکتی و میزان افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت در شرکت های بیمه، با استفاده از داده های آرشیوی می باشد.

طرح: مجموعه داده های ما شامل ۲۷۷ شرکت-سال از شرکت های بیمه لیست شده در بنگلادش برای دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ می باشد. ما از یک چک لیست برای سنجش میزان افشاء CSR استفاده کردیم. چک لیست براساس ادبیات پیشین CSR ایجاد شده است. مطالعه ما با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چند گانه به بررسی ارتباط بین متغیرهای حاکمیتی مختلف، به ویژه مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی، استقلال هیئت مدیره و نسبت مدیران زن و میزان افشاء CSR در شرکت های بیمه بنگلادش، می پردازد.

یافته ها: ما دریافتیم که استقلال هیئت مدیره و نسبت مدیران زن رابطه مثبتی با میزان افشاء CSR دارند. از طرف دیگر، نتایج ما نشان می دهد که مالکیت مدیریتی با میزان افشاء CSR رابطه منفی دارد.

 اصالت / ارزش: بر خلاف بسیاری از تحقیقات پیشین که به بررسی افشاء CSR در شرکت های غیر مالی پرداخته اند، تمرکز ما بر روی شرکت های مالی ،یعنی کسب و کار بیمه، می باشد. ما شواهد تجربی را با استفاده از داده های آرشیوی ارائه می دهیم که نشان می دهد ، برخی از سازوکارهای حاکمیتی، تعیین کننده های مهمی برای افشاء  CSR در صنعت بیمه هستند.

کلید واژگان: مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR)، حاکمیت شرکتی، تئوری مشروعیت، شرکت های بیمه.

۱.مقدمه

هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین متغیرهای مختلف حاکمیت شرکتی و میزان افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) در شرکت های بیمه بنگلادش می باشد. سازمان های تجاری از طریق فعالیت های خود به طور قابل توجهی بر جامعه تاثیر می گذارند. به همین دلیل امروزه شرکت ها راهکارهای CSR را اتخاذ می کنند و فعالیت های مرتبط با CSR را برای حمایت از اقدامات تجاری پایدار به عهده می گیرند. استراتژی های CSR به شرکت ها کمک می کنند تا بین اهداف اجتماعی و اقتصادی خود و استفاده کارآمد از منابع محدود تعادل ایجاد کنند…

۷.نتیجه گیری

ما شواهد تجربی را براساس بررسی شرکت های بیمه لیست شده در بنگلادش ارائه می دهیم که نشان می دهد روابط معناداری بین حاکمیت شرکتی و میزان افشاء CSR وجود دارد. اکثر تحقیقات پیشین درباره افشاء CSR مربوط به شرکت های غیر مالی است. بنابراین این مطالعه به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و میزان افشاء CSR در شرکت های بیمه، با استفاده از داده های آرشیوی، می پردازد. ما تئوری مشروعیت را به عنوان چارچوب نظری خود برای این مطالعه اتخاذ می کنیم، زیرا هدف ما بررسی این موضوع می باشد که تا چه اندازه ساختار حاکمیتی در یک شرکت بیمه  ممکن است بر فعالیت های سازمانی در رسیدگی به مسئولیت های عمومی تاثیر بگذارد….

Abstract

Purpose: The objective of our study is to empirically examine the association between corporate governance and the extent of corporate social responsibility (CSR) disclosures in insurance companies, using archival data.

Design: Our dataset comprises 277 listed insurance company-years in Bangladesh for the period of 2008 to 2014. We have used a checklist to measure the extent of CSR disclosures. The checklist was developed based on the previous CSR literature. Our study utilizes a multiple regression analysis technique to investigate the association between different governance variables, particularly managerial ownership, institutional ownership, board independence, and the proportion of female directors, and the extent of CSR disclosures in Bangladeshi insurance companies.

 Findings: We find that board independence and the proportion of female directors have positive associations with the extent of CSR disclosures. However, our results indicate that managerial ownership is negatively associated with the extent of CSR disclosures.

Originality/Value : Unlike most of the prior research that explored CSR disclosures in non-financial companies, we focus on financial companies; namely, insurance businesses. We provide empirical evidence using archival data that suggests that some governance mechanisms are important determinants of CSR disclosures in the insurance industry.

Keywords: Corporate social responsibility (CSR), Corporate governance, Legitimacy theory, Insurance companies.

۱.Introduction

Our study attempts to examine the association between different corporate governance variables and the extent of corporate social responsibility (CSR) disclosures in Bangladeshi insurance companies. Business organizations impact significantly on society through their activities. Nowadays therefore, companies adopt CSR strategies and undertake various CSRrelated activities to ensure sustainable business practices. CSR strategies help companies to create a balance between their social and economic goals and the efficient use of limited resources. CSR considers the interests of all stakeholders, rather than only those of stockholders by taking society, ecology, and ethics into account. CSR strategies may help a business to be competitive in the market (Mittal et al., 2008). In order for a company to position itself as a responsible corporate citizen, differentiate it from competitors, and enjoy competitive advantages (Porter and Kramer, 2006; Smith, 2003; Smith and Higgins, 2000), it needs to not only discharge its social and environmental responsibilities, but also to communicate its superior socio-environmental performance to the relevant stakeholders. This is because stakeholders are crucial to the success of businesses, and are now increasingly concerned about corporate social and environmental performance (Hossian and Alam, 2016).

۷.Conclusions

We provide empirical evidence, based on the listed insurance companies in Bangladesh, which reveals a significant association between corporate governance and the extent of CSR disclosures. Most of the previous research on CSR disclosures is related to non-financial companies. This study therefore addresses this gap by investigating the association between corporate governance and the extent of CSR disclosures in insurance companies, using archival data. We adopt legitimacy theory as our theoretical framework for this study since our objective is to understand to what extent the governance structure within an insurance company may influence organizational actions in addressing public accountability.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید مدیریت

مقالات جدید مدیریت بیمه

مقالات جدید حاکمیت شرکتی

مقالات جدید مسئولیت اجتماعی شرکت

مقالات جدید درباره افشا اطلاعات