اطلاعیه

مقاله انگلیسی پیچیدگی های زبانی افشای حسابداری روایی در صورت های مالی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۷ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H451

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Research in International Business and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۷ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  پیچیدگی های زبانی افشای حسابداری روایی در صورت های مالی: تجزیه و تحلیل بر اساس ویژگی های خوانایی

عنوان انگلیسی:

The linguistic complexities of narrative accounting disclosure on financial statements: An analysis based on readability characteristics

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H451)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

مدیران می توانند به طور عمد خوانایی افشای حسابداری روایی(شفاهی) را با پیچیده تر کردن آنها کاهش دهند. این فرضیه، به لحاظ تئوری، فرضیه ابهام مدیریت نامیده می شود. این تحقیق ارتباط بین خوانایی افشای حسابداری روایی و عملکرد مالی را مورد بررسی قرار می دهد، و استدلال می کند که مدیران هنگامی که عملکردشان ضعیف است، افشای حسابداری روایی را پیچیده تر می کنند. با استفاده از داده های پانل برای نمونه اصلی شامل  ۱۶۴۳ شرکت سال و نمونه ثانویه شامل ۱۲۹۷ شرکت سال برای دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶، دریافتیم که مدیران به منظور پنهان کردن اطلاعات عملکرد ضعیفشان  به طور عمد  افشای حسابداری روایی را پیچیده تر می کنند. یافته ها با فرضیات ابهام مدیریت مطابقت دارد و به درک این امر کمک می کند که گزارش های روایی پیچیده به منظور پنهان کردن اطلاعات مالی منفی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین نشان داده شده است که اطلاعات پیچیده قبلی  تاثیر منفی بر عملکرد فعلی شرکت دارد. بنابراین، از دیدگاه منطقی توافقی وجود دارد که گزارش های روایی پیچیده در روند تحلیل پرهزینه و کم تاثیر هستند. نتایج ما به سهامداران بازار سرمایه کمک می کند تا برای تصمیم گیری اطلاعات قابل درک و مفید درخواست کنند.

کلیدواژگان: خوانایی، افشا حسابداری روایی، فرضیه ابهام مدیریت

Abstract

Managers can intentionally reduce the readability of narrative accounting disclosures by making them more complex. This assumption is theoretically called the management obfuscation hypothesis. This study investigates the relationship between readability of these narratives and financial performance, arguing that managers elaborate more complex narrative accounting disclosures when performance is poor. Using panel data for a main sample of 1643 firm-years and a secondary sample of 1297 firm-years for the period from 2010 to 2016, it was found that managers deliberately add complexity to narrative accounting disclosures in order to hide information about poor performance. The findings are consistent with the management obfuscation hypothesis and contribute to the understanding that the complex narratives are used as subterfuge for hiding negative financial information. It has also been shown that complex past information has a negative impact on the firms’ current performance. Therefore, it seems reasonable to conclude that there is an agreement that complex narratives are less effective and costlier in the analysis process. Our results assist capital market participants to demand more understandable and useful information for decision making.

Keywords: Readability,Narrative accounting disclosures,Management obfuscation hypothesis

Introduction

Financial statements are considered the main means of communication of firms, and they offer elements for quantitative and qualitative accounting disclosures, useful, in theory, for decision-making (Courtis, 1987). The complexity of the explanatory language used in narrative accounting disclosures makes information more difficult to extract, and is used as a ruse for managers to overshadow information when, for example, performance is poor (Bloomfield, 2002). Consistent with this argument, recent literature shows evidence that complex narrative accounting disclosures are negatively related to a firm’s earnings (Ajina, Laouiti, & Msolli, 2016; Davis, Piger, & Sedor, 2012; Li, 2008; Lo, Ramos, & Rojo, 2017).

Readability can be considered a measure of textual complexity. For Smith and Taffler (1992), in accounting, readability is measured by the degree of difficulty found in a text and its relation to the understanding of the message. As for Li (2008), readability can be understood by specific measures, such as the size of the text.

The literature on readability focuses on analyzing documents written in English and produced in developed countries. For Li (2010) and Merkl-Davies (2007), this fact makes it difficult to generalize the findings present in literature, suggesting the need for studies about narratives in languages other than English. It is important to say that generalization is also reduced due to the specificities of the environment. Markets characterized by concentrated shareholding may promote the expropriation by the majority against minority shareholders (Shleifer & Vishny, 1997), especially in countries with low legal protection (La Porta, Lopezde- Silanes, Shleifer, & Vishny, 2000). In this way, the environment of information in the firms influence how messages are disseminated (Guay, Samuels, & Taylor, 2016).

Analyzing the narrative accounting disclosures is important to clarify whether more complex information is deliberately sent by managers to change readers’ perceptions (Clatworthy & Jones, 2001; Rutherford, 2005). The managerial opportunism, encouraged by the management obfuscation hypothesis – where textual complexity is used to obfuscate negative outcomes (Bloomfield, 2002) – can culminate in more complex information.

Using computational linguistic techniques, Li (2008) investigated the relationship between readability of annual reports and financial performance. The results showed that annual reports from firms with lower earnings are also less intelligible and firms with easier to read reports have greater and more persistent earnings. Bloomfield (2008) suggests that the results of Li (2008) should be interpreted with caution. The researcher provides two additional explanations for the management obfuscation hypothesis considering these variations of ontology. He proposes that the losses make managers more inclined to provide further explanations in order to elucidate the negative outcomes. Another explanation would be that, due to the assumption of accounting conservatism, losses should be explained in more detail to enable future analysis of the firm’s situation.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده صورت های مالی

مقالات ترجمه شده افشا اطلاعات

مقالات انگلیسی حسابداری مالی با ترجمه