مقاله انگلیسی تأثیر ساختار مالکیت بر گزارشگری اجتماعی و زیست محیطی در نیجریه: نقش تعدیل کننده افشاء سرمایه فکری

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۳۵ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H674

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Journal of Global Responsibility

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۳۵ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  تأثیر ساختار مالکیت بر گزارشگری اجتماعی و زیست محیطی در نیجریه: نقش تعدیل کننده افشاء سرمایه فکری

عنوان کامل انگلیسی:

The effect of ownership structure on social and environmental reporting in Nigeria: the moderating role of intellectual capital disclosure

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H674)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: این مقاله با هدف بررسی تأثیر متغیرهای ساختار مالکیت بر افشاء اجتماعی و زیست محیطی در نیجریه انجام شده است. این مقاله همچنین تأثیر تعدیل کننده افشاء سرمایه فکری در رابطه بین مؤلفه های ساختار مالکیت ، افشاء اجتماعی و زیست محیطی را بررسی می کند.

طراحی / روش / رویکرد: این مقاله چارچوب افشاء گزارش دهی یکپارچه جهانی (GRI) را برای استخراج اطلاعات افشاء اجتماعی و زیست محیطی از گزارش های اجتماعی و زیست محیطی ۸۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیجریه بکار گرفته است. این مطالعه از سال ۲۰۱۲–۲۰۱۷ انجام شد. مالکیت مدیریتی ، مالکیت خارجی ، مالکیت بلوکی و مالکیت پراکنده به عنوان عوامل تعیین کننده افشاء اجتماعی و زیست محیطی در نظر گرفته شد. برای آزمون روابط مشخص شده در مطالعه ، از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.

یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل توصیفی ، شواهدی از سطح پایین افشاء اطلاعات اجتماعی و زیست محیطی در گزارش های شرکت ها (گزارش های سالانه و گزارش های اجتماعی و زیست محیطی شرکت ها) را نشان داده است. تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد که مالکیت بلوکی ، مالکیت خارجی و مالکیت پراکنده بر افزایش افشاء اطلاعات اجتماعی و زیست محیطی در گزارش شرکت ها تاثیرگذار می باشند. با این حال ، مشخص شد که رابطه مالکیت مدیریتی با افشاگری اجتماعی و زیست محیطی بسیار اندک است. همچنین نتایج نشان داد که افشاء سرمایه فکری تأثیر مثبت معناداری بر رابطه بین مالکیت مدیریت ، مالکیت خارجی ، مالکیت پراکنده با  افشاء اجتماعی و زیست محیطی دارد. با این حال ، افشاء سرمایه فکری رابطه بین مالکیت بلوکی  با افشاء اجتماعی و زیست محیطی را تعدیل نمی کند.

ابتکار / ارزش: این مقاله برای اولین بار به بررسی تجربی اثر تعدیل کننده افشاء سرمایه فکری بر متغیرهای ساختار مالکیت ، افشاء اجتماعی و زیست محیطی می پردازد. نتیجه این مطالعه درک بهتری از تأثیر متغیرهای ساختار مالکیت بر افشاء اجتماعی و زیست محیطی به محققان ارائه می دهد. این یافته ها برای محققان ، مدیران شرکت ها ، سیاست گذاران و نهادهای نظارتی مفید است.

واژه های کلیدی: حاکمیت شرکتی ، سرمایه فکری ، ساختار مالکیت ، ذینفعان ، افشاء اجتماعی و زیست محیطی

Abstract

Purpose: This paper aims to examine the effect of ownership structure variables on social and environmental disclosure practice in Nigeria. The paper also investigates the moderating impact of intellectual capital disclosure on the relationship between ownership structure elements, social and environmental disclosure.

Design/methodology/approach: The paper adopted the Global Reporting Initiative (GRI) disclosure framework to extract social and environmental disclosure information from corporate social and environmental reports of 80 companies listed on the Nigerian Stock Exchange. The study spanned from 2012–۲۰۱۷. Management ownership, foreign ownership, block ownership and dispersed ownership are considered as determinants of social and environmental disclosure. A multiple regression analysis was used to test the relationships specified in the study.

Findings: The result of the descriptive analysis has shown evidence of a low-level disclosure of social and environmental information in corporate reports (annual reports and corporate social and environmental reports) of companies. From the regression analysis, block ownership, foreign ownership and dispersed ownership are found to enhance the disclosure of social and environmental information in the corporate report of companies. However, management ownership was found to be insignificantly related to social and environmental disclosure. The result also revealed that intellectual capital disclosure has a significant positive effect on the relationship between management ownership, foreign ownership and dispersed ownership, social and environmental disclosure. However, intellectual capital disclosure does not moderate the relationship between block ownership, social and environmental disclosure.

Originality/value: This paper is the first to empirically examine the moderating effect of intellectual capital disclosure on ownership structure variables, social and environmental disclosure. The result of the study offer researchers a better understanding of the impact of ownership structure variables on social and environmental disclosure. The findings are useful to researchers, corporate managers, policymakers and regulatory bodies.

Keywords: Corporate governance, Intellectual capital, Ownership structure, Stakeholders, Social and environmental disclosure

۱.Introduction

 Social and environmental reporting has widened both in scope and coverage over the past years. This is because of the growing awareness amongst the populace, who are becoming more enlightened about the negative social and environmental impact of businesses to society. Accordingly, pressure is being exerted on companies to be socially responsible and to comply with the ethics of sustainable development. Social and environmental reporting involves creating innovative and proactive solutions to societal and environmental challenges (Owolabi, 2012)…

۵.Conclusion

 This paper examines the influence of ownership structure variables on companies’ social and environmental disclosure in the context of Nigeria. The study also analyses the moderating effect of intellectual capital disclosure on the relationship between ownership structure variables and social and environmental disclosure. The empirical results observed by this study provide meaningful insights into the effect of ownership structure variables on social and environmental disclosure, which can be understood within the purviews of stakeholder and RBV frameworks…

مقالات مرتبط با این موضوع

متن انگلیسی در مورد حسابداری

مقاله در مورد گزارشگری مالی

مقالات مقاله در مورد ساختار مالکیت

مقاله درمورد افشاء اطلاعات

مقاله در مورد حاکمیت شرکتی

مقاله در مورد مدیریت زیست محیطی

مقاله در مورد حسابداری اجتماعی

دانلود رایگان مقالات انگلیسی