اطلاعیه

مقاله انگلیسی روابط پویا بین شفافیت، نابرابری درآمد و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۳ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: h811

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Research in International Business and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ : روابط پویا بین شفافیت، نابرابری درآمد و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: شواهدی از مدل اتورگرسیون بردار پانلی (PVAR)

عنوان کامل انگلیسی:

Dynamic linkages among transparency, income inequality and economic growth in developing countries: Evidence from panel vector autoregressive (PVAR) model

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H811)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

این مطالعه به بررسی روابط پویا بین شفافیت، توسعه مالی، نابرابری درآمد و رشد اقتصادی در ۶۸ کشور در حال توسعه از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ با استفاده از مدل اتورگرسیون بردار پانلی (PVAR) می‌پردازد. دو شاخص شفافیت عبارتند از: (۱) شاخص های حاکمیت جهانی (WGI) و (۲) شاخص جهانی شفافیت اطلاعات و حسابدهی (GIITA). نتایج تجربی نشان می‌دهد که شاخص شفافیت WGI عامل تعیین‌کننده مثبت و معناداری در رشد اقتصادی است، در حالی که شاخص شفافیت GIITA مثبت اما غیر معنادار است. با این حال، هر دو شاخص شفافیت تأثیری بر نابرابری درآمد ندارند. از نظر علیت گرنجر، یک اثر علی یک طرفه از شفافیت تا رشد اقتصادی وجود دارد. این پژوهش توسعه مالی را نیز در مدل گنجانده است که نتایج نشان داد این متغیر علیت گرنجر مثبت و معناداری با رشد اقتصادی دارد  اما با نابرابری درآمدی رابطه ای ندارد . نتایج تجزیه واریانس و تابع واکنش لحظه ای با نتایج علیت پانل سازگار است.

واژه‌های کلیدی: شفافیت، نابرابری درآمد، رشد اقتصادی، توسعه مالی، VAR پانلی 

Abstract

This study examines the dynamic linkage among transparency, financial development, income inequality and economic growth of 68 developing countries from 2000 to 2016, using a Panel Vector Autoregressive (PVAR) model. Two transparency indicators namely: (i) World Governance Indicators (WGI) and (ii) Global Index of Information Transparency and Accountability (GIITA). The empirical results indicate that transparency index from WGI is positively significant determinant of economic growth, while the GIITA transparency index is positive but insignificant. Both transparency indicators, however, have no effect on income inequality. In terms of Granger causality, there is a uni-directional causal effect running from transparency to economic growth. The analysis also incorporated financial development in the model and this variable is positive and significant Granger causes economic growth but not income inequality. The variance decomposition and impulse response functions results are consistent with the panel causality results.

Keywords: Transparency, Income inequality, Economic growth, Financial development, Panel VAR

۱.Introduction

The issue of rising inequality has tremendously undermined the economy welfare, corruption and social unsecured in developing countries have remained worrisome. According to World Inequality Database Report, the world’s most unequal region with top 10 % of the income distribution ranged between 54%–۵۶% of the average national income across Middle East and Latin America. Africa is also identified as extremely unequal regions which historically experienced European colonization settlement. Such persistence of inequality is generally attributable to lack of institutional accountability and data transparency on wealth distribution system. In year 1990, Asia regions inequality have been rising significantly, particularly top 10 % in India increases from 30 % in the 1980 up to 56 % in the 2020. Notwithstanding, China has lower rise of inequality is an exceptional phenomenon as China government rolled out public investment policies have favourable to economic growth and poverty abolishment. Russia inequality has been rising drastically in which the top 1% captured 20 % of the national income, while the top 10 % share has doubled, up to 46 % in 2019. In Latin America, Brazil, Chile and Mexico are the most unequal countries with the top 10 % capturing 57 %, 60 % and 58 % respectively of average national income in 2019, while Argentina and Uruguay inequality have declined to 40 % and 42 % respectively of national income in 2019…

۵.Conclusion

This study has contributed to developing countries on the interrelationship among transparency, financial development, income inequality and economic growth. As far as scholars and policy makers concern, the existing empirical studies focused on determinants of economic growth and income inequality, but very limited studies have been conducted to analyse the role of transparency. The empirical results demonstrate that transparency and accountability transparency indicators are positively significant determinants of economic growth, while information transparency is insignificant. With respect to the causal effects, the results show unidirectional causal effect running from transparency and accountability transparency to economic growth. Financial development is also Granger caused economic growth in developing countries. Other causality effects are not detected among transparency, financial development and income inequality. This finding indicates that transparency plays a vital role in influencing economic growth…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله ISI رشته اقتصاد با ترجمه

مقاله ISI در مورد شفافیت مالی

مقاله انگلیسی در مورد رشد اقتصادی

دانلود رایگان مقاله ISI با ترجمه