اطلاعیه

مقالات انگلیسی ترجمه شده شفافیت و افشا اطلاعات حسابداری و مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۳

لیست مقالات انگلیسی ترجمه شده شفافیت اطلاعات و افشا مالی  ۲۰۲۴-۲۰۲۲-۲۰۲۳| مقالات انگلیسی افشا اطلاعات حسابداری با ترجمه تخصصی

مقالات سال ۲۰۲۴ به بخش مقالات بدون ترجمه اضافه گردید

برای مشاهده جزییات و دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده شفافیت اطلاعات و اصل افشا

مقالات انگلیسی با ترجمه تخصصی 2020-2019

مقالات بیس پایان نامه در تمامی رشته ها

بر روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمائید

 1. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۴ افشاء مسئولیت اجتماعی اجباری شرکت و محدودیت های مالی: شواهدی از چین
 2. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۳ عوامل تعیین کننده افشاء نقصان سرقفلی: نقش کیفیت حسابرسی و پوشش تحلیلگران
 3. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۳ بیانیه آینده نگر، احساسات سرمایه گذار و نقدشوندگی سهام

 4. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۲ پیامدهای مالی افشاء سرمایه انسانی به عنوان بخشی از گزارشگری یکپارچه
 5. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۲ تأثیر افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت و مقایسه پذیری حسابداری بر تداوم سود
 6. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۲ رسوایی سازمانی در رسانه های اجتماعی: افشاء کارکنان در یوتیوب و فیس بوک
 7. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۲ عدم شفافیت مالی و کاهش نابرابری درآمد از طریق مالیات: اثرات بر رشد اقتصادی
 8. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ قوانین مالی بی اثر؟ تأثیر استانداردهای حسابداری بخش دولتی بر بودجه ، کارایی و حسابدهی
 9. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ تأثیر خوانایی و انتخاب زبان در گزارش های حسابداری مدیریت بر ریسک پذیری
 10. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ ارزیابی کیفیت افشاء اطلاعات حسابداری زیست محیطی سازمانی براساس مدل جستجوی تصویر
 11. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ مبانی قانونی استثناء تقلب در اعتبار اسنادی طبق قوانین انگلیس
 12. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ تمرکز مشتری و افشاء عمومی: شواهدی از پیش بینی های درآمد و فروش مدیریت

 13. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ ایجاد اعتماد و تعهد از طریق شفافیت و صلاحیت منابع انسانی: رویکرد سیگنالینگ
 14. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ تأثیر انتشار توییتر بر هزینه سرمایه : رویکرد کلان داده ها
 15. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ ویژگی های مدیر عامل،ابهام حسابداری و همزمانی قیمت سهام
 16. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ تشریح علل شکست کسب و کار با استفاده از افشای گزارش حسابرسی
 17. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک سیستماتیک
 18. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ افشای سرمایه فکری: شواهدی از شرکت های حسابداری انگلستان
 19. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : رسانه های اجتماعی سازمانی : چگونه کانال های افشای دو طرفه سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهند
 20. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : دارایی های نقدی و کیفیت درآمد
 21. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ :حسابداری مدیریت محیط زیست و تأثیر آن در کنترل کربن و کیفیت افشاء
 22. مقاله ترجمه شده: افشای سرمایه فکری و شکاف اطلاعاتی
 23. مقاله انگلیسی با ترجمه: مالکیت نهادی و شفافیت اطلاعات
 24. دانلود رایگان مقاله انگلیسی: درک افشا ریسک به عنوان یک تابع از سازمان اجتماعی: بررسی مبتنی بر نظریه نهادی نئودورکیمی
 25. مقاله isi ترجمه شده: افشای سرمایه فکری و حاکمیت شرکتی: آزمون تجربی
 26. مقاله انگلیسی ترجمه شده: آیا افشای مبتنی بر اینترنت می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد؟
 27. مقاله لاتین ترجمه شده: تاثیرات دیدگاه سرمایه گذار منطقی و سیاست افشاگری شرکت در مورد قضاوت های افشاگری مدیران
 28. مقاله انگلیسی ترجمه شده: بررسی افشا اجتماعی شرکت مربوط به شرکت های سهامی چند ملیتی
 29. دانلود مقاله ترجمه شده: استقلال و شناخت مالی نسبت به شورای ممیزی با عدم پذیرش افشای مالی: بررسی شرکت‌های توبیخ‌ شده عمومی در کشور مالزی
 30. مقاله ترجمه شده تاثیر عملیات خارجی و افشای آنها بر کیفیت سود
 31. مقاله ترجمه شده گزارش و افشاء کنندگان گزارش
 32. مقاله ترجمه شده: کیفیت خدمات از منظر شفافیت نقش و رفتار شهروندی سازمانی
 33. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: شفاف سازی با هدف نظارت: مکانیسم ها و تاثیر سیاست شفاف سازی مبتنی بر آموزش و افشاگری
 34. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: پیچیدگی، سادگی ، شفافیت

مقالات انگلیسی افشا اطلاعات مالی بدون ترجمه

 1. مقاله انگلیسی ۲۰۲۴ واکنش ذینفعان به پذیرش / همگرایی IFRS در زمینه کیفیت حسابداری و افشا
 2. مقاله انگلیسی ۲۰۲۴ ارزیابی تاثیر تصمیمات تامین مالی و ساختار مالکیت بر افشاء حسابداری سبز: شواهدی از اقتصادهای در حال توسعه
 3. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ رابطه بین افشاء CSR و محافظه کاری حسابداری: نقش مالکیت دولتی
 4. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ افشاء ریسک آب و هوا و ریسک سقوط قیمت سهام: مطالعه موردی چین
 5. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ اندازه گیری سرمایه انسانی باشگاه های فوتبال: مدل های تحلیلی و پویا بر اساس چرخه زندگی فوتبالیست ها

 6. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ چرخش حسابرس، افشاء موضوعات کلیدی حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی
 7. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ عوامل مالی و حاکمیتی مؤثر بر شفافیت تصمیمات شورا

 8. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ روابط پویا بین شفافیت، نابرابری درآمد و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

 9. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ آنالیز حاکمیت شرکتی و شیوه های حسابدهی از دیدگاه نئوپاترومیونیالیسم آفریقایی
 10. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ حسابداری به عنوان فناوری نئولیبرالیسم: نقش حسابدهی IPSAS در نیجریه
 11. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ انتصاب حسابدار گزارشگر و تجدید نظر حسابداری: شواهدی از شرکت های خصوصی انگلستان
 12. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ تأثیر ساختار مالکیت بر گزارشگری اجتماعی و زیست محیطی در نیجریه: نقش تعدیل کننده افشاء سرمایه فکری
 13. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ تأثیر افشاء اطلاعات بر رفتار خرید مصرف کننده در پلتفرم اقتصاد اشتراکی Airbnb
 14. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ اولویت های پایداری ، استراتژی شرکت و رفتار سرمایه گذار
 15. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ اثرات اجاره های سرمایه ای ثبت شده در مقابل افشاء شده بر هزینه و حق الزحمه های حسابرسی
 16. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ تاثیر تهور حسابداری بر تصمیمات گزارشگری مالی مدیران
 17. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ حاکمیت شرکتی و افشا مسئولیت اجتماعی شرکت در شرکت های بیمه
 18. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ پیچیدگی های زبانی افشای حسابداری روایی در صورت های مالی

 19. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ تأثیر اتخاذ داوطلبانه clawback (بازپس گرفتن هزینه ها) در گزارشگری غیر GAAP
 20. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ آیا سرمایه گذاران تغییر در کیفیت حسابرسی را با توجه به تغییر شرکا حسابرسی ، درک می کنند
 21. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ گزارشگری یکپارچه: یک ابزار افشای حسابداری برای گزارشگری مالی اساسی و تأثیر آن در ارزیابی بازار شرکت
 22. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ رسانه های اجتماعی و واکنش قیمت سهام به اطلاعیه های نقض داده
 23. مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ افشای ارزش منصفانه و ریسک سقوط