اطلاعیه

مقاله انگلیسی اولویت های پایداری ، استراتژی شرکت و رفتار سرمایه گذار

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه وایلی مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M958

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): وایلی

نام مجله Review of Financial Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  اولویت های پایداری ، استراتژی شرکت و رفتار سرمایه گذار

عنوان کامل انگلیسی:

Sustainability priorities, corporate strategy, and investor behavior

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M958)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه با استفاده از یک آزمایش ساخت یافته ، بررسی می کند که آیا ادغام اولویت های کلی زیست محیطی ، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) در استراتژی شرکت ها بر ارزیابی های کوتاه مدت و بلند مدت قیمت سهام و تخصیص سرمایه ی سرمایه گذاران تأثیر می گذارد. در این مطالعه ، اثر تعدیل کننده بالقوه عملکرد مالی را نیز در نظر می گیریم. ما دریافتیم ادغام اولویت های ESG در استراتژی، تأثیر معناداری بر ارزیابی قیمت سرمایه گذاران یا تخصیص سرمایه ندارد. این بدون در نظر گرفتن روند عملکرد مالی شرکت صادق است. نتایج ما در ساختارهای جمعیتی و سطوح دانش و تجربه سرمایه گذاری مختلف صدق می کند. به هر حال درک سرمایه گذاران از ارتباط و قابلیت اطمینان اطلاعات کلی ESG ، اثر میانجی  در رابطه بین ارزیابی قیمت بلند مدت و تخصیص سرمایه آنها دارد. به طور کلی ، یافته های ما نشان می دهد که تدوین هرگونه قانون در آینده در مورد افشاء اطلاعات ESG توسط قانون گذاران و تدوین کننده های استاندارد باید با هدف بهبود درک سرمایه گذاران از ارتباط و قابلیت اطمینان آن اطلاعات باشد.

کلمات کلیدی: استراتژی شرکت ، گزارش های زیست محیطی ، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) ، تصمیمات سرمایه گذاری ، گزارش های پایداری

۱ | مقدمه

تعداد رو به رشدی از شرکت ها گزارش عملکرد خود را در زمینه های زیست محیطی ، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) ارائه داده اند. گزارش های زیست محیطی ، اجتماعی و حاکمیتی ، که اغلب به آنها گزارش های پایداری یا گزارش های مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) گفته می شود ،به طور معمول جدا از گزارش های مالی سالانه و سه ماهه منتشر می شوند و سرمایه گذاری ها و نتایج شرکت ها را در انواع فعالیت هایی که فراتر از قوانین و مقررات اساسی شرکت است، توصیف می کنند. بسته به نوع شرکت ، گزارش های ESG به مباحثی از انتشار کربن گرفته تا مدیریت آب تا تنوع تا کار کودکان ، می پردازد.

همزمان با افزایش انتشار اطلاعات ESG به طور موازی تقاضای سرمایه گذاران نیز افزایش پیدا کرده است. هرچه دنیا به دلیل چالش های جهانی از جمله تغییرات آب و هوا و کمبود منابع طبیعی ، توسعه یافته تر می شود و به مسائل زیست محیطی و اجتماعی علاقه مند تر می شود ، سرمایه گذاران به طور فزاینده ای خواستار افشاء بیشتر ESG هستند. بیش از ۱۷۰۰ سرمایه گذار ، به نمایندگی از حدود ۶۲ تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت خود ، قطعنامه UN-backed سازمان ملل را برای سرمایه گذاری مسئولانه از زمان نشر آن در سال ۲۰۰۶ امضا کرده اند (PRI 2017 UN).  BlackRock ، بزرگترین سرمایه گذار در شرکت های دولتی در جهان با ۶ تریلیون دلار تحت مدیریت خود ، اخیرا نامه ای به مدیرعامل شرکت های دولتی ارسال کرده است که بیان می کند آنها باید نشان دهند که چگونه به جامعه کمک می کنند و در غیر این صورت باید ریسک از دست دادن حمایت شرکت های مدیریت سرمایه را به جان بخرند (BlackRock 2018) …

۵ | خلاصه و نتیجه گیری و مسیرهایی برای تحقیقات آتی

تحقیقات انجام شده توسط (CFA Institute 2015؛ IFAC 2012) نشان داده است که سرمایه گذاران اطلاعات ESG را در تصمیمات سرمایه گذاری خود دخیل می کنند. تحقیقات تجربی و بایگانی شده نشان داده است که آیا و چه زمانی (یعنی تحت چه شرایطی) سرمایه گذاران با استفاده  از افشاء ESG به نتیجه گیری های مختلف و گاه متناقضی رسیده اند ، اما اکثریت از اهمیت تصمیم گیری اولویت های ESG برای سرمایه گذاران حمایت می کنند (کمپبل و اسلک ، ۲۰۱۱ ؛ چنگ و همکاران، ۲۰۱۵؛ دیگان و رانکین، ۱۹۹۷؛ هیمیک، ۲۰۱۱؛ میلن و چان، ۱۹۹۹)…

Abstract 

Using a sequential experiment, this study examines whether integration of material environmental, social, and governance (ESG) priorities into corporate strategy impacts investors’ short-and long-term stock price assessments and investment allocation. In our examination, we consider the potential moderating effect of financial performance. We find that integration of ESG priorities into strategy does not have a significant effect on investors’ price assessments or investment allocation. This is true regardless of the trend in the company’s financial performance. Our results hold across various demographics and the levels of investment knowledge and investment experience. Investors’ perception of relevance and reliability of material ESG information, however, has a mediating effect on their long-term price assessment and investment allocation. Overall, our findings suggest that any future requirements on disclosure of ESG information by regulators and standard setters should aim to improve investors’ perception of the relevance and reliability of that information.

Keywords: corporate strategy, environmental, social, and governance (ESG) reports, investment decisions, sustainability reports

۱ | Introduction

A growing number of companies have been reporting on their performance in environmental, social, and governance (ESG) areas.1 Environmental, social, and governance reports, often referred to as Sustainability reports or Corporate Social Responsibility (CSR) reports, are normally issued separately from the annual and quarterly financial reports and describe companies’ investments and outcomes in a variety of activities that extend beyond basic compliance with applicable laws and regulations. Depending on the company, ESG reports address topics ranging from carbon emission to water management to diversity to child labor.

The increase in the supply of ESG information has paralleled investors’ demand for the same. As the world becomes more developed and more interested in environmental and social issues because of global challenges such as climate change and scarcity of natural resources, investors are increasingly calling for more ESG disclosures. Over 1,700 investors, representing about US $62 trillion in assets under management, have signed the UN-backed Principles for Responsible Investment since their launch in 2006 (UN PRI 2017). BlackRock, the biggest investor in public companies in the world with $6 trillion under management, recently sent a letter to CEOs of public companies stating that they must show how they contribute to society, or risk losing the money-management firm’s support (BlackRock 2018)…

۵ | Summary And Conclusions And Avenues For Future Research

Survey research (CFA Institute 2015; IFAC 2012) has shown that investors incorporate ESG information into their investment decisions. Archival and experimental studies on whether and when (i.e., in what circumstances) investors use ESG disclosures have reached different and sometimes contradictory conclusions, but the majority support the decision-making significance of ESG priorities for investors (Campbell & Slack, 2011; Cheng et al., 2015; Deegan & Rankin, 1997; Himick, 2011; Milne & Chan, 1999…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ رشته مدیریت

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مدیریت استراتژیک

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مدیریت زیست محیطی

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مدیریت پایداری

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مدیریت سرمایه

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مالی رفتاری

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ درباره افشا اطلاعات