اطلاعیه

مقاله انگلیسی بررسی تاثیر توزیع سرمایه گذاری در بخش بندر برای خانوارهای ساکن در جزیره موریس: رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H400

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Marine Policy

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  بررسی تاثیر توزیع سرمایه گذاری در بخش بندر برای خانوارهای ساکن در جزیره موریس: رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی

عنوان انگلیسی:

Exploring the distributional impact of investment in the port sector on households in Mauritius: A social accounting matrix approach

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H400)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

مطالعات درباره  نقش تاثیرگذار رشد اقتصادی اقیانوس در کاهش فقر و نابرابری درآمدی تا به امروز محدود شده است. این مقاله با استفاده از چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی، به بررسی تأثیرات توزیع سرمایه گذاری در بخش بندر برای کارمندان و خانوارهای ساکن در جزیره موریس می پردازد. دو سناریو سرمایه گذاری (محافظه کارانه، ۱۰۸۹ میلیون دلار و خوش بینانه، ۱۳۳۲ میلیون دلار) مطرح شده است. نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت، سرمایه گذاری در توسعه بخش بندر به طور کلی تاثیر مثبتی بر اقتصاد موریس دارد.این سرمایه گذاری بر خانوارهای فقیر و خانوارهای با درآمد متوسط رو به پایین و کارکنانی که سطح تحصیلات پایین تر دارند ،تاثیر مثبت بسیار کمی دارد. با این حال، در میان مدت و بلند مدت، خانوارهای ثروتمند و کارکنانی که تحصیلات دانشگاهی دارند بیشترین منفعت را از توزیع سرمایه گذاری دریافت می کنند این نتایج نشان می دهد نیاز به سیاست های توزیع مجدد مکمل وجود دارد.

Abstract

Research on the role that growth in the Ocean Economy can play on poverty reduction and income inequality has been limited to date. Using a Social Accounting Matrix framework this paper examines the distributional effects of investment in the port sector on employees and households in Mauritius. Two investment scenarios (conservative, US$1089 million and optimistic, US$1332 million) are considered. The results suggest that in the short term, investment in the development of the port sector would have an overall positive impact on the Mauritian economy. Poor and lower middle-income households would receive a very small positive impact, as would employees with lower education levels. However, in the medium to long term, impacts at the household level would be uneven with wealthy households and employees with university education receiving the greatest benefit. These results suggest the need for complementary redistributive policies.

Introduction

An upper middle-income country, Mauritius has one of the highest annual economic growth rates across Africa [28], [10], [31]. However, while economic growth remains strong, Mauritius is increasingly experiencing high levels of unemployment, underemployment, and excess capacity [28], [31]. At the same time, official income statistics from the Mauritian Statistics Office indicates that while household income in Mauritius has increased across all income quintiles over the last 10 years, the highest 20% of households shared 47.5% of the total income while those in the lowest 20% shared only 5.3% of the total income (Household Budget Survey, 2012).

Recognising that increasing inequality has the potential to reduce the quality of growth and increase social unrest, the Mauritian government is interested in assessing how effective its current fiscal policies are in promoting growth, expanding opportunities, accelerating poverty reduction and decreasing income inequality [28], [10].

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقاله ترجمه شده حسابداری اجتماعی

مقالات ترجمه شده مدیریت سرمایه

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی