اطلاعیه

مقاله انگلیسی تعهد مسئولیت اجتماعی شرکتی مدیران زن به واسطه کمیته های حسابرسی: شواهدی از شرکت های بین المللی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۳ دارای ۲۱  صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H883

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Academia Revista Latinoamericana de Administracion

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۱ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : تعهد مسئولیت اجتماعی شرکتی مدیران زن به واسطه کمیته های حسابرسی: شواهدی از شرکت های بین المللی

عنوان کامل انگلیسی:

Corporate social responsibility commitment of women directors through audit committees: evidence from international firms

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H883)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف – این مقاله تأثیر برخی از ویژگی های کمیته حسابرسی (مدیران مستقل و مدیران اجرایی و حضور مدیران در جلسات کمیته حسابرسی) را بر گزارش CSR بررسی می کند. علاوه بر این، هدف دیگر مقاله آزمایش اثر تعدیلگر حضور مدیران زن در هیئت‌مدیره بر ارتباط بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و افشای CSR است.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – این مطالعه از یک نمونه بین‌المللی شامل ۱۳۲۶۴ مشاهده سالانه شرکت‌های غیرمالی از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ استفاده می‌کند.

یافته ها – نتایج نشان می دهد که حضور مدیران اجرایی و مدیران مستقل در کمیته های حسابرسی تأثیر منفی بر گزارش CSR دارند، در حالی که حضور مدیران در جلسات کمیته حسابرسی تاثیر مثبت بر افشای CSR دارند. نتایج این مطالعه همچنین شواهد قانع‌کننده‌ای ارائه می‌کند که نشان می دهد حضور مدیران زن در هیئت‌مدیره شرکت‌ها به طور مثبت ارتباط منفی بین حضور مدیران اجرایی و مدیران مستقل در کمیته‌های حسابرسی و افشای CSR را تعدیل می‌کند. در نهایت، یافته ها نشان می دهد که حضور مدیران زن در هیئت مدیره شرکت ها تأثیر مثبت حضور مدیران در جلسات کمیته حسابرسی بر اطلاعات CSR را تعدیل نمی کنند.

محدودیت ها / دستاوردهای تحقیق – این مطالعه بر ویژگی های کمیته حسابرسی بر اساس نمونه ای از شرکت های غیرمالی بین المللی پذیرفته شده در بورس متمرکز شده است.

نوآوری/ارزش – این مقاله اولین مطالعه ای است که نقش تعدیل کننده حضور مدیران زن در هیئت مدیره را بر روابط بین مدیران اجرایی کمیته های حسابرسی و گزارش CSR و میانگین حضور مدیران در جلسات کمیته حسابرسی و افشای CSR تجزیه و تحلیل می کند.

واژه‌های کلیدی: تعهد مسئولیت اجتماعی شرکت، مدیران زن، کمیسیون‌های هیئت مدیره، شرکت‌های بین‌المللی، مدیران اجرایی، مدیران مستقل، کمیته فعالیت حسابرسی

Abstract

Purpose – This paper explores the impact of some audit committees’ characteristics (executive and independent directors and directors’ attendance at audit committee meetings) on CSR reporting. Moreover, it also aims to test the moderating effect of women directors on boards on the association between audit committees’ characteristics and CSR disclosure.

Design/methodology/approach – This study uses an international sample comprising 13,264 firm-year observations of non-financial firms from 2007 to 2018.

Findings – The results show that executive and independent directors on audit committees have a negative impact on CSR reporting, while the directors’ attendance at audit committees meetings is positively associated with CSR disclosure. This study’s results also provide convincing evidence that female directors on corporate boards positively moderate the negative association between executive and independent directors on audit committees and CSR disclosure. Finally, the findings also show that female directors on corporate boards do not moderate the positive impact of directors’ attendance at audit committees’ meetings on CSR information.

Research limitations/implications – This study is focused on attributes of audit committees based on a sample of international listed non-financial firms.

Originality/value – This is the first study analyzing the moderating role of female directors on boards on the relations between both executive directors on audit committees and CSR reporting and the average attendance of directors at audit committees’ meetings and CSR disclosure.

Keywords: Corporate social responsibility commitment, Women directors, Board commissions, International firms, Executive directors, Independent directors, Activity audit committee

۱.Introduction

Firms must achieve their financial and non-financial expectations under the pressure of transparency, ethics and reliability (Garcıa-Sanchez et al., 2019), while addressing several stakeholder interests (Jamali et al., 2008). Agency theory postulates that CSR disclosure reduces information asymmetries between shareholders and managers, providing information to investors about the relationships between firms and employees, the environment and society (Said et al., 2009). Firms tend to disclose CSR information to improve their reputation because such disclosure of non-financial information conveys to stakeholders and society the engagement of firms in social and environmental issues (Martınez-Ferrero et al., 2018). As Deegan and Blomquist (2006) note, the disclosure of nonfinancial information may help stakeholders to decide whether to invest in some firms. Those firms with stronger corporate governance mechanisms will more likely guarantee transparency and ethics while continuing to generate income (Ruangviset et al., 2014)…

۵.Conclusions

This paper examines the influence of executive and independent directors on audit committees and their attendance at audit committees’ meetings on CSR disclosure. Moreover, we extend past research to analyze the moderating effect on such relationships of female directors on boards.

The results show that the proportion of executive and independent directors on audit committees negatively affects the disclosure of CSR information while the directors’ attendance at audit committees’ meetings is positive.Regarding the disclosure of CSR information by firms when female directors on boards interact with executive and independent directors on audit committees, the evidence shows the positive impact on CSR reporting, consistent with agency theory. However, the reporting of CSR information remains unaffected when female directors on boards interact with the attendance by directors at audit committees meetings…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله حسابداری با ترجمه

مقاله حسابرسی با ترجمه

مقاله حسابداری رفتاری با ترجمه

مقاله انگلیسی در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت

مقاله انگلیسی درباره کمیته حسابرسی با ترجمه

مقاله انگلیسی درباره مدیر عامل اجرایی

مقاله انگلیسی در مورد تعهد سازمانی

مقاله انگلیسی درباره مدیران زن

مقاله جدید با ترجمه