اطلاعیه

مقاله انگلیسی واکنش بازار به تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت در ادغام و تملک: شواهد در بازارهای نوظهور

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۸ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H436

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: The Quarterly Review of Economics and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  واکنش بازار به تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت در ادغام و تملک: شواهد در بازارهای نوظهور

عنوان انگلیسی:

Market reaction to the effect of corporate social responsibility on mergers and acquisitions: Evidence on emerging markets

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H436)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه در سطح کشور، نمونه ای بزرگ از ۱۹۸۶ معملات ادغام و تملک (M & A) را در ۲۳ بازار نوظهور (EM) کشورها بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ مورد آزمون قرار میدهد تا به  بررسی واکنش های بازار به آگهی های معملات در مورد شرکت های در حال ادغام با سطوح مختلف عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) پیش از ادغام و در سطوح مختلف نگرانی های هزینه های آژانس ، بپردازد. ما متوجه می شویم که نه دید مثبت ذینفعان و نه دید منفی سهامداران به تنهایی نمی تواند اثرات CSR را توضیح دهد. اثرات عملکرد CSR بر واکنش های بازار به ادغام و تملک به طور عمده به نگرانی های هزینه-سود سرمایه گذاران وابسته است. در حالی که سطح بالاتری از عملکرد CSR پیش از ادغامِ خریداران می تواند در انجام معاملات فرا مرزی مفید باشد ، واکنش بازار به اثرات CSR در چنین معاملات فرا مرزی مستقیما به نگرانی های هزینه  CSR بستگی دارد به جای اینکه به طور غیرمستقیم در مورد منافع CSR برای بهره وری معامله بستگی داشته باشد. شواهد نشان می دهد که نگرانی های سرمایه گذاران در مورد هزینه های CSR به طور عمده از مشکلات آژانس های خرید در بازارهای نوظهور  ایجاد می شود  که می تواند توسط موسسات قانونی در سطح کشور به جای ساز و کارهای حاکمیتی در سطح شرکت، به طور موثری کاهش داده شود. سرمایه گذاران بازار که دارای  نگرانی های CSR  هستند، عملکرد  CSR قبل از ادغام خریداران را به عنوان یک سیگنال برای سرمایه گذاری در طول دوره آگهی معامله، نمی دانند و این هزینه های آژانس ها  CSR مربوطه  باعث کاهش عملکرد مالی پس از ادغام می شود. علاوه بر این، ما تأیید می کنیم که کیفیت حاکمیت بهتر جامعه ی هدف  در مقایسه  با جامعه ی خریدار توسط سرمایه گذاران بازار ارزش گذاری نشده است اما به طور قابل ملاحظه ای منجر به عملکرد عملیاتی بهتر در  بلند مدت می شود. علاوه بر این، ما استدلالی را مبتنی بر نتایج  تحقیقات قبلی ارائه می دهیم که کشورهای نوظهور را به عنوان نمونه ای از کیفیت حاکمیتی ضعیف در نظر می گیرند.

کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی شرکت، ادغام و تملک، هزینه آژانس، حاکمیت شرکتی، سیستم حقوقی، بازار نوظهور

Abstract   

This cross-country study examines a large sample of 1986 merger and acquisition (M&A) deals in 23 emerging market (EM) countries between 2008 and 2014 to investigate market reactions to deal announcements regarding the acquiring firms with different levels of pre-merger corporate social responsibility (CSR) performance and under different degrees of agency cost concerns. We find that, neither positive stakeholder nor negative shareholder view alone can explain the CSR effects. The effects of CSR performance on market reactions to M&As depend mainly on the cost–benefit concerns of investors. While a higher level of acquirers’ pre-merger CSR performance could be helpful in conducting cross-border deals, market reactions to the CSR effects on such overseas deals still depend directly on the CSR cost concerns rather than indirectly on the CSR interests for deal efficiency. Evidence also shows that investors’ CSR cost concerns arise mainly from EM acquirers’ agency problems that could be effectively eased by country-level legal institutions rather than by firm-level governance mechanisms. Market investors with CSR agency concerns would not consider acquirers’ pre-merger CSR performance as a signal for investment during the deal announcement period, and that related CSR agency costs do impair the financial performance after the merger. Additionally, we confirm that the better governance quality of targets’ nations compared with that of acquirers’ nation is not valued by the market investors but significantly leads to the better long-term operating performance. Furthermore, we propose an argument disputing the conclusions of previous research that consider emerging countries collectively as examples of weak governance quality.

Keywords: Corporate social responsibility,Merger and acquisition,Agency cost,Corporate governance,Legal system,Emerging market

 Introduction

In recent years, enterprises have vigorously put resources into corporate social responsibility (CSR) in order to enhance their corporate images, shift the interaction with stakeholders, and strengthen investors’ confidence. However, can CSR treat altruism as the starting point and achieve the corporate goal of ethical egoism? Recent studies on the relationship between CSR of a firm and its corporate financial performance offer inconsistent findings. One research stream supports stakeholder theory, which posits that stronger CSR involvement is likely to enhance the company’s reputation, improve the satisfaction of customers and suppliers, protect employee rights, and help provide reliable financial reports, thereby improving corporate performance (Chih, Shen, & Kang, 2008; Dhaliwal, Li, Tsang, & Yang, 2014; El Ghoul, Guedhami, Kwok, & Mishra, 2011; Gelb & Strawser, 2001).

Another stream argues that businesses should simply comply with shareholder theory and maximize shareholder wealth. This view holds that CSR activities constitute an inefficient use of corporate resources at the expense of shareholder interests and preferences, resulting in a transfer of wealth from shareholders to stakeholders (Devinney, 2013; Reinhardt, Stavins, & Vietor, 2008). Moreover, some studies have even proposed that market investors are not likely to reward CSR events, especially when the firm’s financial performance is already high. Such views posit lower marginal benefits of socially responsible investments (SRIs) and the probability of a nonlinear association between the degree of CSR involvement and firm performance (Becchetti, Ciciretti, Hasan, & Kobeissi, 2012; Cheung, Tan, Ahn, & Zhang, 2010; Groening & Kanuri, 2013).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مسئولیت اجتماعی شرکت

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده بازار سهام

مقالات ترجمه شده مدیریت سرمایه

مقالات انگلیسی روش های تامین مالی با ترجمه

مقالات ترجمه شده بازارهای نوظهور

مقالات ترجمه شده حاکمیت شرکتی

مقالات ترجمه شده واکنش بازار