اطلاعیه

مقاله انگلیسی دیدگاه مدیران در مورد قصد تفکیک ضایعات غذایی رستوران: نقش فشارهای سازمانی و نیروهای داخلی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۱۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1424

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Journal of Hospitality Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی(Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : دیدگاه مدیران در مورد قصد تفکیک ضایعات غذایی رستوران: نقش فشارهای سازمانی و نیروهای داخلی

عنوان کامل انگلیسی:

Managers’ perspectives on restaurant food waste separation intention: The roles of institutional pressures and internal forces

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1424)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

صنعت مهمان‌نوازی، به‌ویژه رستوران‌ها، روزانه مقدار زیادی ضایعات غذایی ایجاد می‌کنند. این مطالعه بر اساس تئوری نهادی و با استفاده از دیدگاه فشارهای همسان و دو عامل داخلی (مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) و اندازه رستوران)، به بررسی عوامل موثر بر قصد تفکیک زباله‌های غذایی در بخش رستوران در یک اقتصاد در حال توسعه می پردازد. داده‌های جمع‌آوری‌شده از ۳۹۵ مدیر رستوران نشان می‌دهد که فشارهای قانونی، اجباری و تقلیدی بر قصد تفکیک تأثیر مثبت دارند، CSR نقش میانجی در تاثیر فشارهای همسان (ایزومورفیک) بر قصد تفکیک، برای دستیابی به قصد تفکیک بیشتر ایفا می کند، و اثر متقابل بین اندازه رستوران و CSR به طور معناداری قصد تفکیک ضایعات غذایی را تقویت می کند. این مطالعه با ارائه یک مدل یکپارچه جدید برای توضیح نقش‌های میانجی و تعدیل‌کننده مربوطه، که CSR و اندازه رستوران بین فشارهای سازمانی و نیات رفتاری در مدیریت ضایعات غذایی ایفا می‌کنند، به نظریه نهادی کمک می‌کند.

کلیدواژه ها:  فشار ایزومورفیک(همسان)، نظریه نهادی، مسئولیت اجتماعی شرکت، اندازه رستوران، قصد تفکیک ضایعات غذایی، رستوران

Abstract

The hospitality industry, particularly restaurants, generates a large amount of food waste daily. This study draws upon institutional theory using the lens of isomorphic pressures and two internal factors, corporate social responsibility (CSR) and restaurant size, to investigate what drives food waste separation intention in the restaurant sector of a developing economy. Data collected from 395 restaurant managers show that normative, coercive, and mimetic pressures positively impact intention; isomorphic pressures are mediated by CSR to achieve higher intention; and the crucial interaction between restaurant size and CSR significantly strengthens food waste separation intention. The study contributes to institutional theory by offering a novel integrated model to explain the respective mediating and moderating roles that CSR and restaurant size play between institutional pressures and behavioral intention in food waste management.

Keywords: Isomorphic pressure, Institutional theory, Corporate social responsibility, Restaurant size, Food waste separation intention, Restaurant

۱.Introduction

An estimated 720–۸۱۱ million people faced hunger in 2020, while food waste is valued at $400 billion annually (United Nations Food and Agriculture Organization, 2020, 2021). In terms of environmental impact, food waste in landfills generates methane, which contributes up to 8% of global greenhouse gas emissions (Kaplan, 2021). Recognizing the link between food poverty and food waste, the United Nations incorporated food waste into its Sustainable Development Goals (SDG 12): Responsible Consumption and Production (United Nations Sustainable Development Goals, 2015). The United Nations Food and Agriculture Organization (2020) however reported that “only 11 countries have so far included food loss in their Nationally Determined Contributions. None of them included food waste”. Thus, urgent and rigorous studies of food waste by various stakeholders and countries are needed…

۵.۴.Limitations and future research

Despite its important contributions, this study has several limitations that offer new avenues for research. We considered both external and internal factors in the theoretical model but did not include other elements such as the personal attitudes of the restaurant owners or national culture. We suggest that future studies examine other relevant factors to enrich the literature on food waste management. The study was also limited by measuring food waste separation intention and not the actual food waste separation behavior of restaurants. Although prior studies have found a high correlation between intentions and actual behaviors (e.g., Si et al., 2020), food waste separation intention may or may not be positively correlated with the final behavior. Future research should incorporate both actual behavior and food waste separation intention to increase the model’s validity. Finally, the present study was conducted in only one city in one developing country. Hence, the findings may not be applicable to other developing countries with different cultural values. Thus, future research should replicate this study’s theoretical model in other ASEAN countries such as Thailand, Indonesia, and Vietnam, which have similar contextual settings.

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله مدیریت با ترجمه

مقاله انگلیسی در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت

مقاله انگلیسی در مورد مدیریت رستوران

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه تخصصی